درباره شهردار
آقای ابوالفضل شالی‌بگ
- سوابق تحصیلی:
کارشناس ارشد عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
- سوابق خدمتی:
- معاون خدمات شهری
- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
- مشاور حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
- مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
- مدیر عامل سازمان تاکسی‌رانی شهرداری اراک
- مدیر عامل سازمان پایانه‌های شهرداری اراک
- شهردار منطقه 2
- شهردار منطقه 5
- شهردارمنطقه بافت تاریخی
- مسوول واحد GIS شهرداری اراک
- مسوول اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
- مسوول عمران شهرداری منطقه 4
- مسوول امور مهندسین ناظر شهرداری منطقه 4
- عضو هیات مدیره و نایب رییس تعاونی چند منظوره شهرداری اراک
- عضو هیات مدیره و نایب رییس تعاونی مسکن شهرداری اراک
- ناظر بر پروژه‌های عمرانی شهرداری شامل ابنیه، پارک، محوطه و راه‌سازی
- کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی
- کارشناسی خبره دادگستری
- دارای پروانه اشتغال پایه یک سازمان نظام مهندسیمهندس ابوالفضل شالی بگ

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین