سرپرست اداره حقوقی(سید شهاب میرسمیعی)

ماموریت اداره حقوقی

مدیریت حقوقی و امور قراردادها

- بررسی حقوقی قراردادهای داخلی و خارجی نرتبط با شهرداری و اظهارنظر حقوقی در خصوص رعایت یا عدم رعایت ضوابط و موازین قانونی و عنداللزوم حک و اصلاح آن و گزارش به مقام مافوق

- رسیدگی به معضلات حقوقی شهرداری، مناطق، سازمانها و موسسات وابسته به شهرداری و اعلام نظر مشورتی در موارد ارجاعی

- پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارایه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حق شهرداری در مراجع مذکور

- نظارت بر انعقاد قراردادهای مختلف در شهرداری و ارائه نظرات مشورتی با توجه به صرفه و صلاح شهرداری

- بررسی اطلاعات جمع‌آوری شده جهت ارائه نظر مشورتی در قبال پرسش‌هائی که در زمینه مسائل حقوقی از واحد متبوع به عمل می‌آید.

- طرح دعاوی و دفاع از حقوق شهرداری و پاسخگویی به کلیه دعاوی و شکایات مطروحه علیه شهرداری در مراجع قضایی و غیر قضایی

- پاسخ به استعلامات مطروحه از سوی معاونت‌ها، مدیریت‌های ستادی، مناطق و سازمان‌های وابسته به شهرداری و رفع ابهام از قوانین موجود و ارائه مشاوره قانونی به آنها

- نظارت بر نحوه عملکرد کارشناسان حقوقی مناطق در خصوص دعاوی مطروحه و استعلامات

- ارائه پیشنهاد در خصوص طرحها و لوایح ارائه شده به شورای اسلامی شهر و ارائه پیشنهادات اصلاحی و نیز بررسی جایگاه قانونی مصوبات شورا و در صورت نیاز اعتراض به مصوبات مذکور و گزارش به مقام مافوق

- انجالم سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

جستجو در اخبار و مقالات
دیوان عدالت اداری

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین