درباره شهردار
رزومه کاری مهندس علیرضا بیاتیان، سرپرست شهرداری اراک

1-کارشناس دفتر فنی شهرداری اراک
2-کارپرداز شهرداری مرکز
2-مدیر اداره کارپردازی شهرداری اراک
3-مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اراک
4-مدیر امور قراردادها و ممیز اسناد شهرداری اراک
5-رئیس خدمات شهری شهرداری اراک
6-معاون سازمان اتوبوسرانی شهرداری اراک
7-مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری اراک
8-مدیر ساماندهی و مبلمان شهری شهرداری اراک
9-مدیر عامل سازمان حمل و نقل وترافیک شهرداری اراک
10-معاون خدمات شهری شهرداری اراک
11-مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اراک
12-رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک
13-سرپرست شهرداری اراک
14-معاون خدمات شهری شهرداری اراک
15-مدیر پروژه بزرگراه امیرکبیر شهرداری اراک
16-سرپرست شهرداری اراک
جستجو در اخبار و مقالات
مهندس علیرضا بیاتیان
شهردار
تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین