ماموریت سازمانی حوزه معاونت مالی و اداری شهرداری اراک (برنامه‌های سال آتی)

ماموریت سازمانی حوزه معاونت مالی و اداری شهرداری اراک (برنامه‌های سال آتی)

1- پیگیری مراحل اداری، استخدامی و به کارگیری 135 نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شهرداری اراک

2- پیگیری مراحل اداری، استخدامی و به کارگیری 36 نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سازمان آتش‌نشانی در پست آتش‌نشان و راننده آتش‌نشان

3- پیگیری چارت سازمانی شهرداری اراک متناسب با کلان‌شهر شدن شهر اراک و تصویب پست‌های پیشنهادی بابت معاونت‌های حمل و نقل و ترافیک، معاون فرهنگی و اجرائیات ساختمانی

4- صدور احکام کارگزینی، کارمندی و کارگری

5- پیگیری امور مربوط به فوق‌العاده ویژه پرسنل رسمی

6- استفاده بهینه از نیروهای مجموعه کاری براساس پست‌های سازمانی آنها

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین