اساسنامه کشتارگاه صنعتی شهرداری اراک

اساسنامه کشتارگاه صنعتی شهرداری اراک

نوع سازمان:

سازمانی است وابسته به شهرداری که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری می‌باشد و به استناد ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 تشکیل و بر طبق اصول بازرگانی و به صورت خود گردان و خود کفا طبق مفاد این اساسنامه اداره می‌شود.

اهداف:

ایجاد محیط مناسب و بهداشتی برای کشتار دام و طیور و تامین ماشین‌آلات مجهز به سردخانه و امکانات لازم برای حمل گوشت از کشتارگاه  تا مرکز توزیع در نقاط مختلف سطح شهر، استفاده و راه‌اندازی کلیه تاسیسات فنی و خدماتی و بهداشتی موجود در کشتارگاه و احداث واحدهای وابسته و سایر مراکز مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های بهداشتی، خدماتی و آموزشی و حفاظتی در ارتباط با موضوع سازمان.

موضوع سازمان:

سازمان جهت نیل به اهداف فوق و تامین منابع مالی خود با رعایت مقررات موضوعه اقدام به اجرای موضوعات ذیل می‌نماید:

1-انجام کشتار دام با رعایت اصول شرعی و بهداشتی اعم از از کشتار دام خریداری شده توسط خود سازمان و یا ارائه خدمات کشتار دام به مشتریان دولتی و خصوصی و انجام سایر امور مرتبط با این فعالیت

2-خرید دام داخلی یا واردات دام خارجی و نگهداری و پرورش دام به قصد تامین گوشت مورد نیاز حوزه فعالیت با رعایت ضوابط و مقررات جاری کشور و انجام هرگونه همکاری‌های لازم ( در محدوده امکانات سازمان) با نهادهای دولتی یا وابسته به دولت در جهت اجرای سیاست‌های کلی دولت در زمینه تامین گوشت مورد نیاز با حوزه فعالیت سازمان.

مدت سازمان:

از تاریخ تاسیس محدود نامحدود است.

محدوده سازمان:

مرکز اصلی سازمان شهر اراک می‌باشد و محدوده عملیاتی آن محدوده قانونی و حریم شهر اراک مي‌باشد.

ارکان سازمان:

ارکان سازمان عبارتند از:

الف:شورای سازمان

ب: هیات مدیره

ج: مدیر عامل

د:بازرس(حسابرس)

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین