تقاطع غیرهمسطح شهید فتحی

 

                                                                             تقاطع غیرهم‌سطح شهید نظامعلی فتحی

نوع پل: زیرگذر

آدرس: تقاطع غیر همسطح شهید نظامعلی فتحی واقع در خیابان دانشگاه و کوی قنات ناصری اراک

طول پروژه: 750متر

عرضه مفید عرشه: 19 متر و 15/5 متر

ماکزیمم ارتفاع: 7/5 متر

234000 مترمکعب خاکبرداری

14735 مترمربع قالب‌بندی

1/105/532 کیلوگرم آرماتور بندی

13/017متر مکعب بتن‌ریزی

116/500 کیلوگرم هند ریل

30/500 تن آسفالت

پیشرفت 100٪

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین