آرشیو مناقصات (تاریخ)
مناقصات
23
چکیده: روز شنبه 97/12/25 هفته نامه آفتاب مرکزی و روزنامه تفاهم چاپ خواهد شد ادامه »
21
چکیده: در تاریخ 97/12/22 روز چهارشنبه در هفته نامه اخبار مرکزی و روزنامه پیام ما چاپ می شود. ادامه »
16
چکیده: روز شنبه در تاریخ 97/12/18 در روزنامه عصر اقتصاد و هفته نامه شمس چاپ می شود ادامه »
13
چکیده: روز سه شنبه در تاریخ 97/12/14 در روزنامه مناقصه مزایده و هفته نامه نامه اراک چاپ می شود ادامه »
12
چکیده: روز یکشنبه در تاریخ 97/12/12در روزنامه فرصت امروز و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می شود ادامه »
08
چکیده: روز پنج شنبه در تاریخ 97/12/9 در روزنامه سپهر ایرانیان و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می شود ادامه »
06
چکیده: روز سه شنبه در تاریخ 97/12/7 در روزنامه تجارت و هفته نامه چشم براه چاپ می شود ادامه »
02
چکیده: روز شنبه در تاریخ 97/12/4 در روزنامه اقتصاد ملی و هفته نامه سرچشمه چاپ می شود ادامه »
29
چکیده: روز سه شنبه در تاریخ 1397/12/30 در روز نامه دنیای جوانان و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می شود ادامه »
28
چکیده: روز دوشنبه در تاریخ 97/11/29 در روزنامه صبح اقتصاد و هفته نامه نامه امیر چاپ می شود ادامه »
25
چکیده: روز شنبه در تاریخ 97/11/27 در روزنامه مواجهه و هفته نامه شمس چاپ می شود ادامه »
15
چکیده: در تاریخ 97/11/15 روز دوشنبه در روزنامه خراسان و هفته نامه نامه امیر چاپ می شود ادامه »
13
چکیده: روز پنجشنبه 97/11/11در هفته نامه وقایع استان و روزنامه شهروند چاپ می شود ادامه »
09
چکیده: روز چهارشنبه در تاریخ 97/11/10 در روزنامه ابرار و هفته نامه آینه اشتغال چاپ می شود ادامه »
04
چکیده: روز شنبه 97/11/6 در روزنامه رسالت و روزنامه استانی عطریاس چاپ می شود ادامه »
04
چکیده: روز شنبه 97/11/6 در روزنامه جامعه فردا و هفته نامه سرچشمه چاپ می شود ادامه »
23
چکیده: در روزنامه شهروند و روزنامه استانی عطریاس در تاریخ یکشنبه 97/10/23 چاپ می شود ادامه »
17
چکیده: روز سه شنبه در تاریخ 97/10/18 در روزنامه هدف واقتصاد و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می شود ادامه »
13
چکیده: در روز شنبه 15 دی ماه در روزنامه های جام جم و شهروند چاپ می شود ادامه »
11
چکیده: روز چهارشنبه در روزنامه مناقصه مزایده و هفته نامه آینه اشتغال چاپ می شود ادامه »
15
چکیده: روز شنبه در تاریخ 97/9/17 در روزنامه رسالت و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می شود ادامه »
11
چکیده: روز دوشنبه در تاریخ 97/9/12 در روزنامه استانی عطر یاس و روزنامه کیمیای وطن همچنین روز سه شنبه 1397/9/13 در روزنامه تفاهم و هفته نامه آرمان خواه چاپ می شود ادامه »
03
چکیده: روز پنج شنبه در تاریخ 97/9/1 در روزنامه ابتکار و روزنامه استانی عطریاس چاپ می شود ادامه »
28
چکیده: روز یکشنبه در تاریخ 97/8/27 در روزنامه عصر رسانه و روزنامه استانی عطر یاس چاپ شود ادامه »
27
چکیده: روز چهارشنبه در تاریخ 97/8/23 در روز نامه عصر توسعه و هفته نامه آینه اشتغال چاپ می شود ادامه »
14
چکیده: روز سه شنبه در تاریخ 97/8/15 در روزنامه شهروند و هفته نامه سرچشمه چاپ می شود    ادامه »
26
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/07/28) در روزنامه شهروند و هفته‌نامه اتفاق مرکزی چاپ می‌شود  ادامه »
26
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/07/28) در روزنامه اقتصاد مردم و هفته نامه وقایع استان مردم چاپ می‌شود  ادامه »
23
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1397/07/24) در روزنامه عصر اقتصاد و هفته‌نامه سرچشمه چاپ می‌شود ادامه »
17
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1397/07/18) در روزنامه شهروند و هفته‌نامه مجنون چاپ می‌شود. ادامه »
10
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه در تاریخ (97/07/11) در روزنامه حسبان و هفته نامه برج شیشه چاپ می‌شود. ادامه »
08
چکیده: این آگهی روز دوشنبه در تاریخ (97/07/09) در  در روزنامه جهان اقتصاد و هفته نامه امیر چاپ می‌شود. ادامه »
05
چکیده: این آگهی در روز شنبه در تاریخ (97/07/07) در روزنامه روزگار ما و هفته‌نامه اخبار مرکزی چاپ می‌شود. ادامه »
03
چکیده: این آگهی در روز چهارشنبه در تاریخ (97/07/04) در روزنامه اقتصاد ملی و هفته نامه شغل آفرین چاپ می‌شود.  ادامه »
01
چکیده: این آگهی در روز دوشنبه در تاریخ (97/07/02) در روزنامه آسیا و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
18
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ (1397/06/18) در روزنامه آفتاب اقتصادی و روزنامه استانی نوید چاپ می‌شود. ادامه »
15
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/06/17) در روزنامه مناقصه مزایده و وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
15
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/06/17) در روزنامه رسالت و هفته‌نامه سرچشمه چاپ می‌شود. ادامه »
05
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1397/06/06) در روزنامه کائنات و روزنامه استانی نوید چاپ می‌شود. ادامه »
03
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ (1397/06/04) در روزنامه تفاهم و هفته‌نامه اراک چاپ می‌شود. ادامه »
01
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته‌نامه شمس مورخ (1397/06/03) چاپ شده است.  ادامه »
28
فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و روزنامه استانی وقایع استان مورخ (1397/05/27) چاپ شده است. ادامه »
23
اصلاحیه آگهی مزایده عمومی واگذاری تعداد 50 دستگاه اتوبوس شهری اسکانیا
چکیده: این آگهی در (همان روزنامه فبلی) روزنامه هدف واقتصاد و روزنامه استانی وقایع استان مورخ (1397/05/24) چاپ می شود ادامه »
20
آگهی مناقصه عمومی انجام مطالعات امکان‌سنجی اجرای طرح‌های محدودیت تردد (طرح ترافیک) و پیاده‌راه و مطالعات احداث زیرساخت‌ها و تسهیلات ویژه دوچرخه‌سواری در سطح شهر اراک
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ  (1397/05/21) در روزنامه ایران و هفته‌نامه چشم به راه چاپ می‌شود. ادامه »
18
آگهی مزایده عمومی واگذاری تعداد 50 دستگاه اتوبوس شهری اسکانیا
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/05/20) در روزنامه استانی وقایع استان و روزنامه هدف و اقتصاد چاپ می‌شود.  ادامه »
11
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی هتل گلزار شهرداری اراک به صورت حجمی
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ  (1397/05/06) در روزنامه مناقصه و مزایده و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
04
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/05/06) در روزنامه رسالت و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
03
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1397/05/03) در روزنامه اقتصادی آسیا و روزنامه شاخه سبز چاپ می‌شود. ادامه »
20
آگهی مزایده عمومی فروش املاک و واحد های تجاری مجتمع های گلستان، خاتم و واگذاری سرقفلی تعدادی از مغازه های مجتمع علاالدین و ثنا متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز پنجشنبه مورخ (1397/04/21) در روزنامه رسالت و هفته نامه  وقايع استان چاپ می‌شود. ادامه »
20
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز پنجشنبه مورخ (1397/04/21) در روزنامه ثروت و هفته نامه صبح خمین چاپ می‌شود. ادامه »
20
فراخوان عمومی شناسایی مشاور جهت بازنگری و به‌روز رسانی طرح جامع مدیریت پسماند شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1397/04/20) در روزنامه مناقصه مزایده و هفته‌نامه شمس چاپ شده است. ادامه »
19
فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/04/16) در روزنامه رسالت و هفته‌نامه وقایع استان چاپ شده است. ادامه »
12
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1397/04/13) در روزنامه افکار و هفته‌نامه بهرنگ چاپ می‌شود ادامه »
04
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت و هفته‌نامه سرچشمه روز سه‌شنبه مورخ (1397/04/05) چاپ خواهد شد. ادامه »
21
آگهی مناقصه عمومی واگذاری انجام امور خدماتی سازمان مدیریت حمل و نقل بار ومسافر شهرداری اراک به صورت حجمی
چکیده: آگهی این مناقصه روز سه‌شنبه مورخ (1397/03/22) در روزنامه صدای ملت و روزنامه استانی نوید چاپ می‌شود. ادامه »
21
تجدید فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار
چکیده: این آگهی در روزنامه پیام ما و هفته‌نامه برج شیشه روز یکشنبه مورخ (1397/03/20) چاپ شده است. ادامه »
12
آگهی مزایده عمومی واگذاری حق بهره‌برداری از غرفه‌ها و مهدکودک بوستان بانوان متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ (1397/03/13) در روزنامه حسبان و روزنامه استانی نوید چاپ می‌شود. ادامه »
07
آگهی مناقصه عمومی خرید مبلمان پارکی بوستان بانوان شهر اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1397/03/08) در روزنامه سایه و هفته نامه آینه اشتغال چاپ می‌شود. ادامه »
01
فراخوان شناسایی و انتخاب مشاور
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1397/03/02) در روزنامه رسالت و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
29
آگهی مزایده عمومی اجاره یک باب غرفه متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/02/29) در روزنامه آفرینش و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
29
«آگهی مناقصه‌ عمومی شهرداری اراک از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای»
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/02/29) در روزنامه رسالت و روز یکشنبه مورخ (1397/02/30) در روزنامه ابتکار چاپ می‌شود. ادامه »
24
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کلانشهر اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1397/02/25) در روزنامه هفت صبح و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود.  ادامه »
22
آگهی مزایده مزایده عمومی فروش تعداد 23 دستگاه اتوبوس شهری فرسوده متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ (1397/02/23) در روزنامه مناقصه و مزایده و هفته‌نامه تعامل چاپ می‌شود. ادامه »
13
«آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای»
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/02/15) در روزنامه رسالت و روز یکشنبه مورخ (1397/02/16) روزنامه مناقصه و مزایده چاپ می‌شود. ادامه »
09
آگهی مزایده سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1397/02/10) در روزنامه صاحب قلم و هفته نامه مهتاب چاپ می‌شود. ادامه »
08
چکیده: قرارداد های منعقده با پیمانکاران در سال 96 ردیف شماره قرارداد تاریخ شروع  موضوع قرارداد پیمانکار مبلغ 1 1326 1396/01/20 انجام کلیه خدمات مشاوره و وکالت در ... ادامه »
30
«آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/02/01) در روزنامه مناقصه مزایده و هفته‌نامه آفتاب مرکزی چاپ می‌شود. ادامه »
28
فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار
چکیده: روز چهارشنبه در تاریخ (97/01/29 ) در روزنامه جام جم و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
27
آگهی مزایده عمومی نوبت سوم واگذاری میزان 20 درصد از بهای تمام شده تعداد 50 دستگاه اتوبوس جدید شهری اسکانیا متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1397/01/28) در روزنامه همشهری و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
16
«آگهی مناقصه عمومی تکمیل سوله ورزشی چند منظوره پارک بانوان»
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/01/18) در روزنامه ابرار و هفته‌نامه سرچشمه چاپ می‌شود. ادامه »
24
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/12/26) در روزنامه عصر اقتصاد و هفته‌نامه تعامل چاپ می‌شود. ادامه »
23
چکیده: این آگهی روز پنجشنبه مورخ (1396/12/24) در روزنامه هفت صبح و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
21
آگهی مزایده عمومی فروش واحدهای تجاری مجتمع های گلستان، خاتم و واگذاری سرقفلی تعدادی از مغازه های مجتمع های علاالدین و ثنا متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1396/12/22) در روزنامه شروع و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
19
آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره‌برداری، حفظ و نگهداری از جایگاه‌های CNG متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/12/19) در روزنامه عصر اقتصاد و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
13
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1396/12/14) در روزنامه رسالت و هفته‌نامه ماهک چاپ می‌شود ادامه »
09
آگهی مزایده عمومی اجاره یک باب غرفه متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه مورخ (1396/12/10) در روزنامه تفاهم و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
07
آگهی مزایده سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1396/12/08) در روزنامه امتیاز و هفته‌نامه مهتاب چاپ می‌شود. ادامه »
03
«فراخوان شناسایی مشاور»
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/12/05) در روزنامه مناقصه مزایده چاپ می‌شود. ادامه »
29
آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره‌برداری، حفظ و نگهداری از جایگاه‌های CNG متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/11/30) در روزنامه فناوران اطلاعات و هفته‌نامه سرچشمه چاپ می‌شود. ادامه »
26
مزایده نوبت دوم آگهی مزایده عمومی نوبت دوم واگذاری میزان 20 درصد از بهای تمام شده تعداد 24 دستگاه اتوبوس جدید شهری اسکانیا متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/11/28) روزنامه اخبار صنعت و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
18
«آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه مورخ (1396/11/19) روزنامه مناقصه مزایده و هفته‌نامه برج شیشه چاپ می‌شود. ادامه »
18
«آگهی فراخوان جذب سرمایه‌گذار»
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه مورخ (1396/11/19)در روزنامه جام جم و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
12
«آگهی فراخوان جذب سرمایه‌گذار»
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/11/14) در روزنامه همشهری و هفته نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
26
آگهی مزایده
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/10/27) در روزنامه عصر رسانه و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
26
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/10/27) در روزنامه رسالت و روزنامه استانی عطریاس چاپ می‌شود. ادامه »
24
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1396/10/25) در روزنامه عصر اقتصاد و هفته‌نامه سرچشمه چاپ می‌شود. ادامه »
21
فراخوان شناسایی مشاور
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/10/23)در روزنامه تجارت و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
19
«آگهی مزایده واگذاری بهره‌برداری،حفظ و نگهداری از جایگاه‌های CNG شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/10/20) در روزنامه رسالت و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
19
آگهی مزایده عمومی فروش تعداد 14 دستگاه اتوبوس شهری فرسوده متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/10/20) در روزنامه سایه و روزنامه استانی نوید چاپ می‌شود. ادامه »
19
آگهی مزایده عمومی واگذاری میزان 20 درصد از بهای تمام شده تعداد 25 دستگاه اتوبوس جدید شهری اسکانیا متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1396/10/19) در روزنامه ثروت و هفته‌نامه بهرنگ چاپ می‌شود. ادامه »
17
آگهی مزایده عمومی واگذاری استیجاری تعدادی از اماکن سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1396/10/18) در روزنامه راه مردم و هفته‌نامه نامه امیر چاپ می‌شود. ادامه »
13
«آگهی مزایده اموال مستعمل قابل مصرف و اسقاطی»
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه در مورخ (1396/10/14) در روزنامه حسبان و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می‌شود. ادامه »
11
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ( 1396/10/12) در روزنامه اخبار صنعت و روزنامه استانی عطریاس چاپ می‌شود. ادامه »
09
آگهی تجدید مناقصه عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز یکشنبه در تاریخ (1396/10/10) در روزنامه اقتصاد مردم و هفته‌نامه صبح خمین چاپ می‌شود. ادامه »
09
آگهی مزایده عمومی
چکیده:     این آگهی روز یکشنبه (1396/10/10) در روز نامه ابتکار و هفته‌نامه صبح امید چاپ شود. ادامه »
23
آگهی مزایده واگذاری حق بهره‌برداری از غرف بازارچه‌های سطح شهر اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/09/25) در روزنامه رسالت و هفته نامه سرچشمه چاپ می‌شود. ادامه »
23
آگهی مناقصه خرید، نصب تجهیزات و راه‌اندازی خط کشتار مربوط به کشتارگاه صنعتی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/09/25) در روزنامه جامعه فردا و هفته‌نامه آرمانخواه چاپ می‌شود. ادامه »
21
آگهی مناقصه عمومی اجاره خودرو جهت شهرداری مرکز و مناطق شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/09/22) در روزنامه هدف واقتصاد و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
16
آگهی تجدید مزایده واگذاری امتیاز بهره‌برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/09/18) در روزنامه مناقصه مزایده و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می‌شود. ادامه »
04
آگهی تجدید مزایده واگذاری امتیاز بهره‌برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ (1396/09/05) در روزنامه اقتصاد مردم و هفته‌نامه تعامل چاپ می‌شود. ادامه »
01
فراخوان شناسایی و جذب سرمایه‌گذار
چکیده: آگهی این فراخوان روز پنجشنبه مورخ (1396/09/02) در روزنامه جام جم چاپ می‌شود. ادامه »
29
فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار
چکیده: آگهی این فراخوان روز سه‌شنبه مورخ (1396/08/30) در روزنامه رسالت و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود ادامه »
22
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1396/08/23) در روزنامه رسالت و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود  ادامه »
14
آگهی فراخوان جذب سرمایه‌گذار
چکیده:  آگهی این فراخوان روز دوشنبه مورخ (1396/08/15) در روزنامه همشهری چاپ می‌شود. ادامه »
27
چکیده: آگهی این فراخوان روز شنبه مورخ (1396/07/29) در روزنامه عطریاس چاپ می‌شود ادامه »
23
آگهی تجدید مناقصه عمومی اجاره خودرو با راننده جهت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1396/07/24) در روزنامه رسالت و هفته‌نامه امیر چاپ می‌شود. ادامه »
19
آگهی مزایده واگذاری امتیاز بهره‌برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه مورخ (1396/07/20) در روزنامه کائنات و روزنامه نوید چاپ می‌شود. ادامه »
17
آگهی تجدید مناقصه عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی  روز سه‌شنبه در تاریخ (1396/07/18) در روزنامه همدلی و هفته‌نامه اتفاق مرکزی چاپ می‌شود. ادامه »
17
آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام امور خدماتی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به صورت حجمی
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه در تاریخ (1396/07/18) در روزنامه صاحب قلم و روزنامه وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
12
آگهی مزایده عمومی واگذاری استیجاری تعدادی از اماکن سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/07/12) در روزنامه رسالت و هفته‌نامه آفتاب مرکزی چاپ خواهد شد. ادامه »
30
«آگهی تجدید مناقصه عمومی بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/07/01 ) در روزنامه اعتدال و هفته‌نامه شمس چاپ خواهد شد ادامه »
28
آگهی مناقصه عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/06/29 ) در روزنامه روزگار ما و هفته نامه آرمانخواه چاپ خواهد شد ادامه »
25
آگهی تجدید مناقصه عمومی
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ (1396/06/26) در روزنامه عصر رسانه و روزنامه عطریاس چاپ می شود. ادامه »
15
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی، نگهبانی و امور توقفگاهی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به صورت حجمی
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه مورخ (1396/06/16) در روزنامه آفرینش و روزنامه عطریاس چاپ می شود. ادامه »
09
آگهی مناقصه عمومی بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه مورخ (1396/06/09) در روزنامه رسالت و روزنامه وقایع استان چاپ می شود. ادامه »
06
آگهی تجدید مناقصه عمومی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه شنبه مورخ (96/06/07) در روزنامه شاخه سبز و روزنامه عطر یاس چاپ می شود                                                      ادامه »
04
آگهی مناقصه عمومی اجاره خودرو سبک با راننده جهت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/06/04 ) در روزنامه عصر اقتصاد و روزنامه وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
04
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه در مورخ (1396/06/04) در روزنامه رسالت و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
17
آگهی مزایده عمومی اجاره تعدادی از مغازه‌های متعلق به سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری اراک
چکیده: این آگهی مزایده روز چهارشنبه (1396/05/18) در روزنامه کائنات و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
15
آگهی مناقصه عمومی
چکیده: آگهی مناقصه عمومی روز دوشنبه در تاریخ (96/05/16) در روزنامه روزان و هفته نامه سرچشمه چاپ می شود. ادامه »
15
اطلاعیه
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1396/05/16) درهفته‌نامه نامه امیر چاپ می‌شود ادامه »
02
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1396/05/03) در روزنامه عصر اقتصاد و هفته‌نامه راوی چاپ می‌شود. ادامه »
01
آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری
چکیده: آگهی مناقصه عمومی روز یکشنبه در تاریخ (96/05/01) در روزنامه همشهری و هفته نامه صبح امید چاپ می شود. ادامه »
28
آگهی مزایده عمومی واگذاری یک باب غرفه متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به صورت اجاره
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/04/31) در روزنامه صاحب قلم  و هفته نامه شمس چاپ خواهد شد. ادامه »
26
آگهی تجدید مزایده عمومی فروش یک دستگاه واحد مسکونی متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1396/04/27) در روزنامه شاخه سبز و روزنامه وقایع استان چاپ خواهد شد. ادامه »
25
آگهی مناقصه عمومی
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1396/04/26) در روزنامه رسالت و هفته نامه سرچشمه چاپ خواهد شد. ادامه »
10
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری مناطق (1)، (2)،(3) و (4 و 5) شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ (1396/04/11) در روزنامه همشهری و روزنامه وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
25
آگهی تجدید مزایده عمومی فروش یک دستگاه واحد مسکونی متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه مناقصه مزایده مورخ (1396/03/20) و روزنامه عطریاس روز شنبه مورخ (1396/03/27) چاپ می‌شود. ادامه »
23
آگهی مزایده عمومی اجاره تعدادی از مغازه‌های متعلق به سازمان مدیریت آرامستانهای اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه آسیا و هفته‌نامه وقایع استان روز چهارشنبه مورخ (1396/03/24) چاپ می‌شود. ادامه »
16
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه (1396/03/17) در روزنامه راه مردم و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
11
معاونت خدمات شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی  روز شنبه مورخ (1396/03/13) در روزنامه نوآوران و هفته‌نامه تعامل چاپ می‌شود. ادامه »
02
((آگهی مزایده عمومی فروش 14 دستگاه اتوبوس از رده خارج سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه))
چکیده: این آگهی مزایده عمومی روز چهارشنبه در مورخ (96/03/03)در روزنامه مناقصه مزایده و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
02
آگهی مزایده عمومی واگذاری اتوبوس درخطوط سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه (مرحله دوم)
چکیده: آگهی این مزایده عمومی روز چهارشنبه مورخ (1396/03/03) در روزنامه امتیاز و هفته‌نامه بهرنگ چاپ می‌شود. ادامه »
01
آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه روز دوشنبه مورخ (1396/03/01) در روزنامه سایه و هفته‌نامه صبح خمین چاپ می‌شود. ادامه »
28
مالکین محترم قنوات سطح شهر اراک (اطلاعیه)
چکیده: این اطلاعیه روز شنبه (1396/02/30) در هفته‌نامه فرساد چاپ می شود. ادامه »
26
آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه واحد مسکونی متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در  روزنامه روزان و روزنامه وقایع استان روز سه‌شنبه مورخ (1396/02/26) چاپ می‌شود. ادامه »
18
آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری اراک جهت اجاره سطوح تبلیغاتی مربوط به پک شماره 4
چکیده: این آگهی در روزنامه سیاست روز و هفته نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1396/02/18) چاپ شده است.           ادامه »
13
«آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته‌نامه شمس روز پنج‌شنبه مورخ (1396/02/14) چاپ خواهد شد. ادامه »
12
فراخوان همکاری
چکیده: این آگهی در روزنامه همشهری روز سه‌شنبه مورخ (1396/02/12) چاپ خواهد شد. ادامه »
12
آگهی مزایده عمومی واگذاری اتوبوس در خطوط سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه
چکیده: این آگهی در روزنامه عصررسانه و هفته نامه سرچشمه روز چهارشنبه مورخ (1396/02/13) چاپ خواهد شد. ادامه »
03
آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری اراک جهت اجاره سطوح تبلیغاتی
چکیده: این آگهی در روزنامه ابرار و هفته نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1396/02/04) چاپ خواهد شد.  ادامه »
20
«آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری 40 درصد قدرالسهم شهرداری اراک از تجاری پروژه تعاونی مسکن دانشگاه آزاد اسلامی به صورت یکجا»
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته نامه شمس روز یکشنبه مورخ (1396/01/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
17
آگهی مناقصه عمومی رفع نواقص و استانداردسازی جایگاه‌های CNG
چکیده: این آگهی در روزنامه عصر ایرانیان و روزنامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1396/01/19) چاپ خواهد شد. ادامه »
26
آگهی مزایده عمومی واگذاری استیجاری تعدادی عرصه جهت نصب دستگاههای ورزشی-سرگرمی در پارکهای سطح شهر اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه راه مردم روز شنبه مورخ (1395/12/28) چاپ خواهد شد. ادامه »
26
آگهی مزایده عمومی واگذاری استیجاری تعدادی از اماکن سازمان پارکها و فضای سبزشهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه تجارت روز شنبه مورخ (1395/12/28) چاپ خواهد شد. ادامه »
18
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه مناقصه مزایده و روزنامه وقایع استان روز پنجشنبه مورخ (1395/12/19) چاپ خواهد شد. ادامه »
15
آگهی مزایده عمومی واگذاری 40 درصد قدرالسهم شهرداری اراک از تجاری پروژه تعاونی مسکن دانشگاه آزاد اسلامی به صورت یک‌جا
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته‌نامه راوی روز دوشنبه مورخ (1395/12/16) چاپ خواهد شد. ادامه »
08
آگهی مناقصه عمومی رفع نواقص و استانداردسازی جایگاه‌های CNG
چکیده: این آگهی در روزنامه ابتکار و هفته نامه سرچشمه روزدوشنبه مورخ (1395/12/09) چاپ خواهد شد ادامه »
07
آگهی مزایده عمومی واگذاری تعداد 14 باب از غرفه‌های سه پایانه مسافربری به صورت اجاره
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته‌نامه تعامل روز یکشنبه مورخ (1395/12/08) چاپ خواهد شد.  ادامه »
24
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و روزنامه عطریاس روز یکشنبه مورخ (1395/11/24) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
(اطلاعیه)، تخفیف تعرفه عوارض، عیدی شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر اراک به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی
چکیده: این آگهی در ویژه‌نامه روزنامه همشهری، روزنامه دنیای جوانان، روزنامه عطریاس و روزنامه وقایع استان روز چهارشنبه مورخ (1395/11/20)، ویژه‌نامه روزنامه جام‌جم روز شنبه مورخ (95/11/23) و ویژه‌نامه روزنامه ایران روز یکشنبه مورخ (95/11/24) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات آرامستانهای شهرداری اراک (به صورت حجمی)
چکیده: این آگهی در روزنامه عصر اقتصاد و روزنامه نوید روز سه‌شنبه مورخ (1395/11/19) چاپ خواهد شد. ادامه »
13
آگهی مناقصه عمومی اجاره ماشین‌آلات خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه کائنات و هفته نامه توسعه روز پنجشنبه مورخ (1395/11/14) چاپ خواهد شد.  ادامه »
12
آگهی مناقصه عمومی اجاره ماشین آلات خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه آسیا و هفته نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1395/11/13) چاپ خواهد شد. ادامه »
11
آگهی مزایده سازمان آرامستان شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و روز‌نامه وقایع استان روز سه‌شنبه مورخ (1395/11/12) چاپ خواهد شد. ادامه »
04
آگهی مزایده عمومی بهره‌برداری از پارکینگ گلستان
چکیده: این آگهی در روزنامه اعتدال و هفته‌نامه تعامل روز سه‌شنبه مورخ (1395/11/05)چاپ خواهد شد.  ادامه »
02
سازمان میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه افکار و روزنامه عطر یاس روز یکشنبه مورخ (1395/11/03)چاپ خواهد شد. ادامه »
26
آگهی مزایده عمومی بهره‌برداری از جایگاه‌های CNG
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1395/10/27)چاپ خواهد شد. ادامه »
26
آگهی مزایده عمومی واگذاری تعداد 12 باب از غرفه های سه پایانه مسافربری به صورت اجاره
چکیده: این آگهی در روزنامه اخبارصنعت و هفته‌نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1395/10/27)چاپ خواهد شد. ادامه »
22
« مالک/ مالکین محترم دو قطعه زمین رها شده واقع در اراک، کوی توحید کوچه یاسر 4»
چکیده: این آگهی در روزنامه هدف و اقتصاد و روز‌نامه وقایع استان روز پنجشنبه مورخ (1395/10/23)چاپ خواهد شد. ادامه »
18
آگهی تملک نوبت دوم طرح تعریض خیابان کوهسار (کرهرود انتهای خیابان شهدای صفری)
چکیده: این آگهی در روزنامه شروع و روز‌نامه عطریاس روز یکشنبه مورخ (1395/10/19)چاپ خواهد شد. ادامه »
07
آگهی مزایده عمومی بهره‌برداری از جایگاه‌های CNG
چکیده: این آگهی در روزنامه سایه و هفته‌نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1395/10/08)چاپ خواهد شد. ادامه »
20
آگهی مزایده عمومی واگذاری اتوبوس درخطوط سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه(مرحله اول)
چکیده: این آگهی در روزنامه تجارت و هفته‌نامه تعامل روز یکشنبه مورخ (1395/09/21)چاپ خواهد شد. ادامه »
14
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه دنیای جوانان و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1395/09/15)چاپ خواهد شد. ادامه »
11
آگهی تملک نوبت اول طرح تعریض خیابان کوهسار (کرهرود انتهای خیابان شهدای صفری)
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته‌نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1395/09/13)چاپ خواهد شد ادامه »
04
آگهی مزایده عمومی واگذاری سوله شرقی پایانه مرکز به صورت اجاره
چکیده: این آگهی در روزنامه پیام زمان و هفته‌نامه شمس روز شنبه مورخ (1395/09/06)چاپ خواهد شد. ادامه »
02
سازمان میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه ابتکار و روزنامه عطریاس روز چهار‌شنبه مورخ (1395/09/03)چاپ خواهد شد.  ادامه »
19
آگهی مزایده عمومی واگذاری اتوبوس در خطوط سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه مرحله سوم
چکیده: این آگهی در روزنامه صاحب قلم و روزنامه وقایع استان روز پنجشنبه مورخ (1395/09/20)چاپ خواهد شد. ادامه »
18
«آگهی مزایده عمومی واگذاری سرقفلی تعدادی از مغازه‌های متعلق به شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و روزنامه عطریاس روز چهار‌شنبه مورخ (1395/08/19)چاپ خواهد شد. ادامه »
26
آگهی تملک نوبت دوم اراضی واقع در طرح تقاطع غیرهمسطح شهید صیدی
چکیده: این آگهی در روزنامه نوآوران و روزنامه وقایع استان روز سه‌شنبه مورخ (1395/07/27)چاپ خواهد شد. ادامه »
18
آگهی مزایده زمین واقع در خیابان 15 خرداد
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و روزنامه عطر یاس روز دوشنبه مورخ (1395/07/19)چاپ خواهد شد. ادامه »
14
«آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز منطقه 3 شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی در روزنامه قدس و روزنامه عطر یاس روز پنجشنبه مورخ (1395/07/15)چاپ خواهد شد. ادامه »
12
آگهی مزایده عمومی واگذاری اتوبوس درخطوط سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه مرحله دوم
چکیده: این آگهی در روزنامه اخبار صنعت و روزنامه عطر یاس روز سه‌شنبه مورخ (1395/07/13)چاپ خواهد شد. ادامه »
12
آگهی تملک نوبت اول اراضی واقع در طرح تقاطع غیر همسطح شهید صیدی
چکیده: این آگهی در روزنامه افکار و هفته‌نامه شمس روز دوشنبه مورخ (1395/07/12)چاپ خواهد شد. ادامه »
04
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روز‌نامه آسیا روز دوشنبه مورخ (1395/07/05) و هفته‌نامه نوید روز دوشنبه مورخ (1395/07/05)چاپ خواهد شد ادامه »
31
اطلاعیه شهرداری منطقه پنج اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در هفته‌نامه فرساد روز پنجشنبه مورخ (1395/07/01) و هفته‌نامه صبح خمین روز پنجشنبه مورخ (1395/07/01)چاپ خواهد شد. ادامه »
24
آگهی مناقصه تکمیل ساختمان ایران زمین
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه هدف و اقتصاد و هفته‌نامه توسعه روز پنجشنبه مورخ (1395/06/25) چاپ خواهد شد. ادامه »
23
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه بشارت نو و هفته‌نامه عطریاس روز چهارشنبه مورخ (1395/06/24) چاپ خواهد شد. ادامه »
20
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت  و هفته‌نامه تعامل روز یکشنبه مورخ (1395/06/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
10
آگهی مزایده عمومی واگذاری اتوبوس در خطوط سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه مرحله اول
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه صاحب قلم و هفته‌نامه توسعه روز پنجشنبه مورخ (1395/06/11) چاپ خواهد شد. ادامه »
02
«آگهی مناقصه عمومی بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی در روزنامه روزان و هفته نامه بهرنگ روز چهارشنبه مورخ (1395/06/03) چاپ خواهد شد. ادامه »
25
فراخوان طراحی دیوارنگاری شهری اراک
چکیده: این آگهی در هفته‌نامه تعامل روز سه‌شنبه مورخ (1395/05/26) و روزنامه همدلی روز سه شنبه مورخ (1395/05/26) چاپ خواهد شد. ادامه »
25
فراخوان ملی طراحی و ساخت سردیس سرداران شهید و مفاخر شهر اراک
چکیده: این آگهی در هفته‌نامه اخبار مرکزی روز سه‌شنبه مورخ (1395/05/26) و روزنامه نوآوران روز سه شنبه مورخ (1395/05/26) چاپ خواهد شد. ادامه »
21
آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه سیاست روز و هفته‌نامه وقایع استان روز ‌شنبه مورخ (1395/05/23) چاپ خواهد شد. ادامه »
21
آگهی مزایده
چکیده: این آگهی در روزنامه صبح اقتصاد روز شنبه مورخ (1395/05/23) و هفته‌نامه آرمان جوان روز ‌شنبه مورخ (1395/05/23) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه اعتدال روز چهارشنبه مورخ (1395/05/20) و هفته‌نامه شمس روز ‌چهارشنبه مورخ (1395/05/20) چاپ خواهد شد.  ادامه »
14
سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت روز پنجشنبه مورخ (1395/05/14) و هفته‌نامه توسعه روز ‌پنجشنبه مورخ (1395/05/14) چاپ شده است. ادامه »
04
اطلاعیه
چکیده: آگهی این اطلاعیه در روزنامه پیام زمان روز دو‌‌شنبه مورخ (1395/05/04), هفته‌نامه عطریاس روز ‌دوشنبه مورخ (1395/05/04) و هفته‌نامه ماهک روز ‌دوشنبه مورخ (1395/05/04) چاپ شده است. ادامه »
04
اطلاعیه
چکیده: آگهی این اطلاعیه در روزنامه رسالت روز دو‌‌شنبه مورخ (1395/05/04), هفته‌نامه عطریاس روز ‌دوشنبه مورخ (1395/05/04) و هفته‌نامه ماهک روز ‌دوشنبه مورخ (1395/05/04) چاپ شده است. ادامه »
28
((آگهی مزایده واگذاری اجاره واحدهای توقفگاهی سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه))
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه عصررسانه و هفته‌نامه صور روز دو‌‌شنبه مورخ (1395/04/28) چاپ شده است. ادامه »
20
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه کائنات، روزنامه عطریاس و هفته‌نامه نامه امیر روز دو‌‌شنبه مورخ (1395/04/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
09
آگهی تجدید مناقصه عمومی حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه5 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اراک به صورت حجمی
چکیده: این آگهی در روزنامه کارون و هفته‌نامه آفتاب مرکزی روز چهار‌‌شنبه مورخ (1395/04/09) چاپ خواهد شد. ادامه »
03
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه سایه و هفته‌نامه عطریاس روز ‌‌شنبه مورخ (1395/04/05) چاپ خواهد شد. ادامه »
03
آگهی مزایده عمومی فروش واحد های مسکونی، تجاری و اداری و واگذاری سرقفلی تعدادی از مغازه‌های متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه تجارت و هفته‌نامه وقایع استان روز ‌‌شنبه مورخ (1395/04/05) چاپ خواهد شد. ادامه »
31
چکیده: این آگهی در روزنامه شروع روز سه‌‌شنبه مورخ (1395/04/01) و هفته‌نامه صبح خمین روز ‌سه‌شنبه مورخ (1395/04/01) چاپ خواهد شد. ادامه »
27
آگهی فراخوان شناسایی مشاور
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه تعادل و هفته‌نامه وقایع استان روز ‌شنبه مورخ (1395/03/29) چاپ خواهد شد. ادامه »
26
آگهی مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه به صورت حجمی
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه هفت صبح و روز‌نامه عطریاس روز چهار‌شنبه مورخ (1395/03/26) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
آگهی مزایده
چکیده: این آگهی در هفته‌نامه توسعه روز پنج‌شنبه مورخ (1395/03/20)چاپ خواهد شد. ادامه »
18
آگهی مناقصه عمومی حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه 5 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اراک بصورت حجمی
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه حسبان و هفته‌نامه شمس روز چهار‌شنبه مورخ (1395/03/19) چاپ خواهد شد. ادامه »
17
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه دنیای جوانان و هفته‌نامه راوی روز سه‌شنبه مورخ (1395/03/18) چاپ خواهد شد. ادامه »
11
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک(پیاده‌رو سازی)
چکیده: این آگهی در روزنامه نسل فردا و هفته نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1395/03/12) چاپ خواهد شد. ادامه »
29
آگهی صورت تفریغ بودجه سال 1394 شورای اسلامی شهر اراک
چکیده: این آگهی درهفته نامه توسعه روز پنج‌شنبه مورخ (1395/02/30)چاپ خواهد شد. ادامه »
28
«آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته نامه شمس  روز چهارشنبه مورخ (1395/02/29) چاپ خواهد شد. ادامه »
26
آگهی مزایده عمومی واگذاری سوله شرقی پایانه مرکز به صورت اجاره
چکیده: این آگهی در روزنامه راه مردم و هفته نامه تعامل روز دوشنبه مورخ (1395/02/27) چاپ خواهد شد. ادامه »
23
آگهی تملک نوبت دوم تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسن(ع)
چکیده: این آگهی در روزنامه جمهوری اسلامی  و هفته نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1395/02/25) چاپ خواهد شد. ادامه »
22
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه افکار و هفته نامه بهرنگ روز چهارشنبه مورخ (1395/02/22) چاپ خواهد شد. ادامه »
20
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه عصراقتصاد و هفته نامه اتفاق روز سه‌شنبه مورخ (1395/02/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
چکیده: این آگهی در روزنامه ابتکار و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1395/02/20) و روزنامه رسالت و هفته‌نامه شمس روز سه‌شنبه (1395/02/21)  چاپ خواهد شد. ادامه »
15
آگهی مناقصه عمومی تأمين نيروي انساني مورد نیاز اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه آسیا و هفته نامه بهرنگ روز چهارشنبه مورخ (1395/02/15) چاپ خواهد شد. ادامه »
14
آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری اراک جهت اجاره سطوح تبلیغاتی مربوط به پک شماره4
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه روزان و هفته‌نامه وقایع استان روز سه‌شنبه مورخ (1395/02/14) چاپ خواهد شد. ادامه »
12
آگهی تجدید مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته نامه مجنون روز شنبه مورخ (1395/02/13) چاپ خواهد شد. ادامه »
09
آگهی مناقصه عمومی تأمين نيروي انساني مورد نیاز اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه اسرار و هفته نامه صبح خمین روز شنبه مورخ (1395/02/11) چاپ خواهد شد. ادامه »
07
آگهی مزایده عمومی واگذاری اتوبوس در خطوط سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه مرحله سوم
چکیده: این آگهی در روزنامه هدف و اقتصاد و هفته نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1395/02/08) چاپ خواهد شد. ادامه »
06
آگهی تملک نوبت اول تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسن(ع)
چکیده: این آگهی در روزنامه صاحب قلم  و  هفته نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1395/02/06) چاپ خواهد شد. ادامه »
28
آگهی مناقصه عمومی اجاره ماشین‌آلات خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه و مزایده و هفته‌نامه عطریاس روز شنبه مورخ (1395/01/28) چاپ خواهد شد. ادامه »
22
آگهی مزایده سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه ابتکار و  هفته نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1395/01/23) چاپ خواهد شد. ادامه »
22
آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری اراک جهت اجاره سطوح تبلیغاتی
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه مناقصه و مزایده و هفته‌نامه نامه امیر  روز دوشنبه مورخ (1395/01/23) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
آگهی مزایده سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت و  هفته نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1395/01/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
16
آگهی فراخوان عمومی جهت انجام حسابرسی از شهرداری اراک و سازمانهای وابسته به آن و شورای اسلامی کلانشهر اراک
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه همشهری(داخلی)، روز‌نامه کار و کارگر و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1394/12/17) چاپ خواهد شد. ادامه »
15
آگهی تمدید زمان مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت و هفته نامه آفتاب مرکزی روز یکشنبه مورخ (1394/12/16) چاپ خواهد شد. ادامه »
15
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه همشهری(داخلی)، روز‌نامه مناقصه و مزایده و هفته نامه صبح خمین روز یکشنبه مورخ (1394/12/16) چاپ خواهد شد. ادامه »
06
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت و روز‌نامه عطریاس روز شنبه مورخ (1394/12/08) و روزنامه حسبان و روز‌نامه نوید روز یکشنبه مورخ (1394/12/09) چاپ خواهد شد. ادامه »
06
آگهی تجدید مزایده عمومی فروش کلی واحدهای تجاری و اداری مجتمع ایران زمین متعلق به شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه امتیاز و هفته نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1394/12/08)چاپ خواهد شد. ادامه »
28
آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی سازمان آرامستان شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مزایده و مناقصه و روز‌نامه عطریاس روز شنبه مورخ (1394/12/01) چاپ خواهد شد. ادامه »
28
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات آرامستان شهرداری کلانشهر اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه کارون و هفته نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (01394/12/01) چاپ خواهد شد. ادامه »
24
آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت و روزنامه نوید روز یکشنبه مورخ (1394/11/25) چاپ خواهد شد. ادامه »
21
آگهی مزایده عمومی فروش کلی واحدهای تجاری و اداری مجتمع ایران زمین متعلق به شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت و هفته‌نامه آرمان‌جوان روز چهارشنبه مورخ (1394/11/21) چاپ شده است. ادامه »
15
آگهی مناقصه عمومی اجرای دیوارکشی، فنس‌کشی و نصب نرده
چکیده: این آگهی روز  شنبه مورخ (94/11/17) در روزنامه جمهوری اسلامی و هفته نامه وقایع استان چاپ می شود. ادامه »
13
آگهی مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از جایگاهCNG
چکیده: این آگهی روز  چهارشنبه مورخ (94/11/14) در روزنامه تعادل و هفته نامه شمس چاپ می شود. ادامه »
11
آگهی مزایده شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (94/11/12) در روزنامه تجارت و هفته نامه نامه امیر چاپ می شود. ادامه »
08
آگهی مزایده عمومی واگذاری 5 دستگاه خودروی سبک سازمان آرامستان شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه مناقصه و مزایده و روزنامه همشهری (داخلی) روز شنبه مورخ (1394/11/10) چاپ خواهد شد. ادامه »
20
آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری تعداد 15 واحد از غرفه های سه پایانه مسافربری به صورت اجاره
چکیده: آگهی مزایده عمومی در روز دوشنبه مورخ (94/10/21) در هفته نامه مجنون و روزنامه نوآوران چاپ خواهد شد ادامه »
20
«آگهی مرحله دوم مزایده عمومی تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه»
چکیده: آگهی مزایده عمومی در روز دوشنبه مورخ (94/10/21) در هفته نامه نامه امیر و روزنامه کائنات چاپ خواهد شد ادامه »
20
«آگهی مرحله سوم مزایده عمومی فروش 12 دستگاه اتوبوس از رده خارج سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه»
چکیده: آگهی مزایده عمومی در روز دوشنبه مورخ (94/10/21) در هفته نامه سرچشمه و روزنامه فناوران اطلاعات چاپ خواهد شد ادامه »
20
آگهی مناقصه عمومی احداث سوله مرکز میوه و تره بار شهرداری اراک کوی فاطمیه
چکیده: آگهی مناقصه عمومی روز دوشنبه (94/10/21) در هفته نامه مهتاب و روزنامه روزان چاپ خواهد شد ادامه »
15
(آگهی مزایده)
چکیده: آگهی مزایده در روز چهارشنبه مورخ (94/10/16) در روزنامه آسیا و هفته نامه آرمان جوان چاپ خواهد شد. ادامه »
10
آگهی تملک نوبت اول
چکیده: آگهی تملک نوبت اول در روز شنبه مورخ (94/10/12) در روزنامه عصراقتصاد و هفته نامه فرساد چاپ خواهد شد ادامه »
06
آگهی مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از جایگاهCNG
چکیده: آگهی مزایده عمومی در روز یکشنبه مورخ (94/10/6) در روزنامه کاروکارگر و روزنامه عصر رسانه چاپ خواهد شد. ادامه »
03
آگهی مزایده عمومی واگذاری 5 دستگاه خودرو سبک سازمان آرامستان شهرداری اراک
چکیده: آگهی مزایده در روز شنبه مورخ (94/10/5) در روزنامه افکار و هفته نامه عطر یاس چاپ خواهد شد ادامه »
01
آگهی مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ گلستان
چکیده: آگهی مزایده در روز چهارشنبه مورخ (94/10/2) در روزنامه رسالت و هفته نامه بهرنگ چاپ خواهد شد. ادامه »
29
آگهی مزایده عمومی واگذاری سرقفلی و فروش تعدادی از املاک شهرداری اراک
چکیده: آگهی مزایده عمومی در روز دوشنبه (94/9/30) در روزنامه همشهری ،روزنامه هدف و اقتصاد و هفته نامه صبح خمین چاپ خواهد شد ادامه »
26
آگهی مزایده عمومی واگذاری تعداد 17 واحد از غرفه های سه پایانه مسافربری به صورت اجاره
چکیده: آگهی مزایده در روزنامه صاحب قلم و هفته نامه عطریاس در تاریخ روز شنبه (94/9/28) چاپ خواهد شد. ادامه »
15
آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم
چکیده: آگهی تجدید مزایده عمومی روز دوشنبه (94/9/16) در روزنامه مناقصه مزایده و هفته نامه آرمان جوان چاپ خواهد شد ادامه »
12
سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری اراک( آگهی مناقصه عمومی)
چکیده: آگهی مناقصه در روز شنبه مورخ (94/9/14) در روزنامه ابتکار و هفته نامه امید استان چاپ خواهد شد ادامه »
12
آگهی مناقصه عمومی واگذاری اورهال و استاندارد سازی جایگاه CNG سازمان اتوبوسرانی اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روز شنبه مورخ (94/9/14) در روزنامه رسالت و هفته نامه عطریاس چاپ خواهد شد ادامه »
08
آگهی مزایده عمومی اجاره سطوح تبلیغاتی شامل ده عدد چهار وجهی
چکیده: آگهی مزایده در روزنامه وطن امروز و هفته نامه مجنون در روز دوشنبه تاریخ (94/9/9) چاپ خواهد شد ادامه »
25
آگهی مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم
چکیده: آگهی مزایده در روز سه شنبه 94/8/26 در روزنامه مناقصه مزایده و هفته نامه راوی چاپ خواهد شد ادامه »
25
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری مناطق (1) ، (2)، (3)و (5) شهرداری اراک
چکیده: آگهی مناقصه روز دوشنبه 94/8/25 در روزنامه جام جم و هفته نامه نامه امیر چاپ خواهد شد. ادامه »
25
((آگهی شرکت در مناقصه عمومی))
چکیده: آگهی مناقصه در روز دوشنبه 94/8/18 در روزنامه مناقصه مزایده ،هفته نامه ماهک،هفته نامه وقایع استان چاپ خواهد شد. ادامه »
23
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه روز یکشنبه 94/8/24 در روزنامه همشهری و رسالت چاپ خواهد شد ادامه »
19
آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی سازمان آرامستان شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روز سه شنبه 94/8/19 در روزنامه همشهری و روزنامه رسالت چاپ خواهد شد ادامه »
18
((آگهی مزایده عمومی سازمان اتوبوسرانی اراک))
چکیده: آگهی مزایده در روز دوشنبه 94/8/18 در روزنامه ابتکار و هفته نامه مهتاب چاپ می شود ادامه »
07
آگهی مزایده (نوبت سوم) سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ 94/08/9 در روزنامه مناقصه مزایده و هفته نامه عطریاس چاپ می شود. ادامه »
28
آگهی مزایده عمومی فروش پسماند خشک مرحله دوم
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ 94/07/29 در روزنامه ابتکار و هفته نامه بهرنگ چاپ خواهد شد. ادامه »
23
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ 94/07/25 در روزنامه ابتکار و هفته نامه وقایع استان چاپ می شود. ادامه »
19
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک
چکیده:  این آگهی  در روز دوشنبه 94/7/20 در روزنامه روزان و هفته نامه مجنون چاپ می شود. ادامه »
16
آگهی مناقصه عمومی طراحی، ساخت و نصب تابلو های راهنما مسیر سطح شهر اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه افکار شنبه ( 94/07/18) و روزنامه عطر یاس شنبه ( 94/7/18) چاپ خواهد شد. ادامه »
12
آگهی مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده دوشنبه ( 94/7/13) و هفته نامه نامه امیر دوشنبه ( 94/7/13) چاپ خواهد شد ادامه »
07
آگهی مزایده عمومی فروش پسماند خشک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز چهارشنبه مورخ (1394/07/8) و هفته نامه شمس روزچهارشنبه مورخ (1394/07/8) چاپ خواهد شد.   ادامه »
05
آگهی مزایده (نوبت دوم) سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز دو شنبه مورخ (1394/07/6) و هفته نامه نامه امیر روزدوشنبه مورخ (1394/07/6) چاپ خواهد شد. ادامه »
01
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک و سازمان خدمات موتوری
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز چهارشنبه مورخ (1394/07/1) و هفته نامه بهرنگ روز چهارشنبه مورخ (1394/07/1) چاپ خواهد شد. ادامه »
30
آگهی مناقصه های عمومی خرید سنگ مصنوعی و کف فرش بتنی
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه تجارت روز سه شنبه مورخ (1394/06/31) و هفته نامه چشم براه روزسه شنبه مورخ (1394/06/31) و هفته نامه صبح خمین  روزسه شنبه مورخ (1394/06/31) چاپ خواهد شد. ادامه »
23
(آگهی مزایده عمومی نوبت دوم)
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه راه مردم روز سه شنبه مورخ (1394/06/24) و هفته نامه عطریاس روزسه شنبه مورخ (1394/06/24) چاپ خواهد شد. ادامه »
21
آگهی مناقصه عمومی بیمه تکمیلی درمان کارکنان، جانبازان و فرزندان شهدا شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه نوید روز یکشنبه مورخ (1394/06/22) و روزنامه عصر اقتصاد روز یکشنبه مورخ (1394/06/22) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار شهرداری اراک (نوبت دوم)
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه صاحب قلم روز  شنبه مورخ (1394/06/21) و هفته نامه فرساد روزشنبه مورخ (1394/06/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
(مزایده عمومی نوبت دوم) سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه هدف و اقتصاد روز  شنبه مورخ (1394/06/21) و هفته نامه وقایع استان روزشنبه مورخ (1394/06/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
آگهی تجدید مناقصه عمومی اصلاح هندسی معابر شهری در سطح شهر اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده روز شنبه مورخ (1394/06/21) و هفته‌نامه عطریاس روزشنبه مورخ (1394/06/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
16
آگهی مناقصه های عمومی پارک ها و فضای سبز شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز سه شنبه مورخ (1394/06/17) و هفته نامه چشم براه روز سه شنبه مورخ (1394/06/17) چاپ خواهد شد. ادامه »
15
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه کارون روز دوشنبه مورخ (1394/06/16) و هفته نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1394/06/16) چاپ خواهد شد. ادامه »
12
آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه آفرینش روز شنبه مورخ (1394/06/14) و روزنامه عطریاس روز شنبه مورخ (1394/06/14) چاپ خواهد شد. ادامه »
10
آگهی مزایده های عمومی سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در هفته‌نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1394/06/11) و روزنامه رسالت روز چهارشنبه مورخ (1394/06/11) چاپ خواهد شد. ادامه »
09
آگهی مناقصه عمومی واگذاری صدور بیمه نامه های شخص ثالث خودروهای سبک و سنگین
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده روز سه شنبه مورخ (1394/06/10) و هفته نامه عطریاس روز سه شنبه مورخ (1394/06/10) چاپ خواهد شد. ادامه »
09
آگهی مناقصه عمومی (تهیه) خرید غذای پرسنل سازمان خدمات موتوری شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در هفته نامه راوی روز سه شنبه مورخ (1394/06/10) و روزنامه  ابتکار روز سه شنبه مورخ (1394/06/10) چاپ خواهد شد. ادامه »
09
 آگهی مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه همبستگی روز سه شنبه مورخ (1394/06/10) و هفته نامه فرساد روز سه شنبه مورخ (1394/06/10) چاپ خواهد شد. ادامه »
05
آگهی مزایده سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز شنبه مورخ (1394/06/7) و هفته نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1394/06/7) چاپ خواهد شد. ادامه »
03
آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی جهت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده روز چهارشنبه مورخ (1394/06/4) و هفته نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1394/06/4) چاپ خواهد شد. ادامه »
03
آگهی مزایده های عمومی سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه سایه روز چهارشنبه مورخ (1394/06/4) و روزنامه عطریاس روز چهارشنبه مورخ (1394/06/4) چاپ خواهد شد. ادامه »
03
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز چهارشنبه مورخ (1394/06/4) و هفته نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1394/06/4) چاپ خواهد شد. ادامه »
25
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز دوشنبه مورخ (1394/05/26) و هفته‌نامه صبح خمین روز دوشنبه مورخ (1394/05/26) چاپ خواهد شد. ادامه »
25
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری منطقه چهار شهر اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه جام جم روز دو شنبه مورخ (1394/05/26) و هفته نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1394/05/26) چاپ خواهد شد. ادامه »
18
آگهی مزایده عمومی
چکیده: آگهی مزایده در روزنامه مناقصه مزایده  روز دوشنبه  مورخ (1394/05/19) و هفته نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1394/05/19) چاپ خواهد شد ادامه »
06
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک
چکیده: آگهی مناقصه در روزنامه نامه عطریاس  روز سه شنبه  مورخ (1394/05/6) و روزنامه هدف اقتصاد روز سه شنبه مورخ (1394/05/6) چاپ خواهد شد ادامه »
29
فراخوان مسابقه نقاشی
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه نامه عطریاس  روز سه شنبه  مورخ (1394/04/30) و روزنامه همشهری روز سه شنبه مورخ (1394/04/4) چاپ خواهد شد ادامه »
15
آگهی مناقصه عمومی اصلاح هندسی معابر شهری در سطح شهر اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه نامه عطریاس  روز سه شنبه  مورخ (1394/04/16) و روزنامه رسالت روز سه شنبه مورخ (1394/04/16) چاپ خواهد شد ادامه »
08
آگهی مزایده سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه
چکیده: آگهی این مزایده در هفته نامه چشم براه  روز سه شنبه  مورخ (1394/04/9) و روزنامه ابتکار روز سه شنبه مورخ (1394/04/9) چاپ خواهد شد. ادامه »
07
آگهی مناقصه‌های عمومی خرید کف فرش بتنی و پیاده رو سازی در سطح مناطق شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در هفته نامه صور روز دوشنبه  مورخ (1394/04/8) و روزنامه افکار روز دوشنبه مورخ (1394/04/8) چاپ خواهد شد. ادامه »
07
(آگهی مزایده عمومی) سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت و هفته نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1394/04/8) چاپ خواهد شد. ادامه »
07
آگهی فراخوان سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه و مزایده و هفته نامه نامه امیر روز دو شنبه مورخ (1394/04/8) چاپ خواهد شد. ادامه »
04
آگهی تجدید مناقصه‌های عمومی تامین روشنایی پارک‌های شهر اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه فناوران اطلاعات و هفته نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1394/04/6) چاپ خواهد شد. ادامه »
02
 آگهی فراخوان جذب سرمایه‌گذاری شهرداری اراک (نوبت اول)
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه عطر یاس و روزنامه کائنات روز چهارشنبه مورخ (1394/04/3) چاپ خواهد شد. ادامه »
28
آگهی تملک نوبت دوم ( 30متری فوتبال)
چکیده: این آگهی در روزنامه عصر رسانه و هفته‌نامه امید استان روز شنبه مورخ (1394/03/30) چاپ خواهد شد. ادامه »
26
آگهی مناقصه‌های عمومی تامین روشنایی پارک‌های شهر اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه فناوران اطلاعات و روزنامه نوید روز چهارشنبه مورخ (1394/03/27) چاپ خواهد شد. ادامه »
26
آگهی مناقصه‌های عمومی خرید قطعات کف فرش بتنی
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه آفرینش و هفته‌نامه شمس  روز چهارشنبه مورخ (1394/03/27) چاپ خواهد شد. ادامه »
24
آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره‌برداری از مرکز معاینه فنی خودرو
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه مناقصه و مزایده و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1394/03/25) چاپ خواهد شد. ادامه »
24
آگهی مزایده عمومی سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه صاحب قلم و هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1394/03/25) چاپ خواهد شد. ادامه »
23
فراخوان دعوت به همکاری و مشارکت در پیاده‌سازی سامانه هوشمند دوچرخه شهری شهر اراک
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه رسالت و روزنامه مناقصه و مزایده روز یک‌شنبه مورخ (1394/03/24) چاپ خواهد شد. ادامه »
21
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم فراخوان دعوت به مناقصه خرید و نصب سامانه‌های هوشمند حمل و نقل مرکز مدیریت هوشمند ترافیک شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت و هفته‌نامه آرمان جوان روز ‌شنبه مورخ (1394/03/23) چاپ خواهد شد. ادامه »
21
آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) خرید و نصب سامانه‌های هوشمند حمل و نقل مرکز مدیریت هوشمند ترافیک شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه جام جم و روز‌نامه عطریاس روز شنبه مورخ (1394/03/23) چاپ خواهد شد. ادامه »
21
آگهی مناقصه واگذاری امور تایپ و تکثیر شهرداری اراک و مناطق به صورت حجمی
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مزایده مناقصه و روز‌نامه عطریاس روز شنبه مورخ (1394/03/23) چاپ خواهد شد. ادامه »
17
آگهی مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی سازمان خدمات موتوری شهرداری اراک
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه ابتکار و هفته‌نامه نامه امیر روز ‌دوشنبه مورخ (1394/03/18) چاپ شده است. ادامه »
17
فراخوان جذب سرمایه‌گذار جهت ساخت، تجهیز و بهره‌برداری از مجتمع تجاری- خدماتی- رفاهی هتل خیبر واقع در شهر صنعتی
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه جام جم و هفته‌نامه مجنون روز ‌دوشنبه مورخ (1394/03/18) چاپ شده است. ادامه »
17
آگهی تمدید فراخوان شناسائی پیمانکار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه رسالت و هفته‌نامه سرچشمه روز ‌دوشنبه مورخ (1394/03/18) چاپ شده است. ادامه »
17
آگهی مناقصه عمومی احداث مجتمع 12 واحدی شهید فردین‌پور
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1394/03/18) چاپ شده است. ادامه »
12
آگهی مناقصه خرید و نصب سامانه‌های هوشمند حمل و نقل مرکز مدیریت هوشمند ترافیک شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز سه‌شنبه مورخ (1394/03/12) چاپ شده است. ادامه »
12
آگهی مناقصه عمومی خرید و نصب سامانه‌های هوشمند حمل و نقل مرکز مدیریت هوشمند ترافیک شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه جام جم روز سه‌شنبه مورخ (1394/03/12) چاپ شده است. ادامه »
10
فراخوان جذب سرمایه‌گذار جهت ساخت، تجهیز و بهره‌برداری از مجتمع خدماتی- رفاهی واقع در آرامستان اراک
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه جام‌جم، روزنامه مناقصه و مزایده و هفته‌نامه سرچشمه روز ‌دوشنبه مورخ (1394/03/11) چاپ شده است. ادامه »
05
آگهی مناقصه عمومی (مرحله دوم) فراخوان دعوت به مناقصه طرح و اجرای ساختمان مرکز مدیریت هوشمند ترافیک شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت و هفته‌نامه شمس (1394/03/06)چاپ شده است. ادامه »
04
آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) فراخوان دعوت به مناقصه طرح و اجرای ساختمان مرکز مدیریت هوشمندترافیک شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز یکشنبه مورخ (1394/03/03) چاپ شده است. ادامه »
03
آگهی مناقصه‌های عمومی جدولگذاری در سطح مناطق شهر اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده و هفته‌نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1394/03/04) چاپ شده است. ادامه »
31
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه مناقصه مزایده روز شنبه مورخ (1394/03/02)، هفته‌نامه آرمان جوان روز شنبه مورخ (1394/03/02) و هفته‌نامه نسیم روز شنبه مورخ (1394/03/02) چاپ شده است. ادامه »
24
آگهی تملک نوبت دوم (خیابان شهداء)
چکیده: این آگهی در روزنامه عطریاس و روزنامه مناقصه مزایده روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) چاپ شده است. ادامه »
24
آگهی تملک نوبت دوم (خیابان میثم)
چکیده: این آگهی در روزنامه مناقصه مزایده و هفته‌نامه آفتاب مرکزی روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) چاپ شده است. ادامه »
24
آگهی تملک نوبت دوم (خیابان شریعتی)
چکیده: این آگهی در روزنامه عطریاس و روزنامه رسالت روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) چاپ شده است. ادامه »
24
آگهی تملک نوبت دوم (ادامه خیابان شهید ادبجو از خیابان قائم مقام فراهانی تا خیابان شهداء)
چکیده: این آگهی در روزنامه عطریاس و روزنامه ابتکار روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) چاپ شده است. ادامه »
24
آگهی تملک نوبت دوم (خیابان عدالت (عضد))
چکیده: این آگهی در روزنامه آفتاب مرکزی و روزنامه رسالت روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) چاپ شده است. ادامه »
24
آگهی تملک نوبت دوم (ادامه خیابان سید الشهداء تا خیابان دانشگاه)
چکیده: این آگهی در روزنامه عصر رسانه روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) چاپ شده است. ادامه »
24
آگهی تملک نوبت اول ( 30متری فوتبال)
چکیده: این آگهی در روزنامه عطریاس و روزنامه ابتکار روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) چاپ شده است. ادامه »
20
فراخوان دعوت به مناقصه طرح معماری و اجرای فضای داخلی و سردرب ساختمان مرکز مدیریت هوشمند ترافیک شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه جام جم، هفته‌نامه مجنون و هفته‌نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1394/02/21) چاپ شده است. ادامه »
19
آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره‌برداری از مرکز معاینه فنی خودرو
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه فناوران اطلاعات و هفته‌نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1394/02/20) چاپ شده است. ادامه »
19
آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره‌برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه عطریاس، روزنامه رسالت و هفته‌نامه آرمان جوان روز شنبه مورخ (1394/02/19) چاپ شده است. ادامه »
06
آگهی تملک (نوبت اول) ادامه خیابان سیدالشهداء تا خیابان دانشگاه
چکیده: این آگهی در روزنامه تفاهم و هفته نامه صبح خمین روز دو‌شنبه مورخ (1394/02/07) چاپ شده است. ادامه »
06
آگهی تملک نوبت اول خیابان میثم
چکیده: این آگهی در روزنامه کیهان و هفته‌نامه سرچشمه روز دو‌شنبه مورخ (1394/02/07) چاپ شده است. ادامه »
06
آگهی تملک نوبت اول خیابان ادبجو
چکیده: این آگهی در روزنامه مناقصه و مزایده و هفته‌نامه مجنون روز دو‌شنبه مورخ (1394/02/07) چاپ شده است. ادامه »
06
آگهی تملک نوبت اول خیابان عدالت (عضد)
چکیده: این آگهی در روزنامه صاحب قلم و هفته نامه صور روز دو‌شنبه مورخ (1394/02/07) چاپ شده است. ادامه »
06
آگهی تملک نوبت اول خیابان شهداء
چکیده: این آگهی در روزنامه جمهوری و هفته نامه مهتاب روز دو‌شنبه مورخ (1394/02/07) چاپ شده است. ادامه »
06
آگهی تملک (نوبت اول) خیابان شریعتی
چکیده: این آگهی در روزنامه سایه و هفته‌نامه نامه امیر روز دو‌شنبه مورخ (1394/02/07) چاپ شده است. ادامه »
06
آگهی تجدید مزایده عمومی (نوبت دوم) مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی سازه‌های تبلیغاتی شامل سه مجموعه (پک) تبلیغاتی
چکیده: آگهی این مزایده در هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1394/02/06) چاپ شده است. ادامه »
30
آگهی فراخوان عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کلانشهر اراک
