اساسنامه سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری‌ اراک

اساسنامه سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری‌ اراک

اهداف سازمان:

اهداف اصلی سازمان عبارت است از حفظ و نگه‌داری و اداره امور پایانه‌ها «ترمینال‌ها» و تجهیز و توسعه آن‌ها با استفاده از ابزار و روش‌های پیشرفته و متناسب با افزایش رشد جمعیت و در صورت لزوم احداث پایانه‌ها و غرفه‌های جدید در مبادی ورودی و مناسب شهر در چارچوب قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های«ترمینال‌های» مسافربری و... مصوب اسفند ماه 72 و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه «موضوع اجرای این قانون»

موضوع سازمان

سازمان جهت نیل به اهداف فوق ‌الذکر با رعایت مقررات موضوعه اقدام به اجرای موضوعات ذیل می‌نماید.

الف) جمع‌آوری اطلاعات و آمار، طراحی و برنامه‌ریزی و توسعه پایانه‌ها «ترمینال‌ها»

ب) جذب نیروهای متعهد و متخصص و اقدام لازم در زمینه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات آنان و ایجاد ارتباط با مراکز علمی و فنی و دانشگاهی داخل و خارج کشور.

ج) ایجاد ارتباط با پایانه‌های «ترمینال‌های» داخل و خارج کشور به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از دانش و تجربیات آن‌ها در راستا تامین وتکمیل خدمات و حفظ بهداشت محیط و ارایه خدمات مطلوب به شهروندان

د) تکمیل و احداث غرفه‌های خدماتی و بهداشتی مجهز جهت تامین نیازهای مراجعین و مسافرین و شرکت‌های مسافربری و واگذاری آن‌ها به بهره‌برداران با رعایت مقررات مربوطه

مدت سازمان و محدوده عمل:

مدت سازمان از تاریخ تاسیس نامحدوده بوده و محدوده سازمان نیز در حریم شهر اراک می‌باشد.

ارکان سازمان

الف: شورای سازمان

ب: هیات مدیره

ج: مدیرعامل

د: بازرس

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین