سازمان آرامستان شهرداری اراک

سازمان آرامستان شهرداری اراک

اهداف سازمان

1-برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوط به گورستان‌های شهر

2-ایجاد و توسعه و یا نظارت بر احداث و توسعه گورستان‌های مورد نیاز با هماهنگی سازمان‌های ذی‌ربط

3- بهره‌برداری و یا نظارت بر طرز استفاده از گورستان‌های احداث‌شده و انتظام امور گورستان‌های واقع در شهر

4- انجام ترتیبات لازم جهت حمل، تغسیل، تکفین، تدفین و انجام مراسم و تشریفات مذهبی اموات مسلمین.

موضوع سازمان:

1-تهیه آمار و اطلاعات مربوط به متوفیات و ارتباط با مراکز اطلاعاتی

2-ارتباط و همکاری و مشورت با مراکز علمی و پزشکی و سایر سازمان‌ها و اشخاص ذی‌ربط

3-تملک اراضی و املاک مجاز پس از تحصیل مجوز قانونی جهت تامین نیازهای سازمان در قالب قوانین مربوطه

4-اعلام نظر در خصوص استعلام‌های مراجع در ارتباط با اهداف سازمان.

5-احداث ابنیه و تاسیسات مورد نیاز گورستان‌های عمومی مسلمین از طریق امانی یا پیمان‌کاری

6-نظارت بر احداث ابنیه و تاسیسات سایر گورستان‌ها

7-تدوین آیین‌نامه مربوطه به انتظام امور گورستان‌ها

8-ایجاد موسسات و شرکت‌های وابسته جهت تحقق اهداف سازمان که طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود با پیشنهاد شورای سازمان و تصویب وزارت کشور، اساسنامه این‌گونه موسسات و شرکت‌ها می‌بایستی به تصویب وزارت کشور برسد.

نوع سازمان

سازمانی است وابسته به شهرداری که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و مطابق با مفاد مواد این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود.

مدت سازمان:

 مدت سازمان از تاریخ تشکیل نامحدود است

مرکز و محدوده عمل سازمان:

مرکز  و محدوده عمل سازمان حریم شهر اراک می‌باشد.

ارکان سازمان

ارکان سازمان عبارتند از:

الف: شورای سازمان

ب: هیأت مدیره

ج: مدیرعامل

د: حسابرس

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین