گروه کتابهای زبان و زبانشناسی
لیست کتابهای زبان وزبان شناسی

ردیف

نام کتاب

نام نویسنده

توضیحات

1

نشانه شناسی کاربردی

فرزان سجودی

 

2

واژه نامه چندزبانه

حسین الهی

 

3

تحول حافظه در کودکان

رابرت کیل

ترجمه یاور دهقان هشتجین

4

آرزوهای بزرگ(کتابهای دوزبانه آرمان)

چارلز دیکنز

ایاز حدادی

5

اصول وروشهای تندخوانی

کاترین ردوی

ترجمه سیدمرتضی میرهاشمی

6

آذری یازبان باستان آذربایجانی

احمد کسروی

 

7

خور آموز زبان ژاپنی

حسین افشین منش

2جلد

8

فن ترجمه انگلیسی

دکتر علاءالدین پازارگادی

 

9

Reading through interaction

دکترحسین فرهادی

 

10

راهنمای سریع:MS /PC-DOS

مهندس کیوان فلاح مشفقی

 

11

فرهنگ درس به درس اسپرانتو_فارسی دکترسیلاجی

ر_غضنفریان

 

12

The MCS  80_85  Family users Manual

Intel

 

13

خواندن متون انگلیسی عمومی

دکتر فریده پورگیو

 

14

انگلیسی پیش دانشگاهی

دکتر پرویز بیرجندی

 

 

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین