شهرداران قبلی

لیست اسامی شهرداران اراک از بدو انقلاب اسلامی تاکنون

تاریخ انتصاب

سوابق خدمتی

نام و نام خانوادگی

تصویر

ردیف

1357/12/07

به مدت 2 سال و 6 ماه در سمت شهردار فعالیت نموده است.

حاجی رستم‌پور

 

1

1360/06/08

به مدت 1 سال و 2 ماه شهردار اراک بوده است.

محمدرضا ذوالفقار زاده

 

2

1361/09/02

به مدت 3 سال و 7 ماه در سمت شهردار اراک به ارائه خدمت پرداخته است.

رمضانعلی مهانپور

 

3

1365/04/04

به مدت 3 سال و 1 ماه شهردار اراک بوده است.

حسین فخراییان

 

4

1368/05/15

به مدت 10 ماه در سمت شهردار اراک فعالیت نموده است.

هوشنگ احمدپور

 

5

1369/03/17

به مدت 4 ماه سرپرست شهردار اراک بوده است.

عزیزاله شمس

 

6

1369/08/14

به مدت 1سال و 11 ماه به فعالیت در شهرداری اراک مشغول بوده است.

محمدجواد برزو

 

7

1371/07/01

به مدت 1 ماه سرپرست شهردار اراک بوده است.

عزیزاله شمس

 

8

1371/08/09

به مدت 4 ماه در سمت سرپرست شهردار اراک فعالیت نموده است.

کیومرث محمودی

9

1371/12/10

به مدت 1 سال و 1 ماه شهردار اراک بوده است.

علی‌اکبر زحمت‌کش

 

10

1373/02/05

به مدت 2 سال و 5 ماه در سمت شهردار اراک فعالیت نموده است.

صادق خلیلی

11

1375/07/07

به مدت 47روز سرپرست شهردار اراک بوده است.

محمد سلیمی

 

12

1375/08/24

به مدت 2سال و 11 ماه شهردار اراک بوده است.

کیومرث محمودی

13

1378/08/08

به مدت 3 ماه سرپرست شهردار اراک بوده است

محمدهادی سعیدی


14

1378/11/14

به مدت 11 ماه در سمت شهردار اراک فعالیت نموده است.

غلامرضا فروزانمهر

 

15

1379/11/04

به مدت 7 ماه در سمت سرپرست شهرداری اراک فعالیت نموده است.

اسماعیل نادری

 

16

1380/07/10

به مدت 1سال و 11 ماه در شهرداری اراک فعالیت نموده است.

کیومرث محمودی

17

1382/07/01

به مدت 1سال و 8 ماه در شهرداری اراک فعالیت نموده است

محمدعلی مرادی

18

1384/03/12

به مدت 1سال و 11 ماه در شهرداری اراک فعالیت نموده است

سیداحمد لطفی

19

1386/02/15

به مدت 2 ماه در شهرداری اراک به عنوان سرپرست فعالیت نموده است

غلامعلی اله‌دادی

20

1386/04/24

به مدت 2 سال و 2 ماه در شهرداری اراک فعالیت نموده است

علی‌اکبر کریمی

21

1388/07/08

شهردار شهر اراک به مدت 2 سال و 9 ماه بوده است.

مرتضی میری

22

1391/04/24 (سرپرست)

معاون اداری و مالی شهرداری اراک و همچنین به مدت 4 ماه سرپرست شهرداری اراک بوده است.

حسن قربانی

23

1391/08/27 (شهردار)

معاون اداری و مالی- سرپرست شهرداری اراک و همچنین به مدت 11 ماه در سمت شهردار اراک فعالیت نموده است.

حسن قربانی

24

1392/08/13

ایشان از تاریخ 13 آبان سال 92 تا تاریخ 01/06/1396 از سوی شورای اسلامی دوره چهارم به مدت 3 سال و 9 ماه در سمت شهردار مشغول به فعالیت بودند.

محمدابراهیم عباسی

25

1396/06/02

ایشان ازتاریخ 2شهریور سال 96 تا تاریخ 26 مهر 1396 در سمت سرپرست شهرداری فعالیت نمودند.

علیرضا بیاتیان

26

1396/07/26

ایشان از تاریخ 26 مهرماه سال 1396 تا 26 آبان ماه سال 97 به عنوان شهردارکلانشهر اراک  بودند.

مهندس داود تاجران

27

1397/08/27  ایشان از تاریخ 27 آبان ماه سال 97  تا 5 فروردین 98 به عنوان سرپرست شهرداری مشغول به فعالیت بود.  مهندس ابوالفضل شالی بگ   28
1398/01/05 ایشان از تاریخ 5 فروردین سال 1398 تا 9 بهمن ماه سال 99 به عنوان شهردارکلانشهر اراک بودند. مهندس محمدکریم شفیعی 29
1399/11/10 ایشان از تاریخ 10 بهمن سال 1399 تا 14 مرداد ماه سال 1400 به عنوان شهردارکلانشهر اراک بودند. علیرضا بیاتیان 30
1400/05/15 ایشان از تاریخ 15 مردادماه 1400 به عنوان شهردار کلانشهر اراک منصوب شدن دکتر محمد جعفرپور 31
1400/08/13 ایشان از تاریخ 13 آبان 1400 به عنوان شهردار کلانشهر اراک منصوب شدن دکتر علیرضا کریمی 32
جستجو در اخبار و مقالات
تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین