شهرداری منطقه 4 اراک


12

آسفالت معابر منطقه 3

آسفالت معابر منطقه 3

علی طهماسبی مدیرمنطقه سه شهرداری اراک گفت: با توجه به اینکه معابر سطح منطقه به علت کندمانهای شرکت آب و فاضلاب دچارآسیب گردیده و مشکلاتی را برای تردد شهروندان ساکن در کوی شهدای صفری، کرهرود و سنجان در هنگام ریزش نزولات آسمانی و جاری شدن آبهای سطحی به همراه داشت؛ بر همین اساس اولویت اول در خصوص عملیات اجرائی؛ به آسفالت و ترمیم معابر اختصاص یافت. همچنین خیابان کنار رودخانه کرهرود نیز فاقدآسفالت بود که در این حین تحت پوشش قرار گرفت و امیدواریم تا پایان سال ازکلیه معابر سطح منطقه رفع نقص گردد.

امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (39)
کد خبر: 9223