شهرداری اراک


30

رنگ آمیزی المان "ابر بهاری"زیرگذر جهاد

رنگ آمیزی المان "ابر بهاری"زیرگذر جهاد
در راستای زیباسازی منظر شهری، مراحل اولیه بهسازی و نقاشی المان "ابر بهاری" واقع در در زیرگذر جهاد توسط عوامل اجرایی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک انجام شد.

عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (634)
کد خبر: 13437