شهرداری اراک


18

صالحی سرپرست ناحيه كرهرود شهرداری منطقه سه اراک خبر داد: اصلاح هندسی و احداث ميدان در بلوار شهيد كاظمی(كرهرود)

صالحی سرپرست ناحيه كرهرود شهرداری منطقه سه اراک خبر داد:  اصلاح هندسی و احداث ميدان در بلوار شهيد كاظمی(كرهرود)
صالحی سرپرست ناحيه كرهرود شهرداری منطقه سه اراک خبر داد: 
اصلاح هندسی و احداث ميدان در بلوار شهيد كاظمی(كرهرود)


 به گزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل شهرداری اراک، اصلاح هندسی و احداث ميدان در انتهای بلوار شهيد كاظمی(كرهرود)،باهمكاری نيروهای اجرايی شهرداری منطقه سه انجام شد. 


صالحی در اين خصوص گفت:يكی از در خواست های ساكنين این ناحيه نامناسب بودن بلوک های سيمانی و نبود ميدان در انتهای بلوار شهيد كاظمی بود، که با همكاری نيروهای اجرایی شهرداری منطقه سه انجام شد.
عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (141)
گروه خبر: منطقه3
کد خبر: 15913