اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان بر اساس ماده 84 قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 تاسیس می‌گردد و وابسته به شهرداری اراک می‌باشد که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مفاد این اساسنامه و به صورت خودگردان و خودکفا اداره می‌شود.

موضوع فعالیت سازمان

تلاش برای بهبود امر عبور و مرور در شهر از طریق مطالعه، برنامه‌ریزی، طراحی، آموزش، نظارت و هماهنگی در امر حمل و نقل و ترافیک شهر اراک جهت جابجایی ایمن، ارزان، سریع و راحت مسافران، عابران و کالا می‌باشد.

تبصره: فعالیت سازمان باید در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور باشد.

وظایف سازمان

سازمان برای نیل به فعالیت‌های فوق‌الذکر با رعایت مقررات مرتبط اقدام به اجرای موضوعات ذیل می‌نماید:

1– تهیه آمار و اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعات حمل و نقل و ترافیک شهر و ارتباط با دستگاهای ذی‌ربط.

2– تهیه برنامه‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند مدت.

3– تدوین نظام برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های مورد نیاز حمل و نقل و ترافیک شهر اراک و نظارت براجرای آن‌ها.

4– ارایه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و ضوابط به مراجع ذی‌ربط.

5– ارایه پیشنهاد تعداد مورد نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی به مراجع ذی‌صلاح.

6– به کارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اجرای فعالیت‌های سازمان.

7– انجام مطالعات مورد نیاز حمل و نقل درون شهری و به هنگام‌سازی ادواری آن‌ها

8– مشارکت با اشخاص حقیقی،‌ حقوقی، اجرایی، آموزشی و پژوهشی، در زمینه تعمیم و توسعه فعالیت‌های مورد نیاز در فعالیت‌های سازمان، با رعایت مقررات مربوطه.

9– اقدامات لازم درجهت ارتقاء سطح دانش و بینش فنی کارکنان و کارشناسان و ایجاد ارتباط با مراکز علمی و فنی و دانشگاهی با رعایت مقررات مربوطه.

10– شرکت فعال در مجامع ملی، آموزشی، پژوهشی و مطالعاتی.

11– تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی لازم

12– اعمال نظارت بر اداره امور پارکینگ‌های حاشیه‌ای عمومی و خصوصی.

13– ارایه واجرای خدمات مورد نیاز شهرداری که مرتبط با فعالیت‌های سازمان باشد.

14– تهیه طرح‌ها و ارایه پیشنهاد برای جابه‌جایی ایمن مسافر و کالا

15– رعایت سیاست‌ها، استانداردها، قوانین و مقررات برای حفظ محیط زیست و کاهش مصرف انرژی در کلیه طراحی‌ها و راهکارهای اجرایی.

16– ارایه خدمات مشاوره‌ای به شهرداری‌ها برای تدوین شرح خدمات، انتخاب مشاور، هدایت، نظارت و تحویل‌گیری مطالعه و تلاش برای تصویب در مراجع ذی‌ربط.

17– تدوین و اجرای برنامه‌های آموزش عمومی برای ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافیکی شهروندان با بهره‌گیری از سیاست‌های آموزشی مصوب و همکاری دیگر دستگاه‌ها

مرکز سازمان و محدوده عمل آن:

مرکز اصلی سازمان شهر اراک است و محدوده عمل آن حریم شهر اراک می‌باشد.

ارکان سازمان

ارکان سازمان عبارتند از:

الف: شورای سازمان

ب:هیأت مدیره

ج: مدیر عامل

د:بازرس

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین