ساختمان اداری-تجاری و پارکینگ طبقاتی ایران زمین

                                           

                                                                              ساختمان اداری-تجاری و پارکینگ طبقاتی ایران زمین

- 10 طبقه شامل: 2طبقه زیرزمین پارکینگ،

- همکف تجاری شامل 6 واحد و 7 طبقه اداری شامل 48 واحد

- زیربنا 5653 مترمربع

- در حال ساخت

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین