شهرداری اراک


16

پیشرفت ۹۵ درصدی ساخت مخزن مکانیزه زیرزمینی مخصوص پسماند شهری

پیشرفت ۹۵ درصدی ساخت مخزن مکانیزه زیرزمینی مخصوص پسماند شهری
به همت کارشناسان سازمان مدیریت پسماند و به منظور صرفه جویی در هزینه ها و استفاده از تجهیزات و منابع بومی اولین نمونه مخزن مکانیزه زیرزمینی، طراحی شده و در حال ساخت می باشد.لازم به ذکر است طراحی و ساخت شاسی و باکس فلزی ۹۵ درصد پیشرفت داشته است و در حال حاضر مراحل اخذ مجوزات و استعلام های مقتضی طی میشود.
همچنین به زودی یک نمونه از این مخزن جهت بررسی نقاط قوت و ضعف در خیابان شهیدان جهان پناه نصب شده و به بهره برداری خواهد رسید.

عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (532)
کد خبر: 12999