هم گام با شما تا شهری زیبا و هوشمند
تقاطع آزادگان بزرگترین تقاطع غیرهم سطح غرب کشور
  • هم گام با شما تا شهری زیبا و هوشمند
  • تقاطع آزادگان بزرگترین تقاطع غیرهم سطح غرب کشور

خدمات الکترونیک

خدمات الکترونیک

sample77

نظرسنجی

sample77

سامانه پرداخت عوارض

sample77

مناقصه و مزایده

sample77

پیام بلدیه شهرداری اراک

sample77

نقشه جامع شهر اراک

sample77

دیوان عدالت اداری

sample77

سامانه رسیدگی به شکایات

sample77

ارتباط با مدیران شهری

sample77

سامانه ۱۳۷

آخرین اخبار

آخرین اخبار

محمدکریم شفیعی شهردار اراک

خارج کردن شهر از حالت کوچه‌باغی یکی از اهداف شهرداری اراک است

" رضایتمندی شهروندان، خط کش عملکرد شهرداری است "

رزومـــه