گروه کتابهای فلسفه و روانشناسی
لیست کتابهای فلسفه و روانشناسی

ردیف

نام کتاب

نام نویسنده

توضیحات

1

جستارهایی در دین روانشناسی

انسانشناسی مجموعه مقالات

 

ترجمه داریوش عاشوری

2

چندمقاله فلسفی

دکتر محمد رضاریخته گران

 

3

لذات فلسفه

ویل دورانت

ترجمه عباس زریاب

4

علم و فلسفه

رضا بیک پور

 

5

فطرت مذهبی از دیدگاه

علم و فلسفه

سید محمد شفیعی

 

6

فلسفه ی مقایسه ای

رضا اصفهانی

 

7

عالم ارواح

حبیب الله آموزگار

 

8

عالم عجیب ارواح

سید حسن ابطحی

 

9

پرواز روح

دکترکایت هاراری وپاملاویتروب

ترجمه دکتر رضا جمیلیان

10

ادراک لحظات نزدیک به مرگ

وتحول روحی

دکتر ملوین مورس

ترجمه دکتر رضا جمیلیان

(2جلد)

11

انسان روح است نه جسم

دکتر رئوف عبید

ترجمه امیر هوشنگ دانایی

12

کلیات تعبیر خواب

ابوالفضل حسین بن

محمد ابراهیم

ابن سیرین ودانیال پیامبر

وامام صادق

13

نظریه های مشاوره

لوئیس شیلینگ

ترجمه سیده خدیجه آرین

14

روانسنجی

دکترحمزه گنجی ومهرداد ثابت

 

15

ویلهم رایش(نظریه

صرفه جویی جنسی)

دکتر محمدحسین سروری

 

16

آدلر(پیشگام روانکاوی جامعه نگر)

دکتر حمید علیزاده

 

17

نوام چامسکی وانقلاب

زبان شناسی

دکتر رضانیلی پور

 

18

نقش نیازهای روانی در

بهداشت روانی

علی میرزا بیگی

2جلد

19

تحول حافظه در کودکان

رابرت کیل

ترجمه یاوردهقان هشتجین

20

بازی وتاثیر آن در رشد کودکان

لیلی انگجی وعزیزه عسگری

 

21

دوران شیرخوارگی

تیفانی فیلد

ترجمه مهشید یاسایی

22

نخستین رابطه نوزاد با مادر

دانیال استرن

ترجمه مقصودخدایاری

23

آشتی با مرگ

دکتراستفان رت شافن_

مهدی قراچه

 

24

منطق جمله ها

پل تیدمن_هاوارد کهین

ترجمه رضا اکبری

25

فلسفه اخلاق

ویلیام کی.فرانکنا

ترجمه هادی صادقی

26

اخلاق جنسی دراسلام و

جهان غرب

استاد مطهری

4جلد

27

فطرت

استاد مطهری

 

28

آیین های کنفوسیوس دائووبودا

دووی مینک.مایکل

استریک.فرانک

ترجمه غلامرضاشیخ

زین الدین

29

اصول فلسفه وروش رئالیسم

علامه طباطبائی

جلد 5

30

اصول فلسفه وروش رئالیسم

علامه طباطبائی

جلاد اول(2جلد)

31

اصول فلسفه وروش رئالیسم

علامه طباطبائی

جلد 2

32

اصول فلسفه وروش رئالیسم

علامه طباطبائی

جلد3

33

اصول فلسفه وروش رئالیسم

علامه طباطبائی

جلد4

34

آئین فطرت

سیدمحمود سیاه پوش

4جلد

35

نهاد نا آرام جهان

عبدالکریم سروش

 

36

هستی شناسی درمکتب

صدرالمتالهین

جعفر سبحانی

 

37

آشنایی با علوم اسلامی

استاد مطهری

جلد اول  (2جلد)

38

آشنایی با علوم اسلامی

استاد مطهری

جلد 2

39

آشنایی با علوم اسلامی

استاد مطهری

جلد 3

40

مسئله شناخت

استاد مطهری

 

41

شرح منظومه

استاد مطهری

 

42

مقالات فلسفی

استاد مطهری

 

43

دوره کامل آشنایی با

علوم اسلامی

استاد مطهری

جلد اول

44

مقالات فلسفی

استاد مطهری

 

45

عقل و عشق

محمدتقی سهرابی

مروری بر زندگی و

اندیشه ملاصدرا

46

سیر حکمت در ایران وجهان

سید محمد خامنه ای

 

47

مقدمه ای برمعناشناسی

زبان شناختی

جان لاینز

ترجمه حسین واله

48

سرگذشت قرن بیستم

روژه گارودی

ترجمه افضل وثوقی

49

جهاد

استاد مطهری

 

50

جهاد

استاد مطهری

 

51

روانشناسی اجتماعی

ح.ا.تنهایی

جزوه درس(قسمت اول)

52

روانشناسی اجتماعی

ح.ا.تنهایی

جزوه درس(قسمت دوم)

53

دانش وارزش

دکتر عبدالکریم سروش

 

54

تربیت بدنی عمومی

مهدی نمازی زاده و

بهمن سلحشور

 

55

طرح تربیتی_بهداشت

دفترمشاوره وتحقیق امور تربیتی

 

56

آزمونهای تیزهوشان

ع.قاری نیت

سال پنجم ابتدایی

57

تنظیم چربی خون

دکترمنوچهرصیونیت

 

58

راهنمای کتب پزشکی

ماهنامه ی پزشکی

 

59

میگرن در بانوان

دکترآن مک گرگور

ترجمه دکتر علیرضا ثامنی

60

علم چیست.فلسفه چیست

دکترعبدالکریم سروش

 

61

جلوه گری وخود نمایی

محمدحسین حقجو

 

62

شیوه های موفقیت در تحلیل

محمدحسین حقجو

 

63

روانشناسی ازدیدگاه غزالی

وانشمندان اسلام

دکتر سید محمدباقری حجتی

دفتراول

64

روانشناسی ازدیدگاه غزالی

وانشمندان اسلام

دکتر سید محمدباقری حجتی

دفتردوم

65

فلسفه اخلاق

استادمطهری

 

66

اصول فلسفه وروش رئالیسم

استادمطهری

 

67

حرکت در طبیعت ازدیدگاه دومکتب

آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی

 

68

مردان مریخی زنان ونوسی

جان گری

ترجمه نوشین خودسیانی

69

مردان مریخی زنان ونوسی

جان گری

ترجمه مهدی قراچه داغی

70

لحظه های ناب زندگی

دکترباربارادآنجلیس و

شهرزادلولاچی

 

71

مهارتهای زندگی

نسرین امامی نائینی

 

72

فلسفه تاریخ

 

سخنرانی محمدتوسلی

73

فلسفه وعلوم طبیعت

فریبرز بوربور

 

74

مبارزه راه روشنایی

پائولوکوئیلو

ترجمه میترا میرشکار

75

نقدی برمارکسیسم

استاد مطهری

 

76

ایدئولوژی شیطانی

دکترعبدالکریم سروش

 

 

جستجو در اخبار و مقالات
تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین