شهرداری اراک


12

تاسیس ایستگاه بهگر در کارخانه آسفالت

تاسیس ایستگاه بهگر در کارخانه آسفالت


به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، در جلسه کمیته حفاظت فنی فرعی شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار شهرداری اراک که با حضور آقازیارتی رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و مسوول حفاظت فنی و ایمنی، کرمی سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، عسگری مسوول برنامه ریزی معاونت خدمات شهری و تکلو مسوول Hse شهرداری اراک و دبیر شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار شد، بازرسین مرکز بهداشت شهرستان شازند از محل کارخانه آسفالت شهرداری بازدید بعمل آوردند.

اندازه گیری میزان عوامل زیان آور در محیط کار، احداث ساختمان اداری و راه اندازی اتاق غذا خوری در محل کارخانه آسفالت، میزان آلایندگی دودکش های کارخانه آسفالت و انجام اورهال آنها، برنامه ریزی جهت آموزش Hse پرسنل سازمان، انجام معاینات دوره ای سال ۹۸، مستند سازی ایمنی و بهداشت در محل کارخانه آسفالت، تاسیس ایستگاه بهگر و همچنین وسایل حفاظت فردی و بهداشت کار، نواقص ایمنی سیستم اعلام و اطفا حریق کارخانه و سیستم ارتینگ و حفاظ های ایمنی مورد نیاز، از جمله موارد مطروحه در جلسه بود که مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (294)
کد خبر: 14906