ماموریت سازمانی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری

مأموریت معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری

این معاونت کلیه پروژه‌های پیشنهادی سال آینده را براساس لیست ارسالی از مناطق تنظیم و جهت بودجه‌بندی به شورای اسلامی شهر ارسال گردیده است. ضمنا مأموریت‌های این حوزه به شرح ذیل می‌باشد:

1- بررسی و تعیین خط‌‌مشی برنامه‌های کلی به منظور تهیه طرح‌های فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر

2- نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح‌های عمرانی اعم از برنامه‌های جاری شهرداری یا طرح‌های عمرانی خاص و زیربنایی

3- نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب عمرانی اعم از کوتاه‌مدت، میان مدت و درازمدت

4- مراقبت در تشکیل کمیسیون‌های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون‌های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیون‌های مذکور

5- انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی

6- برنامه‌ریزی و تهیه و تدوین ضوابط امور عمرانی و ابلاغ به مناطق

7- کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه زمین به پیمانکار

8- برنامه‌ریزی به منظور اجرای نقشه‌های تفصیلی تهیه شده در روی زمین

9- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

جستجو در اخبار و مقالات
تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین