شهرداری اراک


13

نشست مهندس شفیعی شهردار اراک با رییس دانشگاه صنعتی اراک

نشست مهندس شفیعی شهردار اراک با رییس دانشگاه صنعتی اراک
نشست مهندس شفیعی شهردار اراک با رییس دانشگاه صنعتی اراک


✔️شهردار اراک: مجموعه مدیریت شهری تلاش نموده که بخش مهمی از فعالیت های مربوط به حوزه شهری را با نگاه آکادمیک و با استفاده از ظرفیت دانشگاه، اجرایی نماید


به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، مهندس شفیعی شهردار اراک هم اکنون طی دیدار و نشست با دکتر آشتیانی رییس دانشگاه صنعتی اراک، با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری تلاش نموده که بخش مهمی از فعالیت های مربوط به حوزه شهری را با نگاه آکادمیک و با استفاده از ظرفیت دانشگاه، اجرایی نماید، افزود: نظارت بر روند اجرای صحیح و اصولی آسفالت معابر شهری، تهیه و تدوین طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر اراک، اجرای المان های شهری، نیاز سنجی فرهنگی و اجتماعی شهر در افق ۱۰ ساله و همچنین تهیه منشور فرهنگی شهر اراک از جمله اقداماتی می باشد که با نگاه علمی و استفاده از ظرفیت دانشگاه به آنها پرداخته شده است.
عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (81)
گروه خبر: حوزه شهردار
کد خبر: 15885