شهرداری اراک


04

فعالیت باشگاه شهرداری اراک از یک ماه دیگر آغاز می شود

فعالیت باشگاه شهرداری اراک از یک ماه دیگر آغاز می شود
محمد عسگری مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اراک خبر داد: با تغییر اساسنامه و انجام فرآیندهای اداری، فعالیت این باشگاه تا یک ماه دیگر آغاز می شود.
وی با اشاره به این که فعالیت باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اراک پس از 2 سال و نیم وقفه، بر اساس مصوبه شورای تامین استان مرکزی آغاز می شود، ادامه داد: اساسنامه فعالیت باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اراک اصلاح و به تایید شورای اسلامی کلانشهر اراک و کمیته انطباق این شهرستان رسیده و فرآیندهای اداری با سازمان ثبت و بازرسی کل استان نیز انجام شده است.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اراک بیان کرد: این باشگاه از اواخر فعالیت شورای اسلامی دوره چهارم کلانشهر اراک تعطیل شد اما شورای پنجم راه اندازی این باشگاه را در دستور کار خود قرار داد و شورای تامین استان مصوبه فعالیت این باشگاه به غیر از فوتبال را صادر کرد.
عسگری اظهار داشت: شورای اسلامی کلانشهر اراک 60 میلیارد ریال برای فعالیت باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اختصاص داده، در صورتی که این باشگاه بیش از 40 میلیارد ریال بدهی و بیش از 18 میلیارد ریال نیز هزینه های جاری دارد و بودجه 60 میلیارد ریالی نمی تواند کمکی به راه اندازی باشگاه کند.
وی گفت: باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اراک بودجه 115 میلیارد ریالی را به شورای اسلامی کلانشهر اراک پیشنهاد کرده اما تا کنون پاسخی در این خصوص از سوی اعضای شورای اسلامی مطرح نشده است.

عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (363)
کد خبر: 12872