شهرداری اراک


23

سامانه فرماندهی حادثه (ICS) در شهرداری اراک راه اندازی می شود

سامانه فرماندهی حادثه (ICS) در شهرداری اراک راه اندازی می شود
به دستور مهندس شفیعی شهردار اراک و با عنایت به اهمیت موضوع ایمنی شهری و به منظور پيشگيری از آسيب‌های ناشی از وقوع حوادث ناگوار، همچنین هم افزايی و بهره‌گيری از تمامی امكانات موجود برای ايجاد وحدت فرماندهی و تعامل هرچه بهتر ارگان¬ های خدمات رسان (آتشنشانی، اورژانس، آب ، گاز، برق، مخابرات)، ستاد مدیریت بحران شهرداری در نظر دارد نسبت به ایجاد سامانه فرماندهی حادثه (ICS) اقدام نماید.
هدف از ایجاد سامانه مذکور، افزایش توانمندی مدیریت موثر و کارآمد بحران ها و حوادث از طریق جمع آوری، کنترل، هدایت بهینه تجهیزات، پرسنل یا روندها و طراحی ارتباطات از طریق یک ساختار سازمانی منسجم می باشد.
سیستم فرماندهی حادثه، دارای یک فرمت اساسی مدیریتی است که در قالب استاندارد ایجاد شده و هدف آن توانمند کردن مدیران و پرسنل در تشخیص مسایل و مشکلات کلیدی یک حادثه می باشد، به طوری که با رعایت مجموعه قوانین و دستور العمل‌های آن می‌توان حوادث را تحت کنترل درآورده و از هدر رفتن نیرو، منابع و همچنین خسارات بیشتر جلوگیری نمود.
عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (105)
کد خبر: 13052