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه مزایده و مناقصه و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1394/01/31) چاپ شده است. ادامه »
30
آگهی تجدید مزایده عمومی مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی سازه‌های تبلیغاتی شامل سه مجموعه (پک) تبلیغاتی
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت و هفته‌نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1394/01/31) چاپ شده است. ادامه »
25
آگهی مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره‌برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت، هفته‌نامه آرمان جوان و هفته‌نامه امین روز شنبه مورخ (1394/01/29) چاپ شده است. ادامه »
20
آگهی مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره‌برداری از مرکز معاینه فنی خودرو
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه ابتکار و هفته‌نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1394/01/22) چاپ شده است. ادامه »
16
آگهی تجدید مزایده عمومی (نوبت دوم) مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی سازه‌های تبلیغاتی شامل پنج مجموعه (پک) تبلیغاتی
چکیده: آگهی این مزایده در هفته‌نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1394/01/17) چاپ شده است. ادامه »
16
آگهی مناقصه عمومی انجام امور عمرانی و تعمیراتی سطح شهر اراک در سال 94
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت و هفته‌نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (11394/01/17) چاپ شده است. ادامه »
16
آگهی مناقصه عمومی احداث شبکه آبرسانی و آبیاری تحت فشار و شبکه برق‌رسانی و تجهیز چاه آب جنگل‌های اراضی چقاء
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه صاحب قلم و هفته‌نامه صور روز دو‌‌شنبه مورخ (1394/01/17)چاپ شده است.  ادامه »
20
فراخوان سازمان حمل و نقل و ترافیک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت و هفته‌نامه آوای خمین روز ‌پنج‌شنبه مورخ (1393/12/21) چاپ شده است.  ادامه »
18
آگهی مناقصه عمومی احداث شبکه آبرسانی و آبیاری تحت فشار و شبکه برق‌رسانی و تجهیز چاه آب جنگل‌های اراضی چقاء
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه صاحب قلم و هفته‌نامه شمس روز ‌سه‌شنبه مورخ (1393/12/19) چاپ شده است.  ادامه »
18
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه سایه و هفته‌نامه چشم براه روز سه‌شنبه مورخ (1393/12/19) چاپ شده است.  ادامه »
18
آگهی مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری مجتمع خاتم، گلستان و تجاریهای جنب بانک پارسیان در خیابان امام (ره) شهرداری اراک بصورت نقد و اقساط
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه جام جم و روزنامه عطریاس روز سه‌شنبه مورخ (1393/12/19) چاپ شده است.  ادامه »
10
آگهی مزایده عمومی مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی سازه‌های تبلیغاتی شامل شش مجموعه (پک) تبلیغاتی
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه جام جم، هفته‌نامه مجنون و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1393/12/11)چاپ شده است. ادامه »
07
آگهی مزایده سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت و هفته‌نامه وقایع استان روز ‌شنبه مورخ (1393/12/09) چاپ شده است.  ادامه »
02
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت، هفته‌نامه سرچشمه و هفته‌نامه نامه امیر روز دو‌شنبه مورخ (1393/12/04) چاپ شده است. ادامه »
27
«آگهی تملک املاک مورد مسیری خیابان شهداء» نوبت دوم
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته نامه شمس روز سه‌شنبه مورخ (1393/11/28) چاپ شده است. ادامه »
15
آگهی مزایده عمومی اجاره 6 عدد جایگاه‌های سوخت CNG
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت و هفته‌نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1393/11/18) چاپ شده است. ادامه »
11
«آگهی تملک املاک مورد مسیری خیابان شهداء»
چکیده: این آگهی در روزنامه مناقصه و مزایده و هفته نامه نوید روز یکشنبه مورخ (1393/11/12) چاپ شده است. ادامه »
05
آگهی مزایده (نوبت دوم) سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه نوید، روزنامه رسالت و هفته‌نامه آوای خمین روز ‌یکشنبه مورخ (1393/11/05) چاپ شده است. ادامه »
22
فراخوان سرمایه‌گذاری ساخت، تکمیل و راه اندازی مجتمع خدماتی- رفاهی واقع در آرامستان اراک
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه همشهری، روزنامه مزایده و مناقصه، هفته‌نامه صبوح و هفته‌نامه وقایع استان روز ‌شنبه مورخ (1393/10/27) چاپ شده است. ادامه »
20
آگهی فراخوان مشارکت در طراحی، ساخت، نصب و نگهداری تعدادی پل‌های عابر پیاده
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه رسالت و هفته نامه آوای خمین روز یکشنبه مورخ (1393/10/21) چاپ شده است. ادامه »
20
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور روابط عمومی شهرداری اراک بصورت حجمی
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مزایده و مناقصه، هفته‌نامه نامه امیر و هفته‌نامه مجنون روز یکشنبه مورخ (1393/10/21) چاپ شده است. ادامه »
18
آگهی مزایده عمومی فروش تعدادی از واحدهای تجاری مجتمع خاتم، گلستان و تجاریهای جنب بانک پارسیان در خیابان امام خمینی (ره) شهرداری اراک بصورت نقد و اقساط
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه جام جم، روزنامه همشهری، روزنامه مزایده و مناقصه و روزنامه عطریاس روز شنبه مورخ (1393/10/20) چاپ شده است. ادامه »
16
آگهی مزایده سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت، روزنامه نوید و هفته‌نامه آوای خمین روز چهارشنبه مورخ (1393/10/17) چاپ شده است. ادامه »
14
آگهی مزایده عمومی اجاره 9 عدد جایگاه‌های سوخت CNG
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه مناقصه مزایده، هفته‌نامه سرچشمه و هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1393/10/15) چاپ شده است. ادامه »
08
آگهی مناقصه عمومی احداث حوض و آبنمای پارک ملت اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت، هفته‌نامه راوی و هفته‌نامه چشم براه روز سه‌شنبه مورخ (1393/10/09) چاپ شده است. ادامه »
19
آگهی مناقصه عمومی اجرای سردرب و فضای ورودی مرکز مدیریت هوشمند ترافیک شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت، هفته‌نامه وقایع استان و هفته‌نامه امیداستان روز یکشنبه مورخ (1393/09/23) چاپ شده است. ادامه »
17
"فراخوان طرح مطالعاتی" سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک
چکیده:  آگهی این فراخوان در روزنامه رسالت، هفته‌نامه شمس و هفته‌نامه صبح خمین روز سه‌شنبه مورخ (1393/09/18) چاپ شده است. ادامه »
03
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده و هفته‌نامه آرمان‌خواه روز سه‌شنبه مورخ (1393/09/04) چاپ شده است. ادامه »
03
آگهی مناقصه عمومی سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت، هفته‌نامه شمس و هفته‌نامه چشم براه روز سه‌شنبه مورخ (1393/09/04) چاپ شده است. ادامه »
18
آگهی شرکت در مناقصه عمومی سازمان پارک‌ها و فضای سبز
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده، هفته‌نامه سرچشمه و هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1393/08/19) چاپ شده است. ادامه »
05
آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت امور اداری و اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه صاحب قلم و هفته‌نامه شمس روز سه‌شنبه مورخ (1393/08/06) چاپ شده است. ادامه »
05
آگهی مزایده عمومی سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه ابتکار و هفته‌نامه آئینه اشتغال روز سه‌شنبه مورخ (1393/08/06) چاپ شده است. ادامه »
01
آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی اداره روابط عمومی
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت، روزنامه مزایده مناقصه و هفته‌نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1393/08/03) چاپ شده است. ادامه »
28
آگهی مناقصه عمومی سازمان اتوبوسرانی
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه جام‌جم و هفته‌نامه شمس روز سه‌شنبه مورخ (1393/07/29) چاپ شده است. ادامه »
27
آگهی مناقصه عمومی احداث بازارچه میوه و تره‌بار کوی رضوی
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده، هفته‌نامه مجنون و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1393/07/28) چاپ شده است. ادامه »
20
آگهی مزایده عمومی سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه
چکیده: آگهی این مزایده در روز‌نامه نوید و هفته‌نامه چشم براه روز سه‌شنبه مورخ (1393/07/22) چاپ شده است. ادامه »
19
فراخوان جذب سرمایه‌گذار جهت ساخت پروژه آفتاب واقع در میدان شهداء اراک
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه جام‌جم، هفته نامه صبح خمین و هفته‌نامه شمس روز سه‌شنبه مورخ (1393/07/22) چاپ شده است. ادامه »
16
آگهی مناقصه عمومی واحد امانی شهرداری
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه کارون، روزنامه نوید و روزنامه ابتکار روز پنج‌شنبه مورخ (1393/07/17) چاپ شده است. ادامه »
14
آگهی فراخوان مشارکت در طراحی، احداث، ساخت، نصب و نگهداری از پل‌های عابر پیاده شامل 2پل مکانیزه و 13 پل غیرمکانیزه
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه جام‌جم، روزنامه رسالت و هفته نامه شمس روز سه‌شنبه مورخ (1393/07/15) چاپ شده است. ادامه »
12
آگهی مناقصه عمومی احداث تصفیه خانه پسآب کشتارگاه صنعتی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت، روزنامه صاحب قلم و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1393/07/14) چاپ شده است. ادامه »
عملیات: