خدمات الکترونیک

خدمات الکترونیک

sample77

نظرسنجی

sample77

پیام بلدیه شهرداری اراک

sample77

مناقصه و مزایده

sample77

سامانه پرداخت عوارض

sample77

نقشه جامع شهر اراک

sample77

دیوان عدالت اداری

sample77

سامانه رسیدگی به شکایات

sample77

ارتباط با مدیران شهری

sample77

سامانه ۱۳۷

sample77

شفاف سازی عیان

آخرین اخبار

آخرین اخبار

شهردار اراک

شهردار: مهندس محمدکریم شفیعی

خارج کردن شهر از حالت کوچه‌باغی یکی از اهداف شهرداری اراک است

شهردار اراک : تبدیل کلانشهر اراک به شهری با معماری مناسب از طریق ساماندهی سکونت‌گاه‌ها و خارج کردن شهر از حالت کوچه‌باغی از جمله اهداف مجموعه شهرداری اراک است.