شهرداری اراک


17

صالحی سرپرست ناحيه كرهرود شهرداری منطقه سه اراک خبر داد: نصب پل عابر پياده بر روی بستر رودخانه كرهرود

صالحی سرپرست ناحيه كرهرود شهرداری منطقه سه اراک خبر داد:  نصب پل عابر پياده بر روی بستر رودخانه كرهرود
صالحی سرپرست ناحيه كرهرود شهرداری منطقه سه اراک خبر داد:
 نصب پل عابر پياده بر روی بستر رودخانه كرهرود


 به گزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل شهرداری اراک، نصب پل عابر پياده بر روی بستر رودخانه كرهرود، با همكاری معاونت امور زير بنایی و نيروهای اجرایی شهرداری منطقه سه انجام شد.


 صالحی در ارتباط با اين موضوع گفت: بدليل بارش های سيلابی سنوات گذشته وتخريب پل های موجود در بستر رودخانه، يكی از مشكلات ساكنين اين ناحيه نبود پل بود كه با همكاری مسئولين اين مشكل مرتفع شد.
عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (111)
گروه خبر: منطقه3
کد خبر: 15906