ماموریت سازمانی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری اراک (برنامه‌های سال آتی)

ماموریت سازمانی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری اراک (برنامه‌های سال آتی)

حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری اراک با تدوین سه هدف:

1- برنامه‌ریزی و ارائه طرح

2- مدیریت و کنترل

3- نظارت و پیگیری

در افق ماموریت سال آتی خود با ارائه طرح متناسب با شرایط و کنترل و نظارت کامل بر سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه خود در جهت افزایش بهره‌وری و سلامت همچنین رضایتمندی شهروندان اقدام خواهد نمود. در این راستا حوزه معاونت خدمات شهری با تشکیل بدنه کارشناسی در جهت پیگیری تخصصی امور، کنترل روند عملکرد و اجرای پروژه سازمان‌های تابعه، نظارت بر اجرای کامل برنامه‌ها و تکریم ارباب رجوع با پاسخگوئی مستقیم و پیگیری روزانه درخواست‌ها و مراجعات اقدامات مقتضی را به انجام رسانیده است.

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین