شهرداری اراک


30

اجرای عملیات پاکسازی معابر عمومی شهر اراک، از مصالح ساختمانی و کانکس های نگهبانی

اجرای عملیات پاکسازی معابر عمومی شهر اراک، از مصالح ساختمانی و کانکس های نگهبانی
در راستای ادامه عملیات اجرایی پاکسازی معابر عمومی از مصالح ساختمانی و کانکس های نگهبانی و با این شعار که معابر حق عمومی است، نه ملک شخصی، واحد اجراییات شهرداری نسبت به پاکسازی معبر کوچه مشتاقی خیابان شهید قدوسی، کوچه اسلامی ۲ خیابان شهید رجایی و خیابان های شهید بهشتی و میثم اقدام نمودند.

عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (349)
کد خبر: 13442