اساسنامه سازمان خدمات موتوری شهرداری اراک

اساسنامه سازمان خدمات موتوری شهرداری اراک

نوع سازمان

سازمانی است وابسته به شهرداری که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است و مطابق با مفاد مواد این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود.

اهداف سازمان

الف) طراحی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در امرو مربوطه خدمات موتوری

ب) ایجاد و توسعه و بهره‌برداری از مراکز خدمات موتوری

ج) آموزش‌های تخصص در کلیه زمینه‌های کاربری ماشین‌آلات و سرویس‌ و نگه‌داری

د) دستیابی به سیستم‌های پیشرفته و بهبود بخشیدن به سیستم‌های موجود در جهت ارایه خدمات موتوری

موضوع سازمان

سازمان جهت نیل به اهداف فوق اقدام به اجرای موضوعات ذیل می‌نماید

1 – تهیه آمار و اطلاعات لازم و ارتباط با مراکز اطلاعاتی

2 – ارتباط و همکاری با سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی داخل و خارج کشور

3 – تملک اراضی و املاک مجاز جهت تامین نیازهای سازمان

4 – احداث ابنیه و تاسیسات مورد نیاز از طریق پیمان‌کاری

5 – ایجاد انبارهای قطعات یدکی

6 – ایجاد کارواش و تعمیرگاه‌های مورد نیاز بر مبنای ماشین‌آلات موجود

7 – تدوین آیین‌نامه های مربوطه

8 – اقدامات لازم در جهت ارتقاء سطح دانش و بینش فنی کارکنان و ارتباط با مراکز علمی و فنی و دانشگاهی در داخل و خارج کشور.

9 – تامین ماشین‌آلات مورد نیاز جهت تامین اهداف فوق از منابع داخلی و خارجی

مدت سازمان:

مدت سازمان از تاریخ تشکیل نامحدود است

محدوده عمل:

محدوده سازمان حریم شهر اراک می‌باشد.

ارکان سازمان:

 ارکان سازمان عبارتند از:

الف: شورای سازمان

ب: هیأت مدیره

ج: مدیرعامل

د: بازرس

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین