تقاطع غیرهمسطح شهید فتاحی

                                                                                                       

تقاطع غیرهمسطح شهید علی‌‌اصغر فتاحی

نوع پل: روگذر و دارای دو محور رفت و برگشت با عرشه بتنی

طول کل پروژه:600 متر

69000 مترمکعب خاکبرداری

37067 مترمربع قالب‌بندی

2/592/362 کیلوگرم آرماتور بندی

15/173 مترمکعب بتن‌ریزی

118200 هندریل

10/500 تن آسفالت

با پیشرفت 100 %

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین