مدارک مورد نیاز فرم مفاصا حساب واحد فنی

مدارک مورد نیاز فرم مفاصا حساب واحد فنی


مدارک مورد نیاز جهت پاسخ استعلام بانک

مفاصا حساب کسبی

1- معرفی نامه بانک

2- فیش بازدید (از واحد درآمد تهیه نمایید)

3- کپی شناسنامه مالک و کارت ملی

4- کپی و اصل سند و کپی بنچاق

5- پوشه + کدپستی ده رقمی

6- کپی اتمام بنا، پروانه ساخت یا عدم خلاف و اصل پروانه

7- حضور مالک یا وکیل قانونی الزامی است

8- فیش نوسازی

1- معرفی نامه از اتحادیه مربوطه و پوشه

2- کپی جواز کسب در صورت موجود بودن

3- کپی گواهی پایان کار یا عدم خلاف ملک یا آخرین تسویه حساب کتبی از شهرداری

4- کپی اجاره نامه یا هر نوع مدارک دیگر اعم از سرقفلی با غیره درخصوص مغازه

5-کد ده رقمی واحد کسبی+کپی شناسنامه مالک و کارت ملی

6- فیش نوسازی

صدور پروانه ساخت

مدارک عدم خلاف و اتمام بنا

1- فرم درخواست پروانه ساخت

2- کپی شناسنامه و کارت ملی

3- کپی و اصل سند مالکیت یا برگ واگذاری

4- فیش بازدید (از واحد درآمد تهیه نمایید)

5- حدود زمین گچ ریزی یا میخ کوبی شده باشد

6- پوشه + کد پستی ده رقمی

7- حضور مالک یا وکیل قانونی الزامی است

8- فیش نوسازی

1- درخواست عدم خلاف یا اتمام بنا

2- پوشه + کدپستی ده رقمی

3- کپی و اصل پروانه ساختمانی

4- گزارش 4 مرحله ای ناظر و شناسنامه فنی از نظام مهندسی در صورت داشتن آسانسور ارائه نامه آسانسور از شرکت نصب و تاییدیه آن از اداره تحقیقات استاندارد

5- در صورت درخواست اتمام بنا انجام نما کاری ساختمانی الزامی است

6- فیش بازدید (از واحد درآمد تهیه نمایید)

7- کپی و اصل سند مالکیت و کپی شناسنامه و کارت ملی

8- حضور مالک یا وکیل قانونی الزامی است

9- فیش نوسازی

مفاصا حساب و انتقال

مدارک لازم جهت استعلام آب و گاز

1- کپی و اصل سند مالکیت

2- کپی و اصل گواهی اتمام بنا- یا عدم خلاف

3- فیش بازدید (از واحد درآمد تهیه نمایید)

4- اصل کپی و آخرین بنچاق (انتقال انجام شده) جهت آپارتمان

5- پوشه، کپی شناسنامه و کارت ملی

6-حضور مالک یا وکیل قانونی الزامی است+کد پستی ده رقمی

7- فیش نوسازی

1- معرفی نامه از سازمان و شرکت مربوطه

2- کپی سند و اصل سند

3- کپی قولنامه و یا برگ واگذاری

4- کپی پروانه ساختمانی یا عدم خلاف و اصل پروانه

5- فیش بازدید (از واحد درآمد تهیه نمایید)

6- پوشه + کپی شناسنامه، کارت ملی+ کدپستی ده رقمی

7- حضور مالک یا وکیل قانونی الزامی است

8- ارائه گزارش مرحله ای مهندس ناظر

9- فیش نوسازی

مدارک تجدید پروانه

مفاصا حساب و انتقال

1-فرم درخواست تجدید پروانه

2- کپی و اصل سند مالکیت و یا برگ واگذاری

3- کپی شناسنامه مالک یا مالکین همراه با اصل

4- کپی پروانه قبلی به همراه اصل آن

5- نامه تمدید نظارت مهندس ناظر

6- فیش بازدید (از واحد درآمد تهیه شود)

7- پوشه + کدپستی ده رقمی

8- حضور مالک یا وکیل قانونی الزامی است

9- فیش نوسازی

1- کپی و اصل سند مالکیت

2- کپی و اصل گواهی اتمام بنا- یا عدم خلاف

3- فیش بازدید (از واحد درآمد تهیه نمایید)

4- اصل کپی و آخرین بنچاق (انتقال انجام شده) جهت آپارتمان

5- پوشه، کپی شناسنامه و کارت ملی

6- حضور مالک یا وکیل قانونی الزامی است+کد پستی ده رقمی

7- فیش نوسازی

جستجو در اخبار و مقالات
تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین