شهرداری اراک


02

آموزش جشنواره هنر استفاده از دور ریختنی ها در 10 مدرسه ناحیه 2

آموزش جشنواره هنر استفاده از دور ریختنی ها در 10 مدرسه ناحیه 2
به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اراک، آموزش دانش آموزان 10 مدرسه ناحیه 2 در جشنواره هنر استفاده از دور ریختنی ها انجام گرفت.
سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری با ذکر این خبر افزود: این جشنواره با همکاری سازمان مدیریت پسماند و آموزش و پرورش ناحیه 1 و 2 برگزار خواهد شد. وی افزود: از بین 40 مدرسه شرکت کننده در جشنواره 10 مدرسه ناحیه 2 آموزش پرورش درخواست آموزش داده بودند که این امر توسط دو تن از کارشناسان سازمان پسماند صورت پذیرفت.

عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (93)
کد خبر: 12141