شهرداری اراک


01

ضدعفونی و گندزدایی ساختمان های اداره غله، خبرگزاری ایرنا، و شهرداری های مناطق

ضدعفونی و گندزدایی ساختمان  های اداره غله، خبرگزاری ایرنا، و شهرداری های مناطق

ضدعفونی و گندزدایی ساختمان های اداره غله، خبرگزاری ایرنا، و شهرداری های مناطق جهت رفع آلودگی های احتمالی، توسط عوامل اجرایی ستاد مقابله و پیشگیری با ویروس کرونا شهرداری اراک

#کروناراشکست_میدهیم
✔️ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا شهرداری اراک
عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (389)
کد خبر: 15308