شهرداری اراک


28

ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا شهرداری اراک

ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا شهرداری اراک


تداوم عملیات ضدعفونی و گندزدایی اتوبوس های درونشهری اراک جهت پیشگیری از آلودگی های احتمالی و حفظ سلامت شهروندان توسط عوامل اجرایی ستاد مقابله و پیشگیری با ویروس کرونا شهرداری اراک (سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر)

ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا شهرداری اراک
#گزارش_به_مردم 
#کرونا_را_شکست_میدهیم عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (70)
کد خبر: 15678