گروه اول از کتابهای علوم کاربردی
لیست کتابهای علوم کاربردی

ردیف

نام کتاب

نام نویسنده

توضیحات

1

آشنایی با محدوده های شهری

میثم بصیرت

3جلد

2

برنامه ریزی وطراحی محیطی امنیت

درمحیط زیست شهری

اسماعیل صالحی

6جلد

3

آشنایی با درآمد وروش های افزایش

آندرشهرداری ها

عبدالرضا عباس زاده،

ابوالفضل فانی،محمدرضاصمیمی

5جلد

4

فضاهای باز شهری

محمد نقی زاده

5جلد

5

اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری

مهدی خان سفید

5جلد

6

اصول ومبانی برنامه ریزی فرهنگی

ناصرالدین غراب

6جلد

7

مدیریت طرح های عمرانی درشهرداری ها

خشایارکاشانی جو

4جلد

8

شیوه برنامه های امورمالی ومعاملات شهرداری ها

عبدالرضا عباس زاده،

شهاب عباس زاده ابوالفضل فانی

4جلد

9

نحوه طراحی پارکینگ های خیابانی

درگره های شهری

محمد فرخ زاد_جابر دانش

5جلد

10

ارزیابی ومکان یابی دفن بهداشتی

مواد زاید جامد شهری

حمید رضاپورخباز_علیرضا پورخباز

6جلد

11

آشنایی با طرح های توسعه شهری درایران

ناصربراتی،مینا براتی

5جلد

12

راهبردهای توسعه شهری راهنمایی

برای بهبود عملکرد

داودرضا عرب،مهدی رجبی هشجین،

یوسف اشرفی

6جلد

13

مبلمان شهری وزیباسازی

رحیم هاشم پور

3جلد

14

مرمت بافت های تاریخی شهری

حسین کلانتری خلیل آباد

4جلد

15

آشنایی باطرحهای توسعه شهری

(هادی،جامع،تفصیلی)

محمد میره ای،حسین کلانتری خلیل آباد

5جلد

16

اصول مدیریت ساخت

احسان اله اشتهاردیان

5جلد

17

سیستم مدیریت دفع وبازیافت مواد زاید جامد شهری

حمیرضا پورخباز،علیرضا پورخباز،

سعیده جوانمردی

6جلد

18

آشنایی باسیستمهای هوشمند حمل و نقل

علی نادران

6جلد

19

گردشگری شهری

محمدتقی رهنمایی

6جلد

20

ممیزی و نوسازی املاک

شهاب عباس زاده

4جلد

21

حمل و نقل نوین در شهرها

جلیل شاهی،علی نادران،

علیرضا جمالزاده

5جلد

22

نظام حقوقی نحوه تملک املاک درشهرداری ها

نادر شکری

5جلد

23

آمایش زمین

میثم بصیرت

5جلد

24

اصول بودجه نویسی واجرای بودجه درشهرداری ها

شهرام سعادت آملی

3جلد

25

مبلمان شهری

حسین کلانتری،پیام انصافیان

4جلد

26

آنچه شورای اسلامی شهرباید بداند

شهاب عباس زاده

4جلد

27

اموال درشهرداری

عبدالرضا عباس زاده،شهاب عباس زاده

4جلد

28

سازمان های وابسته به شهرداری

عبدالرضا عباس زاده ،شهاب عباس زاده،

مهرداد قربان زاده

4جلد

29

تاریخچه ماده100 قانون شهرداری ها

ونحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی درشهر اراک

علی اکبر کریمی

8جلد

30

معاملات در شهرداری

عبدالرضا عباس زاده،

شهاب عباس زاده،جواد رضایی

5جلد

31

آشنایی باتبلیغات شهری

سیدرضا حسینی لاهیجی

5جلد

32

قوانین و مقررات اداری واستخدامی درشهرداری

عبدالرضا عباس زاده،جوادرجب زاده،

حسین احمدی

4جلد

33

اصول ومبانی مدیریت خدمات شهری درشهرداری

سید منماف هاشمی،مهدی یحیی پور

4جلد

34

مدیریت حمل و نقل شهری

علی نادران ،عبدالاحد چوپانی

2جلد

35

آشنایی با وظایف واختیارات شهردارونحوه انتخاب

وشرایط احراز شهردار

عبالرضا عباس زاده،شهاب عباس زاده

3جلد

36

تنظیم وصدور شناسنامه ساختمانی

عبالرضا عباس زاده،شهاب عباس زاده

5جلد

37

طرحهای شهری در ایران

احمد سعیدنیا

 

38

آشنایی با امور قراردادها وپیمانها

نادر شکری

5جلد

39

آشنایی با قوانین ومقررات زمین و مسکن

محمد حسین اژدری

3جلد

40

آشنایی با تشریفات مناقصه و مزایده

درشهرداری های ایران

نادر شکری

5جلد

41

ذخیره سازی،جمع آوری وانتقال پسماند

علی نجفی،محمد سهرابی

4جلد

42

طرح هندسی خیابان های شهری

علی نادران ،جلیل صناعی ها

4جلد

43

هویت شهری

ناصرالدین غراب

5جلد

44

آسیب شناسی نظام ساخت وساز ساختمان

درنظام مدیریت شهری

ابراهیم جمشید زاده

5جلد

45

حسابرسی در شهرداری ها

عبدالرضا عباس زاده ،جواد رضایی

2جلد

46

مقررات شهرسازی مرتبط با شهرداری ها

عبدالرضا عباس زاده،

شهاب عباس زاده،مهرداد قربان زاده

2جلد

47

کمیسیون های شهرداری

عبالرضا عباس زاده،

شهاب عباس  زاده عثمان رحیمی

4جلد

48

بیماری های گیاهان زینتی

دکتر بهرام شریف نبی

2جلد

49

اصول طراحی پارک ها وفضای سبز

کسری طالبی

2جلد

50

مدیریت وکاشت چمن

کسری طالبی

 

51

آفات مهم گیاهان فضای سبز

بیژن حاتمی،لادن طلایی،حمیدرخشانی،

افسانه مظاهری،نعمت اله اعتمادی

2جلد

52

علف های هرز

حسن کریم مجنی

2جلد

53

راه سازی و ماشین آلات ساختمانی

علیرضا طبرسا

3جلد

54

زیرسازی و روسازی راه

علی اکبر حیدری

3جلد

55

حفاری و خاکبرداری

علیرضا طبرسا

3جلد

56

حمل و نقل شهری

احمد سعیدنیا

2جلد

57

طرحهای شهری در ایران

احمد سعیدنیا

2جلد

58

تاسیسات خدمات شهری

احمد سعیدنیا

2جلد

59

تسهیلات شهری

احمد سعیدنیا

2جلد

60

گردشگری شهری

احمد سعیدنیا،جوادمهدیزاده

3جلد

61

استعلامات حقوقی(3)

حسین نجفی

2جلد

62

شناسایی سامانه اتوبوس تندرو(BRT)

حامد امینی شیرازی،آرمین خطیب زاده

3جلد

63

راهنای طراحی فضاهای شهری در ایران

شورای انتشارات

 

64

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

عبدالرضا عباس زاده

2جلد

65

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

عبدالرضا عباس زاده

 

66

نیاز سنجی آموزشی شهرداری ها

حسین رجب صلاحی

 

67

مجموعه مقالات همایش علمی_تخصصی

 

رئیس همایش:علیرضا محمودی

68

گزارش اقتصادی و اجتماعی استان مرکزی

معاونت امور اقتصادی

 

69

بحران و مدیریت بحران

امیر محمودزاده

2جلد

70

مدرسه سازان

محمدصادق قائمی

 

71

جلوه های عشق وایثار

محمدصادق قائمی

 

72

صنعت گردشگری ابزاری برای توسعه پایدار

درمدیریت شهری

محسن کوشش تبار

 

73

کاربردGISبااستفاده ازARC/INFOدربرنامه ریزی

شهری ومنطقه ای

سید حسین ثنایی نژاد_

حسنعلی فرجی سبکبار

 

74

برنامه ریزی مرکزی

یان تین برگن

ترجمه احمدعظیمی بلوریان

75

مدیریت شهر

جی . شهبیر چیما

ترجمه پرویز زاهدی

76

ایران:مبانی یک کشورشناسی جغرافیایی

اکارت اهلرز

ترجمه محمدتقی رهنمایی(جلد اول)

77

روشهای تحلیل منطقه ای

والتر ایزارد

ترجمه دکترداریوش کاظم زاده صمیمی

(جلد اول)

78

روشهای تحلیل منطقه ای

والتر ایزارد

ترجمه دکترداریوش کاظم زاده صمیمی

(جلد دوم)

79

روشهای تحلیل منطقه ای

والتر ایزارد

ترجمه دکترداریوش کاظم زاده صمیمی

(جلد سوم)

80

بررسی جایگاه مفهوم شهروندی در

قانون شهرداری

سید محمود نجاتی حسینی

 

81

مطالعات حمل ونقل وترافیک درتهیه

طرح های تفصیلی

مهندسین مشاور آمودراه

 

82

مدیریت گلخانه

پاول . وی . نلسون

ترجمه واحد انتشارات(واحد انتشارات)

83

مدیریت بحران و بهسازی لرزه ای

گروه عمران دانشگاه آزادخمین

 

84

نظارت همگانی شهروندی و توسعه سازمانی

حسن بنفشه

 

85

درختان مناسب برای باغها وپارکهای کوچک

سوزان کوندر

 

86

ریشه درختان و ساختمانها

دی . اف . کاتلر _آی . بی . کی . ریچاردسون

 

87

مباحثی پیرامون پارکها،فضای سبزوتفرجگاهها

هنریک مجنونیان

 

88

لرزه زمین ساخت دراستان مرکزی

حمیدرضا رمضی،محمدرضا حسین نژاد

 

89

جغرافیای عمومی

محمدرضا عابدینی

 

90

طراحی گذرگاههای مناسب برای معلولین جسمی

بی . ام . جانسون

ترجمه فروز روشن بین

91

معلولین و پارک

ملیحه کارگری

 

92

مبانی هرس درختان وپیچکها

مهین مظاهری

 

93

چمن احداث:نگهداری

فرحباز زمان خانپور

 

94

نکات لازم برای طراحی پارکهای شهری وجنگلی

محمدطباطبائی

 

95

هرس وآرایش گل رز

مهین مظاهری

 

96

گونه های گیاهی سازگاربا شرایط

آب و هوایی تهران

بی تازاجی_عبدالغفارجولائی_

عطاءالله شیردل پور

 

97

شناخت آلودگی هوا

محمدباقر صدوق

 

98

باغ

لطیف ابوالقاسمی

2جلد

99

نمونه هایی مستنداز مناسبت سازی

محیط شهری برای معلولین

 

ترجمه رسول میر هادی

100

شاخصهای توسعه شهری اشتغال وبیکاری

معاونت امور مسکن

 

 1   2   3  

جستجو در اخبار و مقالات
تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین