شهرداری منطقه 4 اراک


25

خیابان های مناطق یک ، سه و پنج پاکسازی و نظافت شد

خیابان های مناطق یک ، سه  و پنج پاکسازی و نظافت شد
از تاریخ یازدهم خرداد ماه سال جاری به همت ناظرین و پاکبانان سازمان مدیریت پسماند و با استفاده از دستگاه های مکانیزه، هر روز از ساعت ۶ تا ۸ صبح یکی از محلات شهر به صورت جهادی پاکسازی و شستشو می شود.
شهرک امین و محدوده ایستگاه میانی نخاله های ساختمانی منطقه یک اراک پاکسازی و نظافت شدند
خیابان های شهدای صنایع و موزه منطقه پنج اراک اراک پاکسازی و با بکار گیری ۲۵ نیروی انسانی، یک دستگاه واترجت، یک دستگاه ماشین مجهز به پرس و یک دستگاه بلوار شوی و یک دستگاه جارو مکانیزه، پاکسازی و شستشو شد.

امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (26)
کد خبر: 13369