عملکرد شهرداری
گزارش عملکرد265 روزه شهرداری کلانشهر اراک
Category: no category
Published Date: 08/07/1393
Attachment Size: 24079.000 KB
Attachment Count: 1
Popularity Degrees: ★★★★★
Download Count: 448
download Detail
گزارش عملکرد سازمان زیباسازی شهرداری اراک سال92,91، 93 و شش ماهه نخست94
Category: no category
Published Date: 12/05/1394
Attachment Size: 9397.000 KB
Attachment Count: 1
Popularity Degrees: ★★★★★
Download Count: 105
download Detail
گزارش عملکرد سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک سال92,91، 93 و شش ماهه نخست94
Category: no category
Published Date: 12/05/1394
Attachment Size: 3679.000 KB
Attachment Count: 1
Popularity Degrees: ★★★★★
Download Count: 100
download Detail
گزارش عملکرد سازمان پسماند شهرداری اراک سال92,91، 93 و شش ماهه نخست94
Category: no category
Published Date: 12/05/1394
Attachment Size: 3019.000 KB
Attachment Count: 1
Popularity Degrees: ★★★★★
Download Count: 127
download Detail
عملکرد شهرداری اراک در پنج ماهه منتهی به سال 96
Category: no category
Published Date: 01/19/1397
Attachment Size: 28695.000 KB
Attachment Count: 1
Popularity Degrees: ★★★★★
Download Count: 23
download Detail
عملکرد شهرداری اراک  درشش‌ماهه دوم سال 1392
Category: no category
Published Date: 08/07/1393
Attachment Size: 20305.000 KB
Attachment Count: 1
Popularity Degrees: ★★★★★
Download Count: 268
download Detail
صفحه 1 از 1اولین   قبلی   بعدی   آخرین   

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین