شهرداران قبلی

لیست اسامی شهرداران اراک از بدو انقلاب اسلامی تاکنون

تاریخ انتصاب

سوابق خدمتی

نام و نام خانوادگی

تصویر

ردیف

1357/12/07

به مدت 2 سال و 6 ماه در سمت شهردار فعالیت نموده است.

حاجی رستم‌پور

 

1

1360/06/08

به مدت 1 سال و 2 ماه شهردار اراک بوده است.

محمدرضا ذوالفقار زاده

 

2

1361/09/02

به مدت 3 سال و 7 ماه در سمت شهردار اراک به ارائه خدمت پرداخته است.

رمضانعلی مهانپور

 

3

1365/04/04

به مدت 3 سال و 1 ماه شهردار اراک بوده است.

حسین فخراییان

 

4

1368/05/15

به مدت 10 ماه در سمت شهردار اراک فعالیت نموده است.

هوشنگ احمدپور

 

5

1369/03/17

به مدت 4 ماه سرپرست شهردار اراک بوده است.

عزیزاله شمس

 

6

1369/08/14

به مدت 1سال و 11 ماه به فعالیت در شهرداری اراک مشغول بوده است.

محمدجواد برزو

 

7

1371/07/01

به مدت 1 ماه سرپرست شهردار اراک بوده است.

عزیزاله شمس

 

8

1371/08/09

به مدت 4 ماه در سمت سرپرست شهردار اراک فعالیت نموده است.

کیومرث محمودی


9

1371/12/10

به مدت 1 سال و 1 ماه شهردار اراک بوده است.

علی‌اکبر زحمت‌کش

 

10

1373/02/05

به مدت 2 سال و 5 ماه در سمت شهردار اراک فعالیت نموده است.

صادق خلیلی


11

1375/07/07

به مدت 47روز سرپرست شهردار اراک بوده است.

محمد سلیمی

 

12

1375/08/24

به مدت 2سال و 11 ماه شهردار اراک بوده است.

کیومرث محمودی


13

1378/08/08

به مدت 3 ماه سرپرست شهردار اراک بوده است

محمدهادی سعیدی


14

1378/11/14

به مدت 11 ماه در سمت شهردار اراک فعالیت نموده است.

غلامرضا فروزانمهر

 

15

1379/11/04

به مدت 7 ماه در سمت سرپرست شهرداری اراک فعالیت نموده است.

اسماعیل نادری

 

16

1380/07/10

به مدت 1سال و 11 ماه در شهرداری اراک فعالیت نموده است.

کیومرث محمودی


17

1382/07/01

به مدت 1سال و 8 ماه در شهرداری اراک فعالیت نموده است

محمدعلی مرادی


18

1384/03/12

به مدت 1سال و 11 ماه در شهرداری اراک فعالیت نموده است

سیداحمد لطفی


19

1386/02/15

به مدت 2 ماه در شهرداری اراک به عنوان سرپرست فعالیت نموده است

غلامعلی اله‌دادی


20

1386/04/24

به مدت 2 سال و 2 ماه در شهرداری اراک فعالیت نموده است

علی‌اکبر کریمی


21

1388/07/08

شهردار شهر اراک به مدت 2 سال و 9 ماه بوده است.

مرتضی میری


22

1391/04/24 (سرپرست)

معاون اداری و مالی شهرداری اراک و همچنین به مدت 4 ماه سرپرست شهرداری اراک بوده است.

حسن قربانی23

1391/08/27 (شهردار)

معاون اداری و مالی- سرپرست شهرداری اراک و همچنین به مدت 11 ماه در سمت شهردار اراک فعالیت نموده است.

حسن قربانی


24

1392/08/13

ایشان از تاریخ 13 آبان سال 92 تا تاریخ 01/06/1396 از سوی شورای اسلامی دوره چهارم به مدت 3 سال و 9 ماه در سمت شهردار مشغول به فعالیت بودند.

محمدابراهیم عباسی


25

1396/06/02

ایشان ازتاریخ 2شهریور سال 96 تا تاریخ 26 مهر 1396 در سمت سرپرست شهرداری فعالیت نمودند.

علیرضا بیاتیان


26

1396/07/26

ایشان از تاریخ 26 مهرماه سال 1396 به عنوان شهردارکلانشهر اراک مشغول به فعالیت شدند.

مهندس داود تاجران


27

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین