مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی ثنا
 مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی ثنا

202 پارکینگ

- 1760مترمربع تجاری

- 60 واحد تجاری

849 مترمربع زمین

پیشرفت فیزیکی: آماده بهره‌برداری 

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین