ماموریت سازمانی منطقه سه شهرداری اراک (برنامه‌های سال آتی)

ماموریت سازمانی منطقه سه شهرداری اراک (برنامه‌های سال آتی)

1- سیستمی کردن کلیه کارهای اداری به منظور کنترل بهتر

2- تفکیک انجام کارها جهت تخصصی شدن امور

3- ایجاد باجه‌ای تحت عنوان «پاسخگویی به مراجعین و پیگیری» توسط نیرویی مسلط به ضوابط فنی و درآمد در راستای تکریم ارباب رجوع

4- بازرسی رندمی امور واحدهای مختلف

5- تغییر شیوه‌های روند واحد فنی منطقه از سنتی به مدرن با بهره‌گیری از نرم‌افزار GIS و الکترونیکی نمودن روند پیگیری‌ پرونده‌ها

6- ارتقاء هر چه بیشتر سطح آگاهی شهروندان و مراجعه کنندگان، به وسیله شفاف‌سازی و روشنگری در ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی و اداری و مالی

7- تغییر روش و کنترل ساخت و سازهای دارای مجوز از شیوه سنتی به سبک پیشرفته و ثبت سیستمی

8- ساده و روان‌سازی مراحل صدور پروانه و گواهی

9- تکریم و جلب رضایت کارکنان شهرداری (علاوه بر مراجعین) به عنوان پیش نیاز طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین