ماموریت سازمانی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری اراک

ماموریت سازمانی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری اراک

حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری اراک با تدوین سه هدف:

1- برنامه‌ریزی و ارائه طرح

2- مدیریت و کنترل

3- نظارت و پیگیری

در افق ماموریت سال آتی خود با ارائه طرح متناسب با شرایط و کنترل و نظارت کامل بر سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه خود در جهت افزایش بهره‌وری و سلامت همچنین رضایتمندی شهروندان اقدام خواهد نمود. در این راستا حوزه معاونت خدمات شهری با تشکیل بدنه کارشناسی در جهت پیگیری تخصصی امور، کنترل روند عملکرد و اجرای پروژه سازمان‌های تابعه، نظارت بر اجرای کامل برنامه‌ها و تکریم ارباب رجوع با پاسخگوئی مستقیم و پیگیری روزانه درخواست‌ها و مراجعات اقدامات مقتضی را به انجام رسانیده است.

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین