اساسنامه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک

اساسنامه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک

مقدمه

به استناد ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/75 و با توجه به نامه شماره 984883 مورخ 15/10/86 استانداری محترم اراک و ضمائم مربوطه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک تاسیس و براساس مفاد این اساسنامه قانون شهرداری و سایر قوانین و مقررات مربوطه به‌ عنوان سازمان وابسته به شهرداری اراک اداره خواهد شد.

موضوع فعالیت سازمان

1-سازمان با موضوع انجام امور فرهنگی و ورزشی و در چار چوب فعالیت و ماموریت‌های قانونی شهرداری در این زمینه فعالیت خواهد نمود و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات این اساسنامه به صورت خودگردان و خود کفا اداره می‌شود.

2-مدیریت و اداره امور فرهنگی تفریحی ورزشی در قالب وظایف قانونی شهرداری و مفاد این اساسنامه در اراک

مدت فعالیت سازمان:

مدت فعالیت سازمان از تاریخ تاسیس نامحدود است.

مرکز سازمان و حدود عملیات:

مرکز سازمان شهر اراک و محدوده عمل سازمان محدوده و حریم شهر اراک می‌باشد.

تبصره: سازمان می‌تواند در زمینه امور مشاوره‌ای و همکاری‌های فرهنگی و ورزشی با شهرداری‌های کشور و سایر سازمان‌های مرتبط داخلی در قالب تفاهم‌نامه و قرارداد با رعایت مقررات مربوط واخذ مجوز لازم همکاری نماید.

فعالیت سازمان:

فعالیت سازمان با رعایت کلیه مقررات مرتبط و با کسب مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط در برگیرنده موارد ذیل است:

1-تعیین خط مشی سیاست گذاری اجرایی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی هنری ورزشی سازمان

2-پشتیبانی تحقیقاتی مطالعاتی و آموزش فرهنگسراها و مراکز فرهنگی ورزشی شهرداری با هدف تامین نیازهای مشترک آنها با رعایت مقررات مربوط

3-برنامه‌ریزی در راستای ایجاد اماکن فرهنگی ورزشی و هنری در نقاط مختلف شهر با سرمایه‌گذاری شهرداری یا بخش دولتی و خصوصی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط

4-برنامه‌ریزی برای پرکردن اوقات فراغت شهروندان از طریق برپایی نمایش‌ها، مسابقات کوهنوردی و موارد مشابه در پارک‌ها و اماکن و فضاهای مناسب شهری با رعایت مقررات مربوطه

5-همکاری با سازما‌ن‌ها، نهادها، باشگاه‌ها و مجتمع‌های فرهنگی ورزشی مثل آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی، حوزه هنری صدا و سیما و غیره در تمامی زمینه‌های مرتبط با موضوع سازمان با رعایت مقررات مربوطه و اخذ مجوز لازم

6-ارائه خدمات فرهنگی هنری ورزشی وآموزش‌های آزاد علمی و فرهنگی به عموم بویژه جوانان و نوجوانان و مبادرت به هرگونه فعالیت که بتواند به‌ نحوی در تحقق موضوع فعالیت سازمان موثر باشد با اخذ مجوز از مراجع ذیربط

7-انعقاد قرار داد انجام معاملات مجاز در راستای تامین منابع درآمد برای فعالیت‌های سازمان بر اساس قانون شهرداری و آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان

8-سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و قبول نمایندگی یا واگذاری نمایندگی به اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت آیین نامه مالی معاملاتی سازمان و تصویب مراجع قانونی ذیربط

9-تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص و پرداخت وام یا اعتبار برابر ضوابط و مقررات و قبول هدایا و اعانات اعطای جوایز و هدایا با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان و اخذ مجوز از مراجع ذیربط

10-آموزش اشاعه و گسترش فرهنگ عمومی شهرنشینی از طریق برنامه ریزی‌های آموزشی و تبلیغی در سطوح مختلف

11-اطلاع رسانی از طریق انتشار نشریه با اخذ مجوز از مراجع ذیربط و رعایت مفاد اساسنامه و ضوابط و مقررات سازمان‌های مرتبط

12-انجام سایر فعالیت‌های مرتبط با موضوع سازمان با تصویب شورای سازمان و شورای اسلامی شهر

13-کلیه فعالیت‌های فرهنگی هنری ورزشی سازمان بایستی با رعایت ضوابط و سیاست‌های دولت و وزارتخانه‌های مرتبط صورت پذیرد.

ارکان سازمان:

ماده 9:ارکان سازمان عبارتند از:

الف-شورای سازمان

ب-هیات مدیره

ج- مدیر عامل

د:بازرس

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین