شهرداری اراک


21

ظرفیت آرامستان اراک به علت دفن بیماران کرونایی تکمیل شده است/از مقامات ارشد دولت تقاضا دارم مساله زمین هایی که قرار است به آرامستان اضافه شوند را در اسرع وقت حل کنند

 ظرفیت آرامستان اراک به علت دفن بیماران کرونایی تکمیل شده است/از مقامات ارشد دولت تقاضا دارم مساله زمین هایی که قرار است به آرامستان اضافه شوند را در اسرع وقت حل کنند

ظرفیت آرامستان اراک به علت دفن بیماران کرونایی تکمیل شده است/از مقامات ارشد دولت تقاضا دارم مساله زمین هایی که قرار است به آرامستان اضافه شوند را در اسرع وقت حل کنند

محمدی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر اراک:

متاسفانه تعداد بالای فوتی های بیماری کرونا سبب شده تا ظرفیت آرامستان اراک تکمیل شود و دیگر جایی برای دفن فوتی ها باقی نماند. درحال حاضر باتوجه به وخامت شرایط موجود، فوت شدگان در معابر آرامستان دفن می شوند که این امر در آینده ای بسیار نزدیک اثرات منفی خود را نشان خواهد داد. لطفا ٣٢ هکتار طرح توسعه آرامستان زودتر اجرایی شود

روزانه بین ٣٠ تا ٥٠ نفر در آرامستان اراک دفن می شوند و همین افزایش آمار دفنی ها سبب خستگی کادر زحمت زحمتکش آرامستان شده زیرا آن ها 24 ساعته مشغول کار هستند و حتی فرصت استراحت پیدا نمی کنند لذا باتوجه به تکمیل ظرفیت آرامستان از مقامات ارشد دولت تقاضا دارم مساله زمین هایی که قرار است به آرامستان اضافه شوند را در اسرع وقت حل کنند چرا که دیگر کاری از دست مدیریت شهری بر نمی آید.

عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (140)
کد خبر: 15643