آرشیو مناقصات (تاریخ)
خرداد 1399 (2)
اردیبهشت 1399 (16)
فروردین 1399 (1)
اسفند 1398 (2)
بهمن 1398 (5)
دی 1398 (4)
آذر 1398 (8)
آبان 1398 (6)
مهر 1398 (8)
شهریور 1398 (5)
مرداد 1398 (11)
تیر 1398 (10)
خرداد 1398 (12)
اردیبهشت 1398 (10)
فروردین 1398 (3)
اسفند 1397 (8)
بهمن 1397 (8)
دی 1397 (4)
آذر 1397 (3)
آبان 1397 (3)
مهر 1397 (9)
شهریور 1397 (6)
مرداد 1397 (7)
تیر 1397 (6)
خرداد 1397 (5)
اردیبهشت 1397 (7)
فروردین 1397 (4)
اسفند 1396 (8)
بهمن 1396 (5)
دی 1396 (12)
آذر 1396 (6)
آبان 1396 (3)
مهر 1396 (6)
شهریور 1396 (8)
مرداد 1396 (5)
تیر 1396 (4)
خرداد 1396 (7)
اردیبهشت 1396 (7)
فروردین 1396 (2)
اسفند 1395 (6)
بهمن 1395 (8)
دی 1395 (5)
آذر 1395 (5)
آبان 1395 (2)
مهر 1395 (6)
شهریور 1395 (6)
مرداد 1395 (8)
تیر 1395 (5)
خرداد 1395 (7)
اردیبهشت 1395 (13)
فروردین 1395 (4)
اسفند 1394 (5)
بهمن 1394 (8)
دی 1394 (9)
آذر 1394 (6)
آبان 1394 (7)
مهر 1394 (8)
شهریور 1394 (17)
مرداد 1394 (4)
تیر 1394 (8)
خرداد 1394 (19)
اردیبهشت 1394 (18)
فروردین 1394 (7)
اسفند 1393 (7)
بهمن 1393 (4)
دی 1393 (7)
آذر 1393 (4)
آبان 1393 (4)
مهر 1393 (10)
شهریور 1393 (16)
مرداد 1393 (9)
تیر 1393 (19)
خرداد 1393 (9)
اردیبهشت 1393 (11)
فروردین 1393 (3)
اسفند 1392 (6)
بهمن 1392 (6)
دی 1392 (8)
آذر 1392 (4)
آبان 1392 (4)
مهر 1392 (4)
شهریور 1392 (6)
مرداد 1392 (3)
تیر 1392 (6)
خرداد 1392 (4)
اردیبهشت 1392 (5)
فروردین 1392 (13)
اسفند 1391 (3)
بهمن 1391 (2)
دی 1391 (6)
آذر 1391 (3)
آبان 1391 (3)
مهر 1391 (5)
شهریور 1391 (1)
مرداد 1391 (1)
خرداد 1391 (2)
مناقصات
11
چکیده: تاریخ چاپ آگهی روز دوشنبه مورخ 12/03/99 در روزنامه عصر ایرانیان و هفته نامه چشم براه می باشد. ادامه »
11
چکیده: تاریخ چاپ آگهی روز دوشنبه مورخ 12/03/99 در روزنامه عصر ایرانیان و هفته نامه سرافرازان می باشد. ادامه »
28
چکیده: تاریخ چاپ این آگهی روز چهارشنبه مورخ 24/02/99 در روزنامه صاحب قلم و هفته نامه برج شیشه چاپ می باشد. ادامه »
28
چکیده: تاریخ چاپ آگهی روز چهارشنبه مورخ 24/02/99 در روزنامه جوان و هفته نامه اتفاق مرکزی می باشد. ادامه »
28
چکیده: تاریخ چاپ آگهی روز چهارشنبه مورخ 24/02/99 در روزنامه اخبار صنعت و هفته نامه آفتاب مرکزی می باشد. ادامه »
28
چکیده: روز شنبه مورخ 20/02/99 در روزنامه رسالت و هفته نامه سرچشمه چاپ می شود. ادامه »
28
چکیده: تاریخ چاپ این آگهی روز یکشنبه مورخ 28/02/99 در روزنامه ثروت و هفته نامه آرمان خواه می باشد. ادامه »
28
چکیده: لذا متقاضیان می توانند پس از دریافت اسناد مناقصه قیمت پیشنهادی خود را حداکثر 10 روز پس از تاریخ چاپ آگهی تحویل نمایند و نیز جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به واحد حقوقی و امور قراردادهای سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک واقع در خیابان جهاد –فاز 2 شهرک شهید بهشتی جنب شهرداری اراک مراجعه و یا با شماره تلفن 33120083 -086 تماس حا... ادامه »
25
چکیده: مناقصه بصورت پي دي اف بارگذاري شده
25
چکیده: فايل مناقصه بصورت پي دي اف بارگذاري شده
25
چکیده: فايل مناقصه بصورت پي دي اف بارگذاري شده
25
چکیده: فايل مناقصه بصورت پي دي اف بارگذاري شده
25
چکیده: فايل مناقصه بصورت پي دي اف بارگذاري شده
25
چکیده: فایل مناقصه بصورت پی دی اف بارگذاری شده
25
چکیده: فایل مناقصه بصورت پی دی اف بارگذاری شده
25
چکیده: فایل مناقصه بصورت پی دی اف بارگذاری شده
24
چکیده: فایل مناقصه بصورت پی دی اف بارگذاری شده
24
چکیده: فایل مناقصه بصورت پی دی اف بارگذاری شده
30
چکیده: تاریخ چاپ آگهی روز یکشنبه 31/01/99 در هفته نامه سرچشمه و روزنامه هدف و اقتصاد می باشد ادامه »
03
چکیده: در روزنامه روزگار ما و هفته نامه صبح خمین روز دوشنبه تاریخ 5/12/98 چاپ می شود. ادامه »
03
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ 4/12/98در روزنامه اقتصاد مردم و اقتصاد جوان چاپ می شود. ادامه »
24
چکیده: تاریخ چاپ آگهی روز شنبه 26/11/98 در روزنامه صدای ملت وهفته نامه اخبار مرکزی باشد. ادامه »
23
چکیده: آگهی روز پنجشنبه 24/11/98 در روزنامه مناقصه مزایده و هفته نامه آرمان جوان چاپ می شود. ادامه »
07
چکیده: تاریخ چاپ روز سه شنبه 98/11/08 سرچشمه و روزنامه فرصت امروز ادامه »
07
چکیده: تاریخ چاپ روز سه شنبه 08/11/98 نامه اراک و روزنامه عصر توسعه ادامه »
06
چکیده: تاریخ چاپ آگهی روز یکشنبه 06/11/98 روزنامه شروع و هفته نامه اتفاق مرکزی می باشد. ادامه »
23
چکیده: تاریخ چاپ آگهی روز سه شنبه 24/10/98 روزنامه افکار و آرمان جوان است. ادامه »
17
چکیده: تاریخ چاپ آگهی روز سه شنبه 17/10/98 در روزنامه جوان می باشد. ادامه »
14
چکیده: روز یکشنبه 16/10/98 روزنامه استانی عطریاس و روزنامه هدف و اقتصاد چاپ می­شود. ادامه »
08
چکیده: تاریخ چاپ آگهی روز دوشنبه 9/10/98 روزنامه روزگارما و عطریاس ادامه »
25
چکیده: روزنامه جامعه فردا و هفته نامه نامه اراک روز یکشنبه 98/09/24 ادامه »
25
چکیده: روز دوشنبه 25/09/98 روزنامه جوان و هفته نامه پیام مرکز ادامه »
23
چکیده: روزشنبه 23/9/1398 در روزنامه اراک و جمهوری به چاپ میرسد. ادامه »
10
چکیده: تاریخ چاپ آگهی روز دوشنبه مورخ 11/09/98 روزنامه تفاهم و هفته نامه مهر ایران باشد ادامه »
10
چکیده: تاریخ چاپ آگهی روز دوشنبه مورخ 11/09/1398 روزنامه جمهوری اسلامی و هفته نامه نامه اراک می باشد. ادامه »
08
چکیده: تاریخ چاپ آگهی 09/09/98 روز شنبه در روزنامه جامعه فردا و وقایع استان ادامه »
08
چکیده: تاریخ چاپ روز شنبه 9/09/98 روزنامه رسالت و هفته نامه سرچشمه ادامه »
03
چکیده: تاریخ چاپ آگهی  04/09/98 روز دوشنبه در روزنامه روزگار ما و نامه امیر می باشد ادامه »
14
چکیده: روزنامه رسالت و روزنامه عطر یاس روز سه شنبه 98/8/14 چاپ می شود ادامه »
12
چکیده: روزنامه سپهر ایرانیان و هفته نامه آرمانخواه روز شنبه 98/08/12 چاپ می شود. ادامه »
12
چکیده: روزنامه روزگار ما و هفته نامه پیام مرکزروز یکشنبه 98/08/12 چاپ می شود. ادامه »
01
چکیده: در روزنامه نامه اراک و رسالت پنجشنبه 98/8/2 چاپ می شود ادامه »
01
چکیده: در روزنامه هدف و اقتصادو اخبار مرکزی روز شنبه 98/08/4 چاپ می شود. ادامه »
01
چکیده: روزنامه سپهر ایرانیان و هفته نامه آرمانخواه روز شنبه 98/08/04 چاپ می شود. ادامه »
28
چکیده: روزنامه ثروت و هفته نامه چشم براه روز یکشنبه 98/7/28 چاپ می شود ادامه »
22
چکیده: در روزنامه جامعه فردا و آرمانخواه روز سه شنبه 98/7/23 چاپ می شود ادامه »
16
چکیده: روزنامه خراسان و هفته نامه بهرنگ روز چهارشنبه 98/07/17 چاپ خواهد شد. ادامه »
10
چکیده: روز چهارشنبه 98/7/10 در روزنامه های وقایع و جامعه فردا چاپ می شود ادامه »
10
چکیده: در روزنامه جام و جم و پیام مرکز در تاریخ 98/7/10 چاپ می شود ادامه »
04
چکیده: روز شنبه 98/7/6 در روزنامه شمس و مناقصه و مزایده ادامه »
03
چکیده: روز پنجشنبه 98/7/4 در روزنامه های رسالت و عطریاس چاپ می شود ادامه »
03
چکیده: روز چهارشنبه98/7/3 در روزنامه استانی نامه اراک و روزنامه کشوری جامعه فردا چاپ می شود ادامه »
27
چکیده: روز چهارشنبه 98/6/27 در روزنامه استانی شمس و روزنامه کشوری هدف و اقتصاد چاپ می شود. ادامه »
16
چکیده: در تاریخ شنبه 98/6/16 در روزنامه شاخه سبز و هفته نامه سرچشمه به چاپ می رسد ادامه »
11
چکیده: تاریخ 98/6/11 روز دوشنبه در روزنامه جامعه فردا و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می شود ادامه »
10
چکیده: تاریخ 98/6/10 روزیکشنبه روزنامه جامعه فردا وهفته نامه آفتاب مرکزی چاپ می شود ادامه »
09
چکیده: تاریخ 98/6/9 روز شنبه در روزنامه تفاهم و هفته نامه چشم براه چاپ می شود ادامه »
31
چکیده: تاریخ 98/6/2 روز شنبه در روزنامه مناقصه مزایده و هفته نامه سرچشمه چاپ می شود ادامه »
27
چکیده: تاریخ 98/5/28 روز دوشنبه در روزنامه روزان و هفته نامه چشم براه چاپ می شود ادامه »
26
چکیده: روز یکشنبه در تاریخ 98/5/27 روز نامه جامعه فردا و روز نامه استانی وقایع استان چاپ می شود ادامه »
26
چکیده: در تاریخ 98/5/27روز یکشنبه روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه استانی نوید چاپ می شود ادامه »
26
چکیده: تاریخ 98/5/27 روز یکشنبه در روزنامه امتیاز و هفته نامه شمس چاپ می شود ادامه »
19
چکیده: روز یکشنبه در تاریخ 98/5/20روزنامه جمهوری اسلامی و هفته نامه آفتاب مرکزی چاپ می شود ادامه »
17
چکیده: روز شنبه در تاریخ 98/5/19 روز نامه جامعه فردا و روز نامه استانی وقایع استان چاپ می شود ادامه »
15
چکیده: روز چهارشنبه در تاریخ 98/5/16 روزنامه روزگار ما و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می شود ادامه »
10
چکیده: تاریخ 98/5/12 روز شنبه روزنامه جامعه فردا و روزنامه استانی وقایع استان ادامه »
05
چکیده: تاریخ 98/5/5 روز شنبه روزنامه کائنات و هفته نامه آرمانخواه چاپ می شود ادامه »
03
چکیده: در تاریخ 98/5/3 روز پنج شنبه روزنامه هفت صبح و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می شود ادامه »
27
چکیده: روز شنبه در تاریخ 98/4/29 روزنامه ابتکار و روزنامه استانی نوید چاپ می شود ادامه »
26
چکیده: تاریخ 98/4/26 روز چهارشنبه روزنامه رسالت و هفته نامه نامه امیر چاپ می شود ادامه »
23
چکیده: تاریخ 98/4/24 روزدوشنبه روزنامه هدف واقتصاد و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می شود ادامه »
23
چکیده: تاریخ 98/4/24 روز دوشنبه در روزنامه ابرار اقتصادی و هفته نامه شمس چاپ می شود ادامه »
23
چکیده: تاریخ 98/4/23 روز یکشنبه در روزنامه مناقصه مزایده و هفته نامه سرچشمه چاپ می شود ادامه »
22
چکیده: روز یکشنبه تاریخ 98/4/23 در روزنامه سیاست روز و هفته نامه صبح خمین چاپ می شود ادامه »
20
چکیده: روز شنبه تاریخ 98/4/22در روزنامه اقتصاد ملی و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می شود ادامه »
19
چکیده: در تاریخ 98/4/20روز پنج شنبه در روزنامه شاخه سبز و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می شود ادامه »
05
چکیده: در تاریخ 98/4/6 در روزنامه رسالت و روزنامه استانی عطر یاس چاپ میشود ادامه »
03
چکیده: تاریخ 98/4/3 روز دوشنبه در روزنامه کیمیای وطن و هفته نامه پیام مرکز چاپ می شود ادامه »
30
چکیده: در تاریخ 98/4/1 در روزنامه اقتصاد مردم و هفته نامه سرچشمه چاپ می شود ادامه »
28
چکیده: در تاریخ 98/3/29در روزنامه تفاهم وهفته نامه نامه اراک در روز چهارشنبه چاپ می شود ادامه »
18
چکیده: در تاریخ 98/3/19 در روزنامه هدف و اقتصاد و هفته نامه سرچشمه چاپ می شود ادامه »
13
چکیده: روزشنبه تاریخ 98/3/18 در روزنامه هفت صبح و روزنامه استانی نوید چاپ می شود ادامه »
13
چکیده: روز شنبه در تاریخ 98/3/18 در روزنامه نسل فردا و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می شود ادامه »
13
چکیده: روز شنبه در تاریخ 98/3/18 در روزنامه کاروکارگر و هفته نامه شمس چاپ می شود ادامه »
07
چکیده: روز چهارشنبه در تاریخ 98/3/8 در روزنامه سیاست روز و هفته نامه سرچشمه چاپ می شود ادامه »
07
چکیده: روز چهارشنبه در تاریخ 98/3/8 در روزنامه کائنات و هفته نامه آرمان جوان چاپ می شود ادامه »
04
چکیده: روز یکشنبه در تاریخ 98/3/5در روزنامه شاخه سبز و هفته نامه شمس چاپ می شود ادامه »
02
چکیده: روز شنبه در تاریخ 98/3/4در روزنامه شاخه سبز چاپ می شود ادامه »
02
چکیده: در تاریخ 98/3/4 در روزنامه عصر توسعه و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می شود ادامه »
01
چکیده: روز پنج شنبه در تاریخ 98/3/2 در روزنامه ابرار اقتصادی چاپ می شود ادامه »
29
چکیده: در تاریخ 98/2/30در روزنامه اقتصاد مردم و هفته نامه اخبار مرکزی چاپ می شود ادامه »
28
چکیده: درتاریخ 98/2/29 در روز یکشنبه در روزنامه امروز و هفته نامه صبح خمین چاپ می شود ادامه »
28
چکیده: در تاریخ 98/2/29 روزیکشنبه در روز نامه شهروند و هفته نامه برج شیشه چاپ می شود ادامه »
22
چکیده: روز دوشنبه در تاریخ 98/2/23ر روزنامه هفت صبح و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می شود ادامه »
19
چکیده: روز شنبه 98/2/21 در روزنامه مواجهه اقتصادی و هفته نامه شمس چاپ می شود ادامه »
19
چکیده: روز شنبه در تاریخ 98/2/21 در روزنامه کیمیایی وطن و هفته نامه نامه امیر چاپ می شود ادامه »
11
چکیده: روزپنج شنبه در تاریخ 98/02/12 در روزنامه ابتکارو روزنامه استانی عطر یاس چاپ می شود ادامه »
11
چکیده: روز پنج شنبه در تاریخ 98/02/12در روزنامه عصر اقتصاد و روزنامه استانی نوید چاپ می شود ادامه »
11
چکیده: روز پنجشنبه در تاریخ 98/2/12 در روزنامه اقتصاد ملی و روزنامه استانی عطریاس چاپ می شود ادامه »
02
چکیده: روز سه شنبه در تاریخ 98/2/3 در روزنامه هفت صبح و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می شود ادامه »
28
چکیده: روز پنج شنبه در تاریخ 98/1/29 در روزنامه حسبان و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می شود ادامه »
20
چکیده: روز چهارشنبه در تاریخ 98/1/21 در روزنامه مناقصه مزایده و هفته نامه سرچشمه چاپ می شود ادامه »
19
چکیده: روز سه شنبه در تاریخ 98/1/20 در روزنامه رسالت و روز نامه استانی عطر یاس چاپ می شود ادامه »
23
چکیده: روز شنبه 97/12/25 هفته نامه آفتاب مرکزی و روزنامه تفاهم چاپ خواهد شد ادامه »
21
چکیده: در تاریخ 97/12/22 روز چهارشنبه در هفته نامه اخبار مرکزی و روزنامه پیام ما چاپ می شود. ادامه »
16
چکیده: روز شنبه در تاریخ 97/12/18 در روزنامه عصر اقتصاد و هفته نامه شمس چاپ می شود ادامه »
13
چکیده: روز سه شنبه در تاریخ 97/12/14 در روزنامه مناقصه مزایده و هفته نامه نامه اراک چاپ می شود ادامه »
12
چکیده: روز یکشنبه در تاریخ 97/12/12در روزنامه فرصت امروز و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می شود ادامه »
08
چکیده: روز پنج شنبه در تاریخ 97/12/9 در روزنامه سپهر ایرانیان و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می شود ادامه »
06
چکیده: روز سه شنبه در تاریخ 97/12/7 در روزنامه تجارت و هفته نامه چشم براه چاپ می شود ادامه »
02
چکیده: روز شنبه در تاریخ 97/12/4 در روزنامه اقتصاد ملی و هفته نامه سرچشمه چاپ می شود ادامه »
29
چکیده: روز سه شنبه در تاریخ 1397/12/30 در روز نامه دنیای جوانان و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می شود ادامه »
28
چکیده: روز دوشنبه در تاریخ 97/11/29 در روزنامه صبح اقتصاد و هفته نامه نامه امیر چاپ می شود ادامه »
25
چکیده: روز شنبه در تاریخ 97/11/27 در روزنامه مواجهه و هفته نامه شمس چاپ می شود ادامه »
15
چکیده: در تاریخ 97/11/15 روز دوشنبه در روزنامه خراسان و هفته نامه نامه امیر چاپ می شود ادامه »
13
چکیده: روز پنجشنبه 97/11/11در هفته نامه وقایع استان و روزنامه شهروند چاپ می شود ادامه »
09
چکیده: روز چهارشنبه در تاریخ 97/11/10 در روزنامه ابرار و هفته نامه آینه اشتغال چاپ می شود ادامه »
04
چکیده: روز شنبه 97/11/6 در روزنامه رسالت و روزنامه استانی عطریاس چاپ می شود ادامه »
04
چکیده: روز شنبه 97/11/6 در روزنامه جامعه فردا و هفته نامه سرچشمه چاپ می شود ادامه »
23
چکیده: در روزنامه شهروند و روزنامه استانی عطریاس در تاریخ یکشنبه 97/10/23 چاپ می شود ادامه »
17
چکیده: روز سه شنبه در تاریخ 97/10/18 در روزنامه هدف واقتصاد و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می شود ادامه »
13
چکیده: در روز شنبه 15 دی ماه در روزنامه های جام جم و شهروند چاپ می شود ادامه »
11
چکیده: روز چهارشنبه در روزنامه مناقصه مزایده و هفته نامه آینه اشتغال چاپ می شود ادامه »
15
چکیده: روز شنبه در تاریخ 97/9/17 در روزنامه رسالت و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می شود ادامه »
11
چکیده: روز دوشنبه در تاریخ 97/9/12 در روزنامه استانی عطر یاس و روزنامه کیمیای وطن همچنین روز سه شنبه 1397/9/13 در روزنامه تفاهم و هفته نامه آرمان خواه چاپ می شود ادامه »
03
چکیده: روز پنج شنبه در تاریخ 97/9/1 در روزنامه ابتکار و روزنامه استانی عطریاس چاپ می شود ادامه »
28
چکیده: روز یکشنبه در تاریخ 97/8/27 در روزنامه عصر رسانه و روزنامه استانی عطر یاس چاپ شود ادامه »
27
چکیده: روز چهارشنبه در تاریخ 97/8/23 در روز نامه عصر توسعه و هفته نامه آینه اشتغال چاپ می شود ادامه »
14
چکیده: روز سه شنبه در تاریخ 97/8/15 در روزنامه شهروند و هفته نامه سرچشمه چاپ می شود    ادامه »
26
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/07/28) در روزنامه شهروند و هفته‌نامه اتفاق مرکزی چاپ می‌شود  ادامه »
26
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/07/28) در روزنامه اقتصاد مردم و هفته نامه وقایع استان مردم چاپ می‌شود  ادامه »
23
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1397/07/24) در روزنامه عصر اقتصاد و هفته‌نامه سرچشمه چاپ می‌شود ادامه »
17
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1397/07/18) در روزنامه شهروند و هفته‌نامه مجنون چاپ می‌شود. ادامه »
10
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه در تاریخ (97/07/11) در روزنامه حسبان و هفته نامه برج شیشه چاپ می‌شود. ادامه »
08
چکیده: این آگهی روز دوشنبه در تاریخ (97/07/09) در  در روزنامه جهان اقتصاد و هفته نامه امیر چاپ می‌شود. ادامه »
05
چکیده: این آگهی در روز شنبه در تاریخ (97/07/07) در روزنامه روزگار ما و هفته‌نامه اخبار مرکزی چاپ می‌شود. ادامه »
03
چکیده: این آگهی در روز چهارشنبه در تاریخ (97/07/04) در روزنامه اقتصاد ملی و هفته نامه شغل آفرین چاپ می‌شود.  ادامه »
01
چکیده: این آگهی در روز دوشنبه در تاریخ (97/07/02) در روزنامه آسیا و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
18
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ (1397/06/18) در روزنامه آفتاب اقتصادی و روزنامه استانی نوید چاپ می‌شود. ادامه »
15
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/06/17) در روزنامه مناقصه مزایده و وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
15
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/06/17) در روزنامه رسالت و هفته‌نامه سرچشمه چاپ می‌شود. ادامه »
05
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1397/06/06) در روزنامه کائنات و روزنامه استانی نوید چاپ می‌شود. ادامه »
03
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ (1397/06/04) در روزنامه تفاهم و هفته‌نامه اراک چاپ می‌شود. ادامه »
01
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته‌نامه شمس مورخ (1397/06/03) چاپ شده است.  ادامه »
28
فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و روزنامه استانی وقایع استان مورخ (1397/05/27) چاپ شده است. ادامه »
23
اصلاحیه آگهی مزایده عمومی واگذاری تعداد 50 دستگاه اتوبوس شهری اسکانیا
چکیده: این آگهی در (همان روزنامه فبلی) روزنامه هدف واقتصاد و روزنامه استانی وقایع استان مورخ (1397/05/24) چاپ می شود ادامه »
20
آگهی مناقصه عمومی انجام مطالعات امکان‌سنجی اجرای طرح‌های محدودیت تردد (طرح ترافیک) و پیاده‌راه و مطالعات احداث زیرساخت‌ها و تسهیلات ویژه دوچرخه‌سواری در سطح شهر اراک
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ  (1397/05/21) در روزنامه ایران و هفته‌نامه چشم به راه چاپ می‌شود. ادامه »
18
آگهی مزایده عمومی واگذاری تعداد 50 دستگاه اتوبوس شهری اسکانیا
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/05/20) در روزنامه استانی وقایع استان و روزنامه هدف و اقتصاد چاپ می‌شود.  ادامه »
11
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی هتل گلزار شهرداری اراک به صورت حجمی
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ  (1397/05/06) در روزنامه مناقصه و مزایده و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
04
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/05/06) در روزنامه رسالت و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
03
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1397/05/03) در روزنامه اقتصادی آسیا و روزنامه شاخه سبز چاپ می‌شود. ادامه »
20
آگهی مزایده عمومی فروش املاک و واحد های تجاری مجتمع های گلستان، خاتم و واگذاری سرقفلی تعدادی از مغازه های مجتمع علاالدین و ثنا متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز پنجشنبه مورخ (1397/04/21) در روزنامه رسالت و هفته نامه  وقايع استان چاپ می‌شود. ادامه »
20
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز پنجشنبه مورخ (1397/04/21) در روزنامه ثروت و هفته نامه صبح خمین چاپ می‌شود. ادامه »
20
فراخوان عمومی شناسایی مشاور جهت بازنگری و به‌روز رسانی طرح جامع مدیریت پسماند شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1397/04/20) در روزنامه مناقصه مزایده و هفته‌نامه شمس چاپ شده است. ادامه »
19
فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/04/16) در روزنامه رسالت و هفته‌نامه وقایع استان چاپ شده است. ادامه »
12
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1397/04/13) در روزنامه افکار و هفته‌نامه بهرنگ چاپ می‌شود ادامه »
04
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت و هفته‌نامه سرچشمه روز سه‌شنبه مورخ (1397/04/05) چاپ خواهد شد. ادامه »
21
آگهی مناقصه عمومی واگذاری انجام امور خدماتی سازمان مدیریت حمل و نقل بار ومسافر شهرداری اراک به صورت حجمی
چکیده: آگهی این مناقصه روز سه‌شنبه مورخ (1397/03/22) در روزنامه صدای ملت و روزنامه استانی نوید چاپ می‌شود. ادامه »
21
تجدید فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار
چکیده: این آگهی در روزنامه پیام ما و هفته‌نامه برج شیشه روز یکشنبه مورخ (1397/03/20) چاپ شده است. ادامه »
12
آگهی مزایده عمومی واگذاری حق بهره‌برداری از غرفه‌ها و مهدکودک بوستان بانوان متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ (1397/03/13) در روزنامه حسبان و روزنامه استانی نوید چاپ می‌شود. ادامه »
07
آگهی مناقصه عمومی خرید مبلمان پارکی بوستان بانوان شهر اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1397/03/08) در روزنامه سایه و هفته نامه آینه اشتغال چاپ می‌شود. ادامه »
01
فراخوان شناسایی و انتخاب مشاور
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1397/03/02) در روزنامه رسالت و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
29
آگهی مزایده عمومی اجاره یک باب غرفه متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/02/29) در روزنامه آفرینش و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
29
«آگهی مناقصه‌ عمومی شهرداری اراک از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای»
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/02/29) در روزنامه رسالت و روز یکشنبه مورخ (1397/02/30) در روزنامه ابتکار چاپ می‌شود. ادامه »
24
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کلانشهر اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1397/02/25) در روزنامه هفت صبح و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود.  ادامه »
22
آگهی مزایده مزایده عمومی فروش تعداد 23 دستگاه اتوبوس شهری فرسوده متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ (1397/02/23) در روزنامه مناقصه و مزایده و هفته‌نامه تعامل چاپ می‌شود. ادامه »
13
«آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای»
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/02/15) در روزنامه رسالت و روز یکشنبه مورخ (1397/02/16) روزنامه مناقصه و مزایده چاپ می‌شود. ادامه »
09
آگهی مزایده سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1397/02/10) در روزنامه صاحب قلم و هفته نامه مهتاب چاپ می‌شود. ادامه »
08
چکیده: قرارداد های منعقده با پیمانکاران در سال 96 ردیف شماره قرارداد تاریخ شروع  موضوع قرارداد پیمانکار مبلغ 1 1326 1396/01/20 انجام کلیه خدمات مشاوره و وکالت در ... ادامه »
30
«آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/02/01) در روزنامه مناقصه مزایده و هفته‌نامه آفتاب مرکزی چاپ می‌شود. ادامه »
28
فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار
چکیده: روز چهارشنبه در تاریخ (97/01/29 ) در روزنامه جام جم و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
27
آگهی مزایده عمومی نوبت سوم واگذاری میزان 20 درصد از بهای تمام شده تعداد 50 دستگاه اتوبوس جدید شهری اسکانیا متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1397/01/28) در روزنامه همشهری و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
16
«آگهی مناقصه عمومی تکمیل سوله ورزشی چند منظوره پارک بانوان»
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/01/18) در روزنامه ابرار و هفته‌نامه سرچشمه چاپ می‌شود. ادامه »
24
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/12/26) در روزنامه عصر اقتصاد و هفته‌نامه تعامل چاپ می‌شود. ادامه »
23
چکیده: این آگهی روز پنجشنبه مورخ (1396/12/24) در روزنامه هفت صبح و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
21
آگهی مزایده عمومی فروش واحدهای تجاری مجتمع های گلستان، خاتم و واگذاری سرقفلی تعدادی از مغازه های مجتمع های علاالدین و ثنا متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1396/12/22) در روزنامه شروع و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
19
آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره‌برداری، حفظ و نگهداری از جایگاه‌های CNG متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/12/19) در روزنامه عصر اقتصاد و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
13
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1396/12/14) در روزنامه رسالت و هفته‌نامه ماهک چاپ می‌شود ادامه »
09
آگهی مزایده عمومی اجاره یک باب غرفه متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه مورخ (1396/12/10) در روزنامه تفاهم و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
07
آگهی مزایده سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1396/12/08) در روزنامه امتیاز و هفته‌نامه مهتاب چاپ می‌شود. ادامه »
03
«فراخوان شناسایی مشاور»
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/12/05) در روزنامه مناقصه مزایده چاپ می‌شود. ادامه »
29
آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره‌برداری، حفظ و نگهداری از جایگاه‌های CNG متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/11/30) در روزنامه فناوران اطلاعات و هفته‌نامه سرچشمه چاپ می‌شود. ادامه »
26
مزایده نوبت دوم آگهی مزایده عمومی نوبت دوم واگذاری میزان 20 درصد از بهای تمام شده تعداد 24 دستگاه اتوبوس جدید شهری اسکانیا متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/11/28) روزنامه اخبار صنعت و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
18
«آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه مورخ (1396/11/19) روزنامه مناقصه مزایده و هفته‌نامه برج شیشه چاپ می‌شود. ادامه »
18
«آگهی فراخوان جذب سرمایه‌گذار»
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه مورخ (1396/11/19)در روزنامه جام جم و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
12
«آگهی فراخوان جذب سرمایه‌گذار»
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/11/14) در روزنامه همشهری و هفته نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
26
آگهی مزایده
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/10/27) در روزنامه عصر رسانه و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
26
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/10/27) در روزنامه رسالت و روزنامه استانی عطریاس چاپ می‌شود. ادامه »
24
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1396/10/25) در روزنامه عصر اقتصاد و هفته‌نامه سرچشمه چاپ می‌شود. ادامه »
21
فراخوان شناسایی مشاور
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/10/23)در روزنامه تجارت و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
19
«آگهی مزایده واگذاری بهره‌برداری،حفظ و نگهداری از جایگاه‌های CNG شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/10/20) در روزنامه رسالت و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
19
آگهی مزایده عمومی فروش تعداد 14 دستگاه اتوبوس شهری فرسوده متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/10/20) در روزنامه سایه و روزنامه استانی نوید چاپ می‌شود. ادامه »
19
آگهی مزایده عمومی واگذاری میزان 20 درصد از بهای تمام شده تعداد 25 دستگاه اتوبوس جدید شهری اسکانیا متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1396/10/19) در روزنامه ثروت و هفته‌نامه بهرنگ چاپ می‌شود. ادامه »
17
آگهی مزایده عمومی واگذاری استیجاری تعدادی از اماکن سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1396/10/18) در روزنامه راه مردم و هفته‌نامه نامه امیر چاپ می‌شود. ادامه »
13
«آگهی مزایده اموال مستعمل قابل مصرف و اسقاطی»
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه در مورخ (1396/10/14) در روزنامه حسبان و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می‌شود. ادامه »
11
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ( 1396/10/12) در روزنامه اخبار صنعت و روزنامه استانی عطریاس چاپ می‌شود. ادامه »
09
آگهی تجدید مناقصه عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز یکشنبه در تاریخ (1396/10/10) در روزنامه اقتصاد مردم و هفته‌نامه صبح خمین چاپ می‌شود. ادامه »
09
آگهی مزایده عمومی
چکیده:     این آگهی روز یکشنبه (1396/10/10) در روز نامه ابتکار و هفته‌نامه صبح امید چاپ شود. ادامه »
23
آگهی مزایده واگذاری حق بهره‌برداری از غرف بازارچه‌های سطح شهر اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/09/25) در روزنامه رسالت و هفته نامه سرچشمه چاپ می‌شود. ادامه »
23
آگهی مناقصه خرید، نصب تجهیزات و راه‌اندازی خط کشتار مربوط به کشتارگاه صنعتی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/09/25) در روزنامه جامعه فردا و هفته‌نامه آرمانخواه چاپ می‌شود. ادامه »
21
آگهی مناقصه عمومی اجاره خودرو جهت شهرداری مرکز و مناطق شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/09/22) در روزنامه هدف واقتصاد و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
16
آگهی تجدید مزایده واگذاری امتیاز بهره‌برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/09/18) در روزنامه مناقصه مزایده و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می‌شود. ادامه »
04
آگهی تجدید مزایده واگذاری امتیاز بهره‌برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ (1396/09/05) در روزنامه اقتصاد مردم و هفته‌نامه تعامل چاپ می‌شود. ادامه »
01
فراخوان شناسایی و جذب سرمایه‌گذار
چکیده: آگهی این فراخوان روز پنجشنبه مورخ (1396/09/02) در روزنامه جام جم چاپ می‌شود. ادامه »
29
فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار
چکیده: آگهی این فراخوان روز سه‌شنبه مورخ (1396/08/30) در روزنامه رسالت و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود ادامه »
22
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1396/08/23) در روزنامه رسالت و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود  ادامه »
14
آگهی فراخوان جذب سرمایه‌گذار
چکیده:  آگهی این فراخوان روز دوشنبه مورخ (1396/08/15) در روزنامه همشهری چاپ می‌شود. ادامه »
27
چکیده: آگهی این فراخوان روز شنبه مورخ (1396/07/29) در روزنامه عطریاس چاپ می‌شود ادامه »
23
آگهی تجدید مناقصه عمومی اجاره خودرو با راننده جهت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1396/07/24) در روزنامه رسالت و هفته‌نامه امیر چاپ می‌شود. ادامه »
19
آگهی مزایده واگذاری امتیاز بهره‌برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه مورخ (1396/07/20) در روزنامه کائنات و روزنامه نوید چاپ می‌شود. ادامه »
17
آگهی تجدید مناقصه عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی  روز سه‌شنبه در تاریخ (1396/07/18) در روزنامه همدلی و هفته‌نامه اتفاق مرکزی چاپ می‌شود. ادامه »
17
آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام امور خدماتی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به صورت حجمی
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه در تاریخ (1396/07/18) در روزنامه صاحب قلم و روزنامه وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
12
آگهی مزایده عمومی واگذاری استیجاری تعدادی از اماکن سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/07/12) در روزنامه رسالت و هفته‌نامه آفتاب مرکزی چاپ خواهد شد. ادامه »
30
«آگهی تجدید مناقصه عمومی بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/07/01 ) در روزنامه اعتدال و هفته‌نامه شمس چاپ خواهد شد ادامه »
28
آگهی مناقصه عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/06/29 ) در روزنامه روزگار ما و هفته نامه آرمانخواه چاپ خواهد شد ادامه »
25
آگهی تجدید مناقصه عمومی
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ (1396/06/26) در روزنامه عصر رسانه و روزنامه عطریاس چاپ می شود. ادامه »
15
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی، نگهبانی و امور توقفگاهی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به صورت حجمی
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه مورخ (1396/06/16) در روزنامه آفرینش و روزنامه عطریاس چاپ می شود. ادامه »
09
آگهی مناقصه عمومی بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه مورخ (1396/06/09) در روزنامه رسالت و روزنامه وقایع استان چاپ می شود. ادامه »
06
آگهی تجدید مناقصه عمومی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه شنبه مورخ (96/06/07) در روزنامه شاخه سبز و روزنامه عطر یاس چاپ می شود                                                      ادامه »
04
آگهی مناقصه عمومی اجاره خودرو سبک با راننده جهت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/06/04 ) در روزنامه عصر اقتصاد و روزنامه وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
04
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه در مورخ (1396/06/04) در روزنامه رسالت و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
17
آگهی مزایده عمومی اجاره تعدادی از مغازه‌های متعلق به سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری اراک
چکیده: این آگهی مزایده روز چهارشنبه (1396/05/18) در روزنامه کائنات و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
15
آگهی مناقصه عمومی
چکیده: آگهی مناقصه عمومی روز دوشنبه در تاریخ (96/05/16) در روزنامه روزان و هفته نامه سرچشمه چاپ می شود. ادامه »
15
اطلاعیه
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1396/05/16) درهفته‌نامه نامه امیر چاپ می‌شود ادامه »
02
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1396/05/03) در روزنامه عصر اقتصاد و هفته‌نامه راوی چاپ می‌شود. ادامه »
01
آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری
چکیده: آگهی مناقصه عمومی روز یکشنبه در تاریخ (96/05/01) در روزنامه همشهری و هفته نامه صبح امید چاپ می شود. ادامه »
28
آگهی مزایده عمومی واگذاری یک باب غرفه متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به صورت اجاره
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/04/31) در روزنامه صاحب قلم  و هفته نامه شمس چاپ خواهد شد. ادامه »
26
آگهی تجدید مزایده عمومی فروش یک دستگاه واحد مسکونی متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1396/04/27) در روزنامه شاخه سبز و روزنامه وقایع استان چاپ خواهد شد. ادامه »
25
آگهی مناقصه عمومی
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1396/04/26) در روزنامه رسالت و هفته نامه سرچشمه چاپ خواهد شد. ادامه »
10
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری مناطق (1)، (2)،(3) و (4 و 5) شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ (1396/04/11) در روزنامه همشهری و روزنامه وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
25
آگهی تجدید مزایده عمومی فروش یک دستگاه واحد مسکونی متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه مناقصه مزایده مورخ (1396/03/20) و روزنامه عطریاس روز شنبه مورخ (1396/03/27) چاپ می‌شود. ادامه »
23
آگهی مزایده عمومی اجاره تعدادی از مغازه‌های متعلق به سازمان مدیریت آرامستانهای اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه آسیا و هفته‌نامه وقایع استان روز چهارشنبه مورخ (1396/03/24) چاپ می‌شود. ادامه »
16
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه (1396/03/17) در روزنامه راه مردم و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
11
معاونت خدمات شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی  روز شنبه مورخ (1396/03/13) در روزنامه نوآوران و هفته‌نامه تعامل چاپ می‌شود. ادامه »
02
((آگهی مزایده عمومی فروش 14 دستگاه اتوبوس از رده خارج سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه))
چکیده: این آگهی مزایده عمومی روز چهارشنبه در مورخ (96/03/03)در روزنامه مناقصه مزایده و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
02
آگهی مزایده عمومی واگذاری اتوبوس درخطوط سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه (مرحله دوم)
چکیده: آگهی این مزایده عمومی روز چهارشنبه مورخ (1396/03/03) در روزنامه امتیاز و هفته‌نامه بهرنگ چاپ می‌شود. ادامه »
01
آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه روز دوشنبه مورخ (1396/03/01) در روزنامه سایه و هفته‌نامه صبح خمین چاپ می‌شود. ادامه »
28
مالکین محترم قنوات سطح شهر اراک (اطلاعیه)
چکیده: این اطلاعیه روز شنبه (1396/02/30) در هفته‌نامه فرساد چاپ می شود. ادامه »
26
آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه واحد مسکونی متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در  روزنامه روزان و روزنامه وقایع استان روز سه‌شنبه مورخ (1396/02/26) چاپ می‌شود. ادامه »
18
آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری اراک جهت اجاره سطوح تبلیغاتی مربوط به پک شماره 4
چکیده: این آگهی در روزنامه سیاست روز و هفته نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1396/02/18) چاپ شده است.           ادامه »
13
«آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته‌نامه شمس روز پنج‌شنبه مورخ (1396/02/14) چاپ خواهد شد. ادامه »
12
فراخوان همکاری
چکیده: این آگهی در روزنامه همشهری روز سه‌شنبه مورخ (1396/02/12) چاپ خواهد شد. ادامه »
12
آگهی مزایده عمومی واگذاری اتوبوس در خطوط سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه
چکیده: این آگهی در روزنامه عصررسانه و هفته نامه سرچشمه روز چهارشنبه مورخ (1396/02/13) چاپ خواهد شد. ادامه »
03
آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری اراک جهت اجاره سطوح تبلیغاتی
چکیده: این آگهی در روزنامه ابرار و هفته نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1396/02/04) چاپ خواهد شد.  ادامه »
20
«آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری 40 درصد قدرالسهم شهرداری اراک از تجاری پروژه تعاونی مسکن دانشگاه آزاد اسلامی به صورت یکجا»
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته نامه شمس روز یکشنبه مورخ (1396/01/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
17
آگهی مناقصه عمومی رفع نواقص و استانداردسازی جایگاه‌های CNG
چکیده: این آگهی در روزنامه عصر ایرانیان و روزنامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1396/01/19) چاپ خواهد شد. ادامه »
26
آگهی مزایده عمومی واگذاری استیجاری تعدادی عرصه جهت نصب دستگاههای ورزشی-سرگرمی در پارکهای سطح شهر اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه راه مردم روز شنبه مورخ (1395/12/28) چاپ خواهد شد. ادامه »
26
آگهی مزایده عمومی واگذاری استیجاری تعدادی از اماکن سازمان پارکها و فضای سبزشهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه تجارت روز شنبه مورخ (1395/12/28) چاپ خواهد شد. ادامه »
18
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه مناقصه مزایده و روزنامه وقایع استان روز پنجشنبه مورخ (1395/12/19) چاپ خواهد شد. ادامه »
15
آگهی مزایده عمومی واگذاری 40 درصد قدرالسهم شهرداری اراک از تجاری پروژه تعاونی مسکن دانشگاه آزاد اسلامی به صورت یک‌جا
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته‌نامه راوی روز دوشنبه مورخ (1395/12/16) چاپ خواهد شد. ادامه »
08
آگهی مناقصه عمومی رفع نواقص و استانداردسازی جایگاه‌های CNG
چکیده: این آگهی در روزنامه ابتکار و هفته نامه سرچشمه روزدوشنبه مورخ (1395/12/09) چاپ خواهد شد ادامه »
07
آگهی مزایده عمومی واگذاری تعداد 14 باب از غرفه‌های سه پایانه مسافربری به صورت اجاره
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته‌نامه تعامل روز یکشنبه مورخ (1395/12/08) چاپ خواهد شد.  ادامه »
24
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و روزنامه عطریاس روز یکشنبه مورخ (1395/11/24) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
(اطلاعیه)، تخفیف تعرفه عوارض، عیدی شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر اراک به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی
چکیده: این آگهی در ویژه‌نامه روزنامه همشهری، روزنامه دنیای جوانان، روزنامه عطریاس و روزنامه وقایع استان روز چهارشنبه مورخ (1395/11/20)، ویژه‌نامه روزنامه جام‌جم روز شنبه مورخ (95/11/23) و ویژه‌نامه روزنامه ایران روز یکشنبه مورخ (95/11/24) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات آرامستانهای شهرداری اراک (به صورت حجمی)
چکیده: این آگهی در روزنامه عصر اقتصاد و روزنامه نوید روز سه‌شنبه مورخ (1395/11/19) چاپ خواهد شد. ادامه »
13
آگهی مناقصه عمومی اجاره ماشین‌آلات خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه کائنات و هفته نامه توسعه روز پنجشنبه مورخ (1395/11/14) چاپ خواهد شد.  ادامه »
12
آگهی مناقصه عمومی اجاره ماشین آلات خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه آسیا و هفته نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1395/11/13) چاپ خواهد شد. ادامه »
11
آگهی مزایده سازمان آرامستان شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و روز‌نامه وقایع استان روز سه‌شنبه مورخ (1395/11/12) چاپ خواهد شد. ادامه »
04
آگهی مزایده عمومی بهره‌برداری از پارکینگ گلستان
چکیده: این آگهی در روزنامه اعتدال و هفته‌نامه تعامل روز سه‌شنبه مورخ (1395/11/05)چاپ خواهد شد.  ادامه »
02
سازمان میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه افکار و روزنامه عطر یاس روز یکشنبه مورخ (1395/11/03)چاپ خواهد شد. ادامه »
26
آگهی مزایده عمومی بهره‌برداری از جایگاه‌های CNG
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1395/10/27)چاپ خواهد شد. ادامه »
26
آگهی مزایده عمومی واگذاری تعداد 12 باب از غرفه های سه پایانه مسافربری به صورت اجاره
چکیده: این آگهی در روزنامه اخبارصنعت و هفته‌نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1395/10/27)چاپ خواهد شد. ادامه »
22
« مالک/ مالکین محترم دو قطعه زمین رها شده واقع در اراک، کوی توحید کوچه یاسر 4»
چکیده: این آگهی در روزنامه هدف و اقتصاد و روز‌نامه وقایع استان روز پنجشنبه مورخ (1395/10/23)چاپ خواهد شد. ادامه »
18
آگهی تملک نوبت دوم طرح تعریض خیابان کوهسار (کرهرود انتهای خیابان شهدای صفری)
چکیده: این آگهی در روزنامه شروع و روز‌نامه عطریاس روز یکشنبه مورخ (1395/10/19)چاپ خواهد شد. ادامه »
07
آگهی مزایده عمومی بهره‌برداری از جایگاه‌های CNG
چکیده: این آگهی در روزنامه سایه و هفته‌نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1395/10/08)چاپ خواهد شد. ادامه »
20
آگهی مزایده عمومی واگذاری اتوبوس درخطوط سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه(مرحله اول)
چکیده: این آگهی در روزنامه تجارت و هفته‌نامه تعامل روز یکشنبه مورخ (1395/09/21)چاپ خواهد شد. ادامه »
14
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه دنیای جوانان و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1395/09/15)چاپ خواهد شد. ادامه »
11
آگهی تملک نوبت اول طرح تعریض خیابان کوهسار (کرهرود انتهای خیابان شهدای صفری)
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته‌نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1395/09/13)چاپ خواهد شد ادامه »
04
آگهی مزایده عمومی واگذاری سوله شرقی پایانه مرکز به صورت اجاره
چکیده: این آگهی در روزنامه پیام زمان و هفته‌نامه شمس روز شنبه مورخ (1395/09/06)چاپ خواهد شد. ادامه »
02
سازمان میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه ابتکار و روزنامه عطریاس روز چهار‌شنبه مورخ (1395/09/03)چاپ خواهد شد.  ادامه »
19
آگهی مزایده عمومی واگذاری اتوبوس در خطوط سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه مرحله سوم
چکیده: این آگهی در روزنامه صاحب قلم و روزنامه وقایع استان روز پنجشنبه مورخ (1395/09/20)چاپ خواهد شد. ادامه »
18
«آگهی مزایده عمومی واگذاری سرقفلی تعدادی از مغازه‌های متعلق به شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و روزنامه عطریاس روز چهار‌شنبه مورخ (1395/08/19)چاپ خواهد شد. ادامه »
26
آگهی تملک نوبت دوم اراضی واقع در طرح تقاطع غیرهمسطح شهید صیدی
چکیده: این آگهی در روزنامه نوآوران و روزنامه وقایع استان روز سه‌شنبه مورخ (1395/07/27)چاپ خواهد شد. ادامه »
18
آگهی مزایده زمین واقع در خیابان 15 خرداد
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و روزنامه عطر یاس روز دوشنبه مورخ (1395/07/19)چاپ خواهد شد. ادامه »
14
«آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز منطقه 3 شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی در روزنامه قدس و روزنامه عطر یاس روز پنجشنبه مورخ (1395/07/15)چاپ خواهد شد. ادامه »
12
آگهی مزایده عمومی واگذاری اتوبوس درخطوط سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه مرحله دوم
چکیده: این آگهی در روزنامه اخبار صنعت و روزنامه عطر یاس روز سه‌شنبه مورخ (1395/07/13)چاپ خواهد شد. ادامه »
12
آگهی تملک نوبت اول اراضی واقع در طرح تقاطع غیر همسطح شهید صیدی
چکیده: این آگهی در روزنامه افکار و هفته‌نامه شمس روز دوشنبه مورخ (1395/07/12)چاپ خواهد شد. ادامه »
04
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روز‌نامه آسیا روز دوشنبه مورخ (1395/07/05) و هفته‌نامه نوید روز دوشنبه مورخ (1395/07/05)چاپ خواهد شد ادامه »
31
اطلاعیه شهرداری منطقه پنج اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در هفته‌نامه فرساد روز پنجشنبه مورخ (1395/07/01) و هفته‌نامه صبح خمین روز پنجشنبه مورخ (1395/07/01)چاپ خواهد شد. ادامه »
24
آگهی مناقصه تکمیل ساختمان ایران زمین
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه هدف و اقتصاد و هفته‌نامه توسعه روز پنجشنبه مورخ (1395/06/25) چاپ خواهد شد. ادامه »
23
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه بشارت نو و هفته‌نامه عطریاس روز چهارشنبه مورخ (1395/06/24) چاپ خواهد شد. ادامه »
20
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت  و هفته‌نامه تعامل روز یکشنبه مورخ (1395/06/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
10
آگهی مزایده عمومی واگذاری اتوبوس در خطوط سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه مرحله اول
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه صاحب قلم و هفته‌نامه توسعه روز پنجشنبه مورخ (1395/06/11) چاپ خواهد شد. ادامه »
02
«آگهی مناقصه عمومی بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی در روزنامه روزان و هفته نامه بهرنگ روز چهارشنبه مورخ (1395/06/03) چاپ خواهد شد. ادامه »
25
فراخوان طراحی دیوارنگاری شهری اراک
چکیده: این آگهی در هفته‌نامه تعامل روز سه‌شنبه مورخ (1395/05/26) و روزنامه همدلی روز سه شنبه مورخ (1395/05/26) چاپ خواهد شد. ادامه »
25
فراخوان ملی طراحی و ساخت سردیس سرداران شهید و مفاخر شهر اراک
چکیده: این آگهی در هفته‌نامه اخبار مرکزی روز سه‌شنبه مورخ (1395/05/26) و روزنامه نوآوران روز سه شنبه مورخ (1395/05/26) چاپ خواهد شد. ادامه »
21
آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه سیاست روز و هفته‌نامه وقایع استان روز ‌شنبه مورخ (1395/05/23) چاپ خواهد شد. ادامه »
21
آگهی مزایده
چکیده: این آگهی در روزنامه صبح اقتصاد روز شنبه مورخ (1395/05/23) و هفته‌نامه آرمان جوان روز ‌شنبه مورخ (1395/05/23) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه اعتدال روز چهارشنبه مورخ (1395/05/20) و هفته‌نامه شمس روز ‌چهارشنبه مورخ (1395/05/20) چاپ خواهد شد.  ادامه »
14
سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت روز پنجشنبه مورخ (1395/05/14) و هفته‌نامه توسعه روز ‌پنجشنبه مورخ (1395/05/14) چاپ شده است. ادامه »
04
اطلاعیه
چکیده: آگهی این اطلاعیه در روزنامه پیام زمان روز دو‌‌شنبه مورخ (1395/05/04), هفته‌نامه عطریاس روز ‌دوشنبه مورخ (1395/05/04) و هفته‌نامه ماهک روز ‌دوشنبه مورخ (1395/05/04) چاپ شده است. ادامه »
04
اطلاعیه
چکیده: آگهی این اطلاعیه در روزنامه رسالت روز دو‌‌شنبه مورخ (1395/05/04), هفته‌نامه عطریاس روز ‌دوشنبه مورخ (1395/05/04) و هفته‌نامه ماهک روز ‌دوشنبه مورخ (1395/05/04) چاپ شده است. ادامه »
28
((آگهی مزایده واگذاری اجاره واحدهای توقفگاهی سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه))
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه عصررسانه و هفته‌نامه صور روز دو‌‌شنبه مورخ (1395/04/28) چاپ شده است. ادامه »
20
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه کائنات، روزنامه عطریاس و هفته‌نامه نامه امیر روز دو‌‌شنبه مورخ (1395/04/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
09
آگهی تجدید مناقصه عمومی حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه5 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اراک به صورت حجمی
چکیده: این آگهی در روزنامه کارون و هفته‌نامه آفتاب مرکزی روز چهار‌‌شنبه مورخ (1395/04/09) چاپ خواهد شد. ادامه »
03
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه سایه و هفته‌نامه عطریاس روز ‌‌شنبه مورخ (1395/04/05) چاپ خواهد شد. ادامه »
03
آگهی مزایده عمومی فروش واحد های مسکونی، تجاری و اداری و واگذاری سرقفلی تعدادی از مغازه‌های متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه تجارت و هفته‌نامه وقایع استان روز ‌‌شنبه مورخ (1395/04/05) چاپ خواهد شد. ادامه »
31
چکیده: این آگهی در روزنامه شروع روز سه‌‌شنبه مورخ (1395/04/01) و هفته‌نامه صبح خمین روز ‌سه‌شنبه مورخ (1395/04/01) چاپ خواهد شد. ادامه »
27
آگهی فراخوان شناسایی مشاور
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه تعادل و هفته‌نامه وقایع استان روز ‌شنبه مورخ (1395/03/29) چاپ خواهد شد. ادامه »
26
آگهی مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه به صورت حجمی
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه هفت صبح و روز‌نامه عطریاس روز چهار‌شنبه مورخ (1395/03/26) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
آگهی مزایده
چکیده: این آگهی در هفته‌نامه توسعه روز پنج‌شنبه مورخ (1395/03/20)چاپ خواهد شد. ادامه »
18
آگهی مناقصه عمومی حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه 5 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اراک بصورت حجمی
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه حسبان و هفته‌نامه شمس روز چهار‌شنبه مورخ (1395/03/19) چاپ خواهد شد. ادامه »
17
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه دنیای جوانان و هفته‌نامه راوی روز سه‌شنبه مورخ (1395/03/18) چاپ خواهد شد. ادامه »
11
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک(پیاده‌رو سازی)
چکیده: این آگهی در روزنامه نسل فردا و هفته نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1395/03/12) چاپ خواهد شد. ادامه »
29
آگهی صورت تفریغ بودجه سال 1394 شورای اسلامی شهر اراک
چکیده: این آگهی درهفته نامه توسعه روز پنج‌شنبه مورخ (1395/02/30)چاپ خواهد شد. ادامه »
28
«آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته نامه شمس  روز چهارشنبه مورخ (1395/02/29) چاپ خواهد شد. ادامه »
26
آگهی مزایده عمومی واگذاری سوله شرقی پایانه مرکز به صورت اجاره
چکیده: این آگهی در روزنامه راه مردم و هفته نامه تعامل روز دوشنبه مورخ (1395/02/27) چاپ خواهد شد. ادامه »
23
آگهی تملک نوبت دوم تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسن(ع)
چکیده: این آگهی در روزنامه جمهوری اسلامی  و هفته نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1395/02/25) چاپ خواهد شد. ادامه »
22
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه افکار و هفته نامه بهرنگ روز چهارشنبه مورخ (1395/02/22) چاپ خواهد شد. ادامه »
20
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه عصراقتصاد و هفته نامه اتفاق روز سه‌شنبه مورخ (1395/02/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
چکیده: این آگهی در روزنامه ابتکار و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1395/02/20) و روزنامه رسالت و هفته‌نامه شمس روز سه‌شنبه (1395/02/21)  چاپ خواهد شد. ادامه »
15
آگهی مناقصه عمومی تأمين نيروي انساني مورد نیاز اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه آسیا و هفته نامه بهرنگ روز چهارشنبه مورخ (1395/02/15) چاپ خواهد شد. ادامه »
14
آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری اراک جهت اجاره سطوح تبلیغاتی مربوط به پک شماره4
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه روزان و هفته‌نامه وقایع استان روز سه‌شنبه مورخ (1395/02/14) چاپ خواهد شد. ادامه »
12
آگهی تجدید مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته نامه مجنون روز شنبه مورخ (1395/02/13) چاپ خواهد شد. ادامه »
09
آگهی مناقصه عمومی تأمين نيروي انساني مورد نیاز اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه اسرار و هفته نامه صبح خمین روز شنبه مورخ (1395/02/11) چاپ خواهد شد. ادامه »
07
آگهی مزایده عمومی واگذاری اتوبوس در خطوط سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه مرحله سوم
چکیده: این آگهی در روزنامه هدف و اقتصاد و هفته نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1395/02/08) چاپ خواهد شد. ادامه »
06
آگهی تملک نوبت اول تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسن(ع)
چکیده: این آگهی در روزنامه صاحب قلم  و  هفته نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1395/02/06) چاپ خواهد شد. ادامه »
28
آگهی مناقصه عمومی اجاره ماشین‌آلات خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه و مزایده و هفته‌نامه عطریاس روز شنبه مورخ (1395/01/28) چاپ خواهد شد. ادامه »
22
آگهی مزایده سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه ابتکار و  هفته نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1395/01/23) چاپ خواهد شد. ادامه »
22
آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری اراک جهت اجاره سطوح تبلیغاتی
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه مناقصه و مزایده و هفته‌نامه نامه امیر  روز دوشنبه مورخ (1395/01/23) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
آگهی مزایده سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت و  هفته نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1395/01/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
16
آگهی فراخوان عمومی جهت انجام حسابرسی از شهرداری اراک و سازمانهای وابسته به آن و شورای اسلامی کلانشهر اراک
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه همشهری(داخلی)، روز‌نامه کار و کارگر و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1394/12/17) چاپ خواهد شد. ادامه »
15
آگهی تمدید زمان مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت و هفته نامه آفتاب مرکزی روز یکشنبه مورخ (1394/12/16) چاپ خواهد شد. ادامه »
15
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه همشهری(داخلی)، روز‌نامه مناقصه و مزایده و هفته نامه صبح خمین روز یکشنبه مورخ (1394/12/16) چاپ خواهد شد. ادامه »
06
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت و روز‌نامه عطریاس روز شنبه مورخ (1394/12/08) و روزنامه حسبان و روز‌نامه نوید روز یکشنبه مورخ (1394/12/09) چاپ خواهد شد. ادامه »
06
آگهی تجدید مزایده عمومی فروش کلی واحدهای تجاری و اداری مجتمع ایران زمین متعلق به شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه امتیاز و هفته نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1394/12/08)چاپ خواهد شد. ادامه »
28
آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی سازمان آرامستان شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مزایده و مناقصه و روز‌نامه عطریاس روز شنبه مورخ (1394/12/01) چاپ خواهد شد. ادامه »
28
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات آرامستان شهرداری کلانشهر اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه کارون و هفته نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (01394/12/01) چاپ خواهد شد. ادامه »
24
آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت و روزنامه نوید روز یکشنبه مورخ (1394/11/25) چاپ خواهد شد. ادامه »
21
آگهی مزایده عمومی فروش کلی واحدهای تجاری و اداری مجتمع ایران زمین متعلق به شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت و هفته‌نامه آرمان‌جوان روز چهارشنبه مورخ (1394/11/21) چاپ شده است. ادامه »
15
آگهی مناقصه عمومی اجرای دیوارکشی، فنس‌کشی و نصب نرده
چکیده: این آگهی روز  شنبه مورخ (94/11/17) در روزنامه جمهوری اسلامی و هفته نامه وقایع استان چاپ می شود. ادامه »
13
آگهی مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از جایگاهCNG
چکیده: این آگهی روز  چهارشنبه مورخ (94/11/14) در روزنامه تعادل و هفته نامه شمس چاپ می شود. ادامه »
11
آگهی مزایده شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (94/11/12) در روزنامه تجارت و هفته نامه نامه امیر چاپ می شود. ادامه »
08
آگهی مزایده عمومی واگذاری 5 دستگاه خودروی سبک سازمان آرامستان شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه مناقصه و مزایده و روزنامه همشهری (داخلی) روز شنبه مورخ (1394/11/10) چاپ خواهد شد. ادامه »
20
آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری تعداد 15 واحد از غرفه های سه پایانه مسافربری به صورت اجاره
چکیده: آگهی مزایده عمومی در روز دوشنبه مورخ (94/10/21) در هفته نامه مجنون و روزنامه نوآوران چاپ خواهد شد ادامه »
20
«آگهی مرحله دوم مزایده عمومی تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه»
چکیده: آگهی مزایده عمومی در روز دوشنبه مورخ (94/10/21) در هفته نامه نامه امیر و روزنامه کائنات چاپ خواهد شد ادامه »
20
«آگهی مرحله سوم مزایده عمومی فروش 12 دستگاه اتوبوس از رده خارج سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه»
چکیده: آگهی مزایده عمومی در روز دوشنبه مورخ (94/10/21) در هفته نامه سرچشمه و روزنامه فناوران اطلاعات چاپ خواهد شد ادامه »
20
آگهی مناقصه عمومی احداث سوله مرکز میوه و تره بار شهرداری اراک کوی فاطمیه
چکیده: آگهی مناقصه عمومی روز دوشنبه (94/10/21) در هفته نامه مهتاب و روزنامه روزان چاپ خواهد شد ادامه »
15
(آگهی مزایده)
چکیده: آگهی مزایده در روز چهارشنبه مورخ (94/10/16) در روزنامه آسیا و هفته نامه آرمان جوان چاپ خواهد شد. ادامه »
10
آگهی تملک نوبت اول
چکیده: آگهی تملک نوبت اول در روز شنبه مورخ (94/10/12) در روزنامه عصراقتصاد و هفته نامه فرساد چاپ خواهد شد ادامه »
06
آگهی مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از جایگاهCNG
چکیده: آگهی مزایده عمومی در روز یکشنبه مورخ (94/10/6) در روزنامه کاروکارگر و روزنامه عصر رسانه چاپ خواهد شد. ادامه »
03
آگهی مزایده عمومی واگذاری 5 دستگاه خودرو سبک سازمان آرامستان شهرداری اراک
چکیده: آگهی مزایده در روز شنبه مورخ (94/10/5) در روزنامه افکار و هفته نامه عطر یاس چاپ خواهد شد ادامه »
01
آگهی مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ گلستان
چکیده: آگهی مزایده در روز چهارشنبه مورخ (94/10/2) در روزنامه رسالت و هفته نامه بهرنگ چاپ خواهد شد. ادامه »
29
آگهی مزایده عمومی واگذاری سرقفلی و فروش تعدادی از املاک شهرداری اراک
چکیده: آگهی مزایده عمومی در روز دوشنبه (94/9/30) در روزنامه همشهری ،روزنامه هدف و اقتصاد و هفته نامه صبح خمین چاپ خواهد شد ادامه »
26
آگهی مزایده عمومی واگذاری تعداد 17 واحد از غرفه های سه پایانه مسافربری به صورت اجاره
چکیده: آگهی مزایده در روزنامه صاحب قلم و هفته نامه عطریاس در تاریخ روز شنبه (94/9/28) چاپ خواهد شد. ادامه »
15
آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم
چکیده: آگهی تجدید مزایده عمومی روز دوشنبه (94/9/16) در روزنامه مناقصه مزایده و هفته نامه آرمان جوان چاپ خواهد شد ادامه »
12
سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری اراک( آگهی مناقصه عمومی)
چکیده: آگهی مناقصه در روز شنبه مورخ (94/9/14) در روزنامه ابتکار و هفته نامه امید استان چاپ خواهد شد ادامه »
12
آگهی مناقصه عمومی واگذاری اورهال و استاندارد سازی جایگاه CNG سازمان اتوبوسرانی اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روز شنبه مورخ (94/9/14) در روزنامه رسالت و هفته نامه عطریاس چاپ خواهد شد ادامه »
08
آگهی مزایده عمومی اجاره سطوح تبلیغاتی شامل ده عدد چهار وجهی
چکیده: آگهی مزایده در روزنامه وطن امروز و هفته نامه مجنون در روز دوشنبه تاریخ (94/9/9) چاپ خواهد شد ادامه »
25
آگهی مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم
چکیده: آگهی مزایده در روز سه شنبه 94/8/26 در روزنامه مناقصه مزایده و هفته نامه راوی چاپ خواهد شد ادامه »
25
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری مناطق (1) ، (2)، (3)و (5) شهرداری اراک
چکیده: آگهی مناقصه روز دوشنبه 94/8/25 در روزنامه جام جم و هفته نامه نامه امیر چاپ خواهد شد. ادامه »
25
((آگهی شرکت در مناقصه عمومی))
چکیده: آگهی مناقصه در روز دوشنبه 94/8/18 در روزنامه مناقصه مزایده ،هفته نامه ماهک،هفته نامه وقایع استان چاپ خواهد شد. ادامه »
23
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه روز یکشنبه 94/8/24 در روزنامه همشهری و رسالت چاپ خواهد شد ادامه »
19
آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی سازمان آرامستان شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روز سه شنبه 94/8/19 در روزنامه همشهری و روزنامه رسالت چاپ خواهد شد ادامه »
18
((آگهی مزایده عمومی سازمان اتوبوسرانی اراک))
چکیده: آگهی مزایده در روز دوشنبه 94/8/18 در روزنامه ابتکار و هفته نامه مهتاب چاپ می شود ادامه »
07
آگهی مزایده (نوبت سوم) سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ 94/08/9 در روزنامه مناقصه مزایده و هفته نامه عطریاس چاپ می شود. ادامه »
28
آگهی مزایده عمومی فروش پسماند خشک مرحله دوم
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ 94/07/29 در روزنامه ابتکار و هفته نامه بهرنگ چاپ خواهد شد. ادامه »
23
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ 94/07/25 در روزنامه ابتکار و هفته نامه وقایع استان چاپ می شود. ادامه »
19
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک
چکیده:  این آگهی  در روز دوشنبه 94/7/20 در روزنامه روزان و هفته نامه مجنون چاپ می شود. ادامه »
16
آگهی مناقصه عمومی طراحی، ساخت و نصب تابلو های راهنما مسیر سطح شهر اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه افکار شنبه ( 94/07/18) و روزنامه عطر یاس شنبه ( 94/7/18) چاپ خواهد شد. ادامه »
12
آگهی مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده دوشنبه ( 94/7/13) و هفته نامه نامه امیر دوشنبه ( 94/7/13) چاپ خواهد شد ادامه »
07
آگهی مزایده عمومی فروش پسماند خشک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز چهارشنبه مورخ (1394/07/8) و هفته نامه شمس روزچهارشنبه مورخ (1394/07/8) چاپ خواهد شد.   ادامه »
05
آگهی مزایده (نوبت دوم) سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز دو شنبه مورخ (1394/07/6) و هفته نامه نامه امیر روزدوشنبه مورخ (1394/07/6) چاپ خواهد شد. ادامه »
01
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک و سازمان خدمات موتوری
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز چهارشنبه مورخ (1394/07/1) و هفته نامه بهرنگ روز چهارشنبه مورخ (1394/07/1) چاپ خواهد شد. ادامه »
30
آگهی مناقصه های عمومی خرید سنگ مصنوعی و کف فرش بتنی
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه تجارت روز سه شنبه مورخ (1394/06/31) و هفته نامه چشم براه روزسه شنبه مورخ (1394/06/31) و هفته نامه صبح خمین  روزسه شنبه مورخ (1394/06/31) چاپ خواهد شد. ادامه »
23
(آگهی مزایده عمومی نوبت دوم)
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه راه مردم روز سه شنبه مورخ (1394/06/24) و هفته نامه عطریاس روزسه شنبه مورخ (1394/06/24) چاپ خواهد شد. ادامه »
21
آگهی مناقصه عمومی بیمه تکمیلی درمان کارکنان، جانبازان و فرزندان شهدا شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه نوید روز یکشنبه مورخ (1394/06/22) و روزنامه عصر اقتصاد روز یکشنبه مورخ (1394/06/22) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار شهرداری اراک (نوبت دوم)
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه صاحب قلم روز  شنبه مورخ (1394/06/21) و هفته نامه فرساد روزشنبه مورخ (1394/06/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
(مزایده عمومی نوبت دوم) سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه هدف و اقتصاد روز  شنبه مورخ (1394/06/21) و هفته نامه وقایع استان روزشنبه مورخ (1394/06/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
آگهی تجدید مناقصه عمومی اصلاح هندسی معابر شهری در سطح شهر اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده روز شنبه مورخ (1394/06/21) و هفته‌نامه عطریاس روزشنبه مورخ (1394/06/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
16
آگهی مناقصه های عمومی پارک ها و فضای سبز شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز سه شنبه مورخ (1394/06/17) و هفته نامه چشم براه روز سه شنبه مورخ (1394/06/17) چاپ خواهد شد. ادامه »
15
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه کارون روز دوشنبه مورخ (1394/06/16) و هفته نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1394/06/16) چاپ خواهد شد. ادامه »
12
آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه آفرینش روز شنبه مورخ (1394/06/14) و روزنامه عطریاس روز شنبه مورخ (1394/06/14) چاپ خواهد شد. ادامه »
10
آگهی مزایده های عمومی سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در هفته‌نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1394/06/11) و روزنامه رسالت روز چهارشنبه مورخ (1394/06/11) چاپ خواهد شد. ادامه »
09
آگهی مناقصه عمومی واگذاری صدور بیمه نامه های شخص ثالث خودروهای سبک و سنگین
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده روز سه شنبه مورخ (1394/06/10) و هفته نامه عطریاس روز سه شنبه مورخ (1394/06/10) چاپ خواهد شد. ادامه »
09
آگهی مناقصه عمومی (تهیه) خرید غذای پرسنل سازمان خدمات موتوری شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در هفته نامه راوی روز سه شنبه مورخ (1394/06/10) و روزنامه  ابتکار روز سه شنبه مورخ (1394/06/10) چاپ خواهد شد. ادامه »
09
 آگهی مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه همبستگی روز سه شنبه مورخ (1394/06/10) و هفته نامه فرساد روز سه شنبه مورخ (1394/06/10) چاپ خواهد شد. ادامه »
05
آگهی مزایده سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز شنبه مورخ (1394/06/7) و هفته نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1394/06/7) چاپ خواهد شد. ادامه »
03
آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی جهت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده روز چهارشنبه مورخ (1394/06/4) و هفته نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1394/06/4) چاپ خواهد شد. ادامه »
03
آگهی مزایده های عمومی سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه سایه روز چهارشنبه مورخ (1394/06/4) و روزنامه عطریاس روز چهارشنبه مورخ (1394/06/4) چاپ خواهد شد. ادامه »
03
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز چهارشنبه مورخ (1394/06/4) و هفته نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1394/06/4) چاپ خواهد شد. ادامه »
25
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز دوشنبه مورخ (1394/05/26) و هفته‌نامه صبح خمین روز دوشنبه مورخ (1394/05/26) چاپ خواهد شد. ادامه »
25
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری منطقه چهار شهر اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه جام جم روز دو شنبه مورخ (1394/05/26) و هفته نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1394/05/26) چاپ خواهد شد. ادامه »
18
آگهی مزایده عمومی
چکیده: آگهی مزایده در روزنامه مناقصه مزایده  روز دوشنبه  مورخ (1394/05/19) و هفته نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1394/05/19) چاپ خواهد شد ادامه »
06
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک
چکیده: آگهی مناقصه در روزنامه نامه عطریاس  روز سه شنبه  مورخ (1394/05/6) و روزنامه هدف اقتصاد روز سه شنبه مورخ (1394/05/6) چاپ خواهد شد ادامه »
29