شهرداری اراک


13

نشست مهندس شفیعی شهردار اراک با رییس دانشگاه صنعتی اراک

نشست مهندس شفیعی شهردار اراک با رییس دانشگاه صنعتی اراک
نشست مهندس شفیعی شهردار اراک با رییس دانشگاه صنعتی اراک


✔️رییس دانشگاه صنعتی اراک:توانمندی شهردار اراک در مدیریت شهری، نوید نمایانتر شدن اقدامات اثر گذار، در آینده است


به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، دکتر آشتیانی رییس دانشگاه صنعتی اراک هم اکنون در نشست با مهندس شفیعی شهردار اراک گفت:توانمندی شهردار اراک در مدیریت شهری و اقدامات صورت گرفته در این حوزه، این نوید را می دهد که اثرات اقدامات ایشان در سطح شهر و مجموعه شهرداری در آینده نمایانتر شود.


وی گفت: توجه مهندس شفیعی شهردار اراک به محیط های دانشگاهی قابل تقدیر است.
عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (98)
گروه خبر: حوزه شهردار
کد خبر: 15884