گروه کتابهای مرجع
لیست کتابهای مرجع

ردیف

نام کتاب

نام نویسنده

توضیحات

1

دائرۀالمعارف بزرگ اسلامی

آل رشید_ابن ازرق

جلددوم(2جلد)

2

دائرۀالمعارف بزرگ اسلامی

آل رشید_ابن ازرق

جلدسوم

3

دائرۀالمعارف بزرگ اسلامی

آل رشید_ابن ازرق

جلدچهارم

4

تاریخ هیجده ساله آذربایجان

احمدکسروی

2جلد

5

تاریخ مشروطیت

احمدکسروی

2جلد

6

تاریخ ادبیات در ایران

دکترذبیح الله صفا

جلد اول

7

تاریخ ادبیات در ایران

دکترذبیح الله صفا

جلددوم

8

تاریخ ادبیات در ایران

دکترذبیح الله صفا

جلدسوم 1

9

تاریخ ادبیات در ایران

دکترذبیح الله صفا

جلدسوم 2

10

تاریخ ادبیات در ایران

دکترذبیح الله صفا

جلدچهارم

11

تاریخ ادبیات در ایران

دکترذبیح الله صفا

جلدپنجم 1

12

تاریخ ادبیات در ایران

دکترذبیح الله صفا

جلدپنجم 2

13

تاریخ ادبیات در ایران

دکترذبیح الله صفا

جلدپنجم 3

14

فرهنگ سازها

حسینعلی ملاح

 

15

دایرۀ المعارف موسیقی کهن ایران

مهران پورمندان

 

16

محمد(ص)خاتم پیامبران

بقلم جمعی ازنویسندگان

جلد اول(2جلد)

17

محمد(ص)خاتم پیامبران

بقلم جمعی ازنویسندگان

جلددوم(2جلد)

18

بحث دراثاروافکار حافظ

دکترقاسم غنی

تاریخ عصرحافظ

19

بحث دراثاروافکار حافظ

دکترقاسم غنی

تاریخ تصوف اسلام

20

شرح اصتلاحات تصوف

دکترسیدصادق گوهرپن

جلد1 و2

21

شرح اصتلاحات تصوف

دکترسیدصادق گوهرپن

جلد3 و4

22

شرح حال رجال ایران

مهدی بامداد

جلد1

23

شرح حال رجال ایران

مهدی بامداد

جلد4

24

شرح حال رجال ایران

مهدی بامداد

جلد5

25

شرح حال رجال ایران

مهدی بامداد

جلد6

26

تاریخچه نقدوبررسی وهابی ها

سیدابراهیم سیدعلوی

 

27

خلیفه نامدار(هارون الرشید)

بهرام افراسیابی

 

28

دیوان انوری

پرویزبابایی

 

29

ازصبا تا نیما

یحیی آرین پور

 

30

ازنیما تا روزگارما

یحیی آرین پور

 

31

امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار

اکبرهاشمی رفسنجانی

 

32

شرح چهل حدیث

امام خمینی(ره)

 

33

خلاصه زندگینامه علمی دانشمندان

 

زیرنظراحمدبیزشک

34

فرهنگ آکسفورد ادونس لرنر

 

 

35

فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی

عباس آریانپورکاشانی

جلد2

36

فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی

عباس آریانپورکاشانی

جلد3

37

فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی

عباس آریانپورکاشانی

جلد4

38

فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی

عباس آریانپورکاشانی

جلد5

39

oxford thesaurus

 

فرهنگ لغت

40

رستم واسفندیار

بهرام داهیم

 

41

دیوان کامل خواجوی کرمانی

سعید قانعی

 

42

تاریخ بلعمی

ابوجعفرمحمدبن جریرطبری

 

43

دائرۀالمعارف بزرگ اسلامی

آب-آل داوود

جلد اول

44

دائرۀالمعارف بزرگ اسلامی

ابن میمون_ابوالغرقلانسی

جلد5

45

دائرۀالمعارف بزرگ اسلامی

ابوعزه_احمدبن عبدالملک

جلد6

46

فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمۀ المجد

انتشارات اسلام تهران

جلد1

47

فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمۀ المجد

انتشارات اسلام تهران

جلد2

48

شاهنامه فردوسی

 

جلد اول(2جلد)

49

شاهنامه فردوسی

 

جلد2(2جلد)

50

شاهنامه فردوسی

 

جلد3(2جلد)

51

شاهنامه فردوسی

 

جلد4(2جلد)

52

شاهنامه فردوسی

 

جلد5(2جلد)

53

شاهنامه فردوسی

 

جلد6

54

شاهنامه فردوسی

 

جلد7(2جلد)

55

شاهنامه فردوسی

 

دیباچه(2جلد)

56

شاهنامه فردوسی

به تصحیح ژول مول

کتاب چهارم جلد6و7

57

شاهنامه فردوسی

به تصحیح ژول مول

کتاب سوم جلد4و5

58

شاهنامه فردوسی

به تصحیح ژول مول

کتاب دوم جلد2و3

59

دیوان خواجه شمس الدین محمدحافظ شیرازی

 

2جلد

60

مثنوی معنوی

جلاالدین محمدمولوی

2جلد

61

دیوان خاقانی شروانی

جهانگیر منصور

 

62

برهان قاطع

محمدحسین بن خلف تبریزی

جلد1

63

برهان قاطع

محمدحسین بن خلف تبریزی

جلد2

64

برهان قاطع

محمدحسین بن خلف تبریزی

جلد3

65

برهان قاطع

محمدحسین بن خلف تبریزی

جلد4

66

برهان قاطع

محمدحسین بن خلف تبریزی

جلد5

67

عارف قزوینی

مهدی نورمحمدی

 

68

کلیات اقبال لاهوری

اکبربهداروند

 

69

دیوان شاه نعمت الله ولی

 

با مقدمه سعید نفیسی

70

دلیران شوش

شاپورآرین نژاد

جلد1

71

دلیران شوش

شاپورآرین نژاد

جلد2

72

شاهکار

رحیم معینی کرمانشاهی

 

73

مجموعه آثاراستادنظام وفا

عبدالله مسعودی

بخش دوم

74

داستان خسرو و شیرین

عبدالمحمدآینی

2جلد

75

رازشهرت صادق هدایت

محمدرضا سرشار

 

76

هشت الهفت

باستانی پاریزی

 

77

فرهنگ لغت واصتلاحات اشعارفرخی یزدی

غلامرضا محمدی

 

78

مدارصفردرجه

احمد محمود

جلد1

79

مدارصفردرجه

احمد محمود

جلد2

80

مدارصفردرجه

احمد محمود

جلد3

81

دیوان کامل شمس تبریزی

استادبدیع الزمان فروزانفر

 

82

چهارمقاله

محمد قزوینی

 

83

دلاوران پارت

کریم علیزاده

 

84

امپراتریس وندیمه اش

رونالدهینگی

ترجمه میترا معتضد

85

بابک

جلال برگشاد

ترجمه رحیم رئیس نیا ورضا انزابی نژاد

86

آئینه آفرینش

 

سروده هوشنگ ترابی

 

جستجو در اخبار و مقالات
تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین