نظر سنجی طرح هر خانه یک درخت
شهروندان محترم اراکی خواهشمند است با مشارکت در نظرسنجی طرح هر خانه یک درخت (باانتخاب نوع درخت،درخت مثمر وغیر مثمر )مجموعه شهرداری اراک را در اجرای طرح مذکور که در راستای توسعه فضای سبز شهری انجام میشود یاری فرمایید.


ثبت نظر  مشاهده نتایج
اخبار
HtmlNoArticles
 
 
 
baner
هرخانه یک درخت
Text/HTML
a