تقاطع غیرهم‌سطح شهید احمدی

 

تقاطع غیرهم‌سطح شهید احمدی
 

نوع پل: روگذر و دارای دو محور رفت و برگشت با عرشه فلزی

- طول هر محور 650 متر

- عرض هر محور 13/2 تا 23/7 متر

- خاکبرداری: 7500 مترمکعب

- آرماتوربندی: 647380 کیلوگرم

- بتن ریزی: 4039 متر مکعب

- تعداد باند روی هر محور: 5 الی 3 باند

- قالب‌بندی: 15136 مترمربع

ماکزیمم ارتفاع: 10.5متر

تعداد شمع: 342 عدد

تعداد تیر بتنی: 262 عدد تیر 20 متری

تعداد سر ستون ها: 38 عدد روی محور اصلی

تعداد پایه: 37 پایه جفت و یک پایه سه ستونه و 14 پایه تک

درصد پیشرفت فیزیکی

73 درصد


 

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین