مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی آفتاب

 

مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی آفتاب

- مساحت زمین 3000 مترمربع

- زیربنا 24000 مترمربع در 8 طبقه

- زیربنای تجاری 7000 مترمربع

- تعداد واحد تجاری حدود 350 عدد (در حال جانمائی)

- تعداد پارکینگ 450 واحد (در چهار طبقه منفی)

- وزن سازه فلزی حدود 2000 تن

- فعالیت‌های انجام شده:

ادامه عملیات ساخت اسکلت فلزی

2- تکمیل جوش ستون‌ها و تیرها در استیج‌های یک، دو و سه

3- اتمام عملیات سیویل دیوارهای بتنی در ضلع شرقی

4- اتمام عملیات سیویل دیوارهای بتنی در ضلع جنوبی و غربی

5-اجرای حفرچاه

6-تسطیح و ریگلاژ پارکینگ منفی4

7-پرکردن پشت دیوارهای حایل بتنی

8-رنگ‌آمیزی قسمت‌های باقیمانده اسکلت فلزی تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین