شهرداری اراک


27

بازدید مدیران شهرداری اراک از وضعیت میدان خمینی(ره)

بازدید مدیران شهرداری اراک از وضعیت میدان خمینی(ره)
عسگری معاون خدمات شهری شهرداری اراک، به همراه کشاورزیان رییس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری به همراه آباقری معاون زیباسازی سازمان، حمزه لو مدیر اداره ارتباطات و امور بین الملل، حسنی رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، کریمی مدیر مهندسی ترافیک و ایمنی شهرداری اراک، از وضعیت موجود میدان امام خمینی(ره) بازدید بعمل آوردند.
لازم به ذکر است، در این بازدید طبق ارزیابی های صورت گرفته موارد لازم جهت اصلاح برخی امور، ایجاد شرایط مناسب تر و پیشرفت مطلوب تر در میدان امام خمینی(ره) به عنوان ورودی شهر اراک، توسط معاون خدمات شهری شهرداری عنوان شد.

عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (875)
کد خبر: 14397