شهرداری اراک


03

برای نخستین بار در شهر اراک، اتفاق افتاد؛ حذف ماشین از یک خیابان و اولویت به عابر پیاده

برای نخستین بار در شهر اراک، اتفاق افتاد؛ حذف ماشین از یک خیابان و اولویت به عابر پیاده
#شهرداری_اراک 
#اراک_در_مسیر_توسعه_و_شکوفایی 
برای نخستین بار در شهر اراک، اتفاق افتاد؛
حذف ماشین از یک خیابان و اولویت به عابر پیاده/ بهره برداری از اولین پیاده راه شهر اراک
عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (323)
گروه خبر: خبرهای شهر
کد خبر: 15839