تقاطع غیرهمسطح امیرکبیر

 

 

تقاطع غیرهم‌سطح امیرکبیر

نوع پل: زیرگذر

آدرس: میدان فراهان

دهانه عرشه هر زیرگذر: 5/26 متر

طول زیرگذر: 1150 متر

ماکزیمم ارتفاع: 6 متر

خاکبرداری 3020 مترمکعب

آرماتور بندی 1/100/000 کیلوگرم

بتن ریزی 9560 مترمکعب

قالب‌بندی 11450 مترمربع

با پیشرفت 100 ٪

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین