گروه کتابهای نشریات و پژوهشها
لیست نشریات وپژوهشها

ردیف

نام کتاب

نام نویسنده

توضیحات

1

مجله بانک مرکزی

 

 

2

خلاقیت شناسی وکارآفرینی

سیدمهدی گلستان هاشمی

 

3

میدان وفضای شهری

 

ماهنامه شهرداریها آذر1383

4

مدیریت ریسک

 

فصلنامه تخصصی آسیا

5

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

 

ویژه نامه دانشگاه

6

پروژه مکانیزاسیون خدمات شهری

 

آگهی نامه خدمات شهری

7

بولتن علمی

پژوهشکده اقلیم شناسی

 

8

وب وفناوری اطلاعات

 

ماهنامکه آموزشی

9

شرکت خطوط لوله مخابرات نفت ایران منطقه مرکزی

روابط عمومی منطقه مرکزی

 

10

ویژه نامه سیمان

 

ماهنامه ساختمان

11

بازرگانی خارجی

 

فصلنامه اتاق بازرگانی اراک

12

جذب سرمایه های خارجی

ویژه نامه اتاق بازرگانی

 

13

ضرورت تاسیس بانک سرمایه گذاری فرادولتی

ویژه نامه اتاق بازرگانی

 

14

مکانیزاسیون خدمات شهری

 

ویژه نامه

15

فصلنامه نظام مهندسی

کشاورزی ومنابع طبیعی

 

تابستان 1384

16

فصلنامه نظام مهندسی

کشاورزی ومنابع طبیعی

 

پاییز 1384

17

مدیریت،اشتغال،توسعه پایدار

 

پاییز وزمستان 1385

18

فصلنامه اقتصاد مسکن

 

تابستان 1385

19

فصلنامه مهاب قدس

 

زمستان 1385

20

فصلنامه حسابداری رسمی

 

پاییز وزمستان 1385

21

ماهنامه شوراها

 

آبان 1385

22

ماهنامه شوراها

 

مهر 14386

23

نشریه انجمن صنفی مهندسان

مشاورمعمار وشهرساز

 

خرداد 1386

24

نمایشگاه

 

ضمیمه ماهنامه

شهرداریها (دی 1390)

25

فصلنامه مدیریت پسماند

 

بهار1391

26

ماهنامه شهرداریها

 

دی 1390

27

ماهنامه شهرداریها

 

بهمن 1390

28

ماهنامه شهرداریها

 

اسفند 1390

29

مبانی نظری وفرآیند طراحی شهری

جهانشاه پاکزاد

 

30

ماهنامه شهرداریها

 

 

31

فصلنامه فرهنگ ایمنی

 

بهار1391

32

فصلنامه فرهنگ ایمنی

 

بهار1389

33

فصلنامه فرهنگ ایمنی

 

بهار 1388

34

فصلنامه فرهنگ ایمنی

 

پاییز 1390

35

تعرفه عوارض وبهای خدمات شهرداری اراک

 

سال 1389

36

تعرفه عوارض وبهای خدمات شهرداری اراک

 

سال 1388

37

ماهنامه آموزشی ،اطلاع رسانی

سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

 

خرداد وتیر 1380

38

ماهنامه خدمات شهری

 

دی 1388

39

نشریه داخلی انجمن بتن ایران

 

پاییز 1387

40

ماهنامه خدمات شهری

 

فروردین 1389

41

فصلنامه مهاب قدس

 

زمستان 1387

42

نشریه داخلی انجمن بتن ایران

 

بهار 1388

43

ماهنامه خدمات شهری

 

دی 1388

44

سیمای دانشگاه جامع علمی

کاربردی ویژه استان مرکزی

 

فروردین 1388

45

فصلنامه اتاق بازرگانی اراک

 

تابستان 1387

46

ماهنامه شهرداریها

 

مهر 1390

47

تالیف هزینه فایده

ای . جی . میشان

ترجمه احمد وصال

48

گودبرداری وایمن سازی

مهندسان مشاور اینترکان

 

49

کتاب تونل ایران

شرکت نشر فن آریا

 

50

بررسی تحولات اقتصادی کشور

اداره بررسی های اقتصادی

 

51

گزارش اقتصادی وترازنامه سال1371بانک مرکزی

اداره بررسی های اقتصادی

 

52

گزارش اقتصادی وترازنامه سال1370بانک مرکزی

اداره بررسی های اقتصادی

 

53

سازمان ثبت احوال کشوراز 65تا 71

سازمان ثبت احوال

 

54

بررسی نحوه شکل گیری وتاریخچه

اقلیت های دینی درسال1357تا1391شمسی

علی آقابابا

 

55

بودجه شهرداری ومدیریت بودجه درشهرداری های ایران

پورهنگ بهرامی

 

56

طرح توجیهی_اقتصادی بافت فرسوده شمال ادبجو

شهرداری اراک

سال 1387

57

حمل مسافرازدروازه مشهدوکمبودهای موجود

سید حسین جعفری

 

58

خلاصه مقالات(پس انداز_انبوه سازی_کوچک سازی

سازمان مسکن وشهرسازی

 

59

حماسه بازسازی شهر

حسینعلی نادری

 

60

راهنمای وصول عوارض شهرداری کاشان

روابط عمومی شهرداری کاشان

 

61

کنترل ترتفیک درعملیات اجرایی

شهرداری تهران

 

62

بررسی منابع درآمدی شهرداری های استان بوشهر

رحیم جمالی

 

63

مقررات ملی ساختمانی ایران

دفترنظامات مهندسی

 

64

رویکردهای عمران شهری،روستایی و

منطقه ای برنامه پنج ساله  سوم توسعه

جابر پارسایی

 

65

قوانین ومقررات مربوط به انتخابات ایران

جهانگیر منصور

 

66

گزارش عملکرد دوره ششم دوره تحول

روابط عمومی وانتشارات اتاق بازرگانی

 

67

قانون تشکیلات ،وظایف و

انتخابات شوراهای اسلامی کشور

معاونت پژوهش،تدوین

وتنقیح قوانین ومقررات

 

68

ضرورت استفاده ازسیستم های حمل ونقل

هوشمند(ITS)درشهرالکترونیک

محبوبه ملک نیا

 

69

شاخص هاومعیارهایارزیابی طرح جامع تهران

مرکزمطالعات وبرنامه ریزی شهرتهران

 

70

بررسی تطبیقی طرح هاوبرنامه های فضای

سبزکلانشهرتهران وشهر گوانژوچین

مرکزمطالعات وبرنامه ریزی شهرتهران

 

71

راهنما ونحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع

درسازمان اموراقتصادی ودارایی استان مرکزی

وزارت اموراقصادی ودارایی

 

72

طرح طبقه بندی مشاغل کارگری

شهرداریهاوسازمانهای وابسته

اداره کل امور شوراهای

اسلامی شهر وشهرداریها

 

73

اطلاعات مربوط به فضای سبز شهر اراک

رضا صیادحق شمار

 

74

گزارش عملکرد شهرداری اصفهان در سال1382

 

 

75

نگاهی به عملکرد شهرداری سمنان در1378_1381

شهرداری سمنان

 

76

گزارش عملکردشورای برنامه ریزی و

توسعه استان مرکزی در سال 1388

ناهید لطفی

 

77

گزارش عملکردشورای برنامه ریزی و

توسعه استان مرکزی در سال 1387

ناهید لطفی

 

78

بانک اطلاعات مؤسسات ومراکز

خدمات اجتماعی استان مرکزی

سازمان بهزیستی کشور

 

79

اهم فعالیت های سازمان فرهنگی،

ورزشی شهرداری اراک

سازمان فرهنگی ورزشی

شهرداری اراک

2جلد

80

شناسایی وضعیت وابعادهویت اجتماعی

شهروندان تهرانی وراه های ارتقای آن

مرکز مطالعات وبرنامه ریزی

شهر تهران

 

81

نحوه واگذاری خطوطBRTبه بخش خصوصی

مرکز مطالعات وبرنامه ریزی

شهر تهران

3جلد

82

مفاهیم زیست محیطی دربرنامه ریزی و

مدیریت راهبردی حوزه آبخیزشهری

مرکز مطالعات وبرنامه ریزی

شهر تهران

3جلد

83

سند تحول بنیادین آموزش و|رورشآذر1390

شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

84

پدافند غیر عامل

هوشنگ بازوند

 

85

علت یابی حلقه مفقود چرخه

مدیریت بحران زلزله 2011ژاپن

هوشنگ بازوند

 

86

گزارش پنجمین کاگاه علمی کاربردی مدیریت

پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی

معاونت اجتماعی وپیشگیری

ازوقوع جرم

دی 1390

87

گزارش پدومین کاگاه علمی کاربردی مدیریت

پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی

معاونت اجتماعی وپیشگیری

ازوقوع جرم

تیر1390

88

گزارش هفتمین کاگاه علمی کاربردی مدیریت

پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی

معاونت اجتماعی وپیشگیری

ازوقوع جرم

خرداد1390

 

جستجو در اخبار و مقالات
تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین