اساسنامه سازمان تاکسیرانی شهرداری اراک

اساسنامه سازمان تاکسیرانی شهرداری اراک

نوع سازمان

سازمانی است وابسته به شهرداری اراک که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است و مطابق با مفاد مواد این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود. سازمان براساس ماده 84 قانون شهرداری و بند پانزده ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 تاسیس می‌گردد.

اهداف سازمان

الف: تصدی و اجرای کلیه طرح‌های مطالعاتی و اجرایی و عمرانی مربوط به تاکسیرانی و رفاه شهروندان در ارتباط با تاکسیرانی

ب: تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف نسبت به کلیه اموری که به هر نحو به تاکسیرانی ارتباط پیدا می‌کند با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و هماهنگ با سایر خدمات.

ج: تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی مورد نیاز

د: اجرا و اعمال مقررات تصویب‌شده نسبت به تاکسیرانان و تاکسی‌داران،

ه: نظارت بر امور رفاهی، درمانی، تامینی، فرهنگی، بازرگانی، خیریه و ورزشی کارکنان سازمان و کارگزاران تاکسیرانی اعم از تاکسیدار و تاکسیران.

و: برنامه‌ریزی در امور اجرایی، کنترل، بازرسی امور انضباطی و تشویقی و خدماتی.

وظایف سازمان

1- اصلاح و ایجاد سیستم تاکسیرانی متناسب با بافت شهر اراک و جمعیت و وضعیت ترافیکی آن

2- استفاده از امکانات در اختیار، درجهت نیل به اهداف پیش‌بینی شده در متن قانون آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل مربوط به آن.

3- به کارگیری و استفاده از امکانات قانونی به منظور تامین رفاه و آسایش مسافرین درون شهری و برنامه‌ریزی نحوه سرویس‌دهی سیستم تاکسیرانی متناسب و هماهنگ با سایر وسایط حمل و نقل عمومی درون شهری.

4- توسعه و تکمیل سیستم تاکسیرانی با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب و پیش‌بینی لازم به منظور تامین نیازمندی‌های آتی شهر از لحاظ تعداد تاکسی، برای سرویس‌های عمومی و ویژه.

5- بالا بردن سطح دانش و کارآیی پرسنل و رانندگان دارندگان تاکسی در امور تاکسیرانی و علی‌الخصوص در برخورد با مسافرین و جلوگیری از تخلفات آن‌ها.

6- استفاده و بکارگیری امکانات در جهت تامین درآمد سازمان از محل اخذ عوارض و درآمدهای قانونی و انجام کارشناسی و مشاوره و تهیه تعرفه‌های خدماتی و ایجاد امکانات لازم برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی سیستم‌های جدید تاکسیرانی و یا مکمل سیستم‌های موجود با همکاری و مشارکت کلیه اشخاص و موسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری مجاز و بانک‌ها و جذب مشارکت مردم و انجام هر نوع عملیات مالی و بازرگانی در زمینه‌های مربوط به تاکسیرانی اعم از واردات و صادرات، خرید و فروش، اجاره و استیجاره و استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون صدرالذکر مصوب جلسه مورخ 10/8/74 هیات محترم وزیران و قانون تجارت و آیین‌نامه‌های مالی با رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط.

7- اتخاذ روش‌های مناسب جهت نظم بخشیدن به سیستم تاکسیرانی وجلب همکاری سایر ارگان‌ها و نهادها و وزارت‌خانه‌ها در جهت تامین و تجهیز سیستم تاکسیرانی

8- بررسی و محاسبه میزان کرایه حمل ونقل مسافر درون شهری و پیشنهاد آن برای تصویب به شورای شهر و مراجع ذی‌ربط قانونی و نظارت بر اجرای دقیق مصوبات و اجرای فرم، رنگ، تعداد، ارقام و حروف قابل درج در شماره تاکسی و آرم و ظرفیت مجاز کلیه تاکسی‌ها با رعایت کامل مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط و دستورالعمل‌های صادره از سوی شورای عالی ترافیک و وزارت کشور.

9- مطالعات لازم برای تهیه تقشه شبکه مسیرهای تاکسیرانی درون شهری با استفاده از مطالعات مربوط مبداء – مقصد سفرهای شهری و با رعایت و در نظرگرفتن طول مسیرها و تعداد خطوط و نیازمندی‌های مراکز خدمات شهری و بازدهی کار در ساعات مختلف شبانه‌روز و هم‌چنین تشخیص و اعلام اولویت خطوط و مسیرهای مشخص‌شده با توجه به تمرکز جمعیت و تولید سفر، به ویژه در مناطق کارگری، کارمندی، دانشجویی، مدارس و مناسبت‌های خاص نظیر مسابقات ورزشی، جشن‌های مذهبی و ملی واجتماعات مردمی و...

10- نظارت دقیق بر نحوه سرویس‌دهی اشخاص که به نمایندگی شهرداری به صورت حقیقی یا حقوق متقبل ارایه سرویس در مسیرهای عمومی و یا مشخص‌شده گردیده‌اند.

11- صدور و لغو تمدید پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی (پروانه تاکسیرانی) از طریق شهرداری یا سازمان بر اساس مفاد آیین‌نامه‌ تصویبی و دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت کشور.

12- تمدید اعتبار پروانه تاکسیرانی در صورت دارا بودن شرایط متقاضی مندرج در آیین‌نامه

13- صدور موافقتنامه اصولی و پروانه بهره‌برداری جهت اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مفاد مواد 9 و13 آیین‌نامه و تباصر ذیل آن‌ها

14- بررسی و تهیه آمار و اطلاعات لازم در خصوص تعداد پروانه تاکسیرانی و تعداد تاکسی‌ةای موجود و تاکسی‌های که در طول یک سال و پنج سال آینده به ناوگان تاکسیرانی اضافه می‌شود.

15- تهیه آمار کلیه تاکسی‌ها و وسائط نقلیه دارای پلاک نارنجی و وسائط نقلیه دارای پلاک سفید و یا هر رنگ دیگر که با داشتن امتیاز یا اجازه تحت هر عنوان به حمل و نقل عمومی مسافر در شهر اشتغال دارند.

16- اخذ تعهد رسمی مبنی بر عدم انجام تخلفات موضوع آیین‌نامه تصویبی و قبول تصمیم‌های هیات‌های انضباطی و رعایت دستورالعم‌های صادره از سوی وزارت کشور از متقاضی صدور پروانه تاکسیرانی.

17- استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی و استخدامی و صرفه و صلاح سازمان و مفاد این اساسنامه.

مدت سازمان:

ماده 5: مدت سازمان از تاریخ تشکیل نامحدود است

محدوده عمل:

محدوده سازمان حریم شهر اراک می‌باشد.

ارکان سازمان:

ارکان سازمان عبارتند از:

الف: شورای سازمان

ب: هیأت مدیره

ج: مدیرعامل

د: حسابرس

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین