مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی ثنا

 مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی ثنا202 پارکینگ

- 1760مترمربع تجاری

- 60 واحد تجاری

849 مترمربع زمین

پیشرفت فیزیکی: آماده بهره‌برداری 


تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